Deltabar FMD72.Niezawodny. Bezpieczny. Ekonomiczny.

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień. Wolny od kapilar i rurek impulsowych.

Endress+Hauser przedstawia Deltabar FMD72 układ elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień. Przetwornik Deltabar FMD72 wykorzystuje dwa moduły czujników ciśnienia podłączone elektrycznie do jednego przetwornika – eliminując konieczność stosowania rurek impulsowych lub kapilar. Tradycyjne układy wyposażone w rurki impulsowe posiadają problemy tj. zamarzanie, zatykanie, wrażliwość na zmiany temperatury. Możesz polegać na dokładności Deltabar FMD72. Zmiana temperatury otoczenia powoduje przesunięcie wartości pomiarowej w tradycyjnych układach. Ponad 95% tego przesunięcia można wyeliminować. Ponadto otrzymujesz do 10 razy szybszą odpowiedź pomiarową.

Korzyści

 • Eliminacja błedów wynikających ze zmiany temperatury otoczenia

 • Możliwość stosowania od temperatur -40 stopni Celsjusza

 • Brak konieczności ogrzewania kapilar - niższe zużycie energii elektrycznej

 • Eliminacja wpływu warunków zabudowy (poruszenie kapilarą z reguły prowadzi do przesunięcia zera w przetwornikach tradycyjnych)

 • Łatwy montaż

 • Łatwa kalibracja, automatyczne rozpoznawanie typów czujków

 • W przypadku uszkodzenia - możliwośc wymiany pojedyńczych elementów, bez konieczności demontażu całego przetwornika, kapilar, odddzielaczy

 • Jednoczesna informacja po protokole HART o poziomie, ciśnieniu hydrostatycznym i nadciśnieniu, temperaturze oraz objętości lub masie cieczy w zbiorniku

Cechy urządzenia

 • Deltabar FMD72 przeznaczony do pomiaru poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach zamkniętych

 • Jeden moduł czujnika mierzy ciśnienie hydrostatyczne drugi moduł czujnika mierzy nadciśnienie, przetwornik oblicza różnicę ciśnień

 • Czujniki są podłączone do przetwornika przewodami do zastosowań przemysłowych

 • Przetwornik udostępnia sygnał różnicy ciśnień, nadciśnienia oraz temperatury czujnika za pomocą komunikacji cyfrowej HART w pętli 4...20mA

 • Czujniki charakteryzuje dokładność 0,075% w całym zakresie pomiarowym -15 do 150 psi oraz temperaturze procesowej od -40 do125°C. Dokładność układu pomiarowego – dwa czujniki i przetwornik – wynosi 0,1%

Oblicz błędy pomiarowe w Twojej aplikacji.

deltabar fmd72 ©Endress+Hauser