Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Najwyższa ocena za zrównoważony rozwój

Kolejna poprawa oceny firmy Endress+Hauser w niezależnym audycie EcoVadis

Endress+Hauser uzyskał 76 na 100 punktów w międzynarodowym rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis, o cztery punkty więcej niż w roku poprzednim. W 2021 roku Grupa po raz piąty z rzędu znalazła się w ścisłej czołówce i obecnie należy do 1 proc. najlepszych firm w zestawieniu.

Endress+Hauser osiągnął dalszą poprawę w obszarach ochrony środowiska i zrównoważonego zaopatrzenia. W zakresie etyki, pracy i praw człowieka, Grupa była w stanie utrzymać swoją bardzo dobrą pozycję w porównaniu benchmarkowym. W rezultacie, Endress+Hauser wszedł do ścisłej czołówki przedsiębiorstw pod względem wyników i obecnie, po złotym standardzie, otrzymał platynowy medal - najwyższe wyróżnienie w audycie EcoVadis.

Zrównoważona kultura korporacyjna

Idea zrównoważonego rozwoju jest głęboko zakorzeniona w Endress+Hauser. - Wszechstronna odpowiedzialność jest podstawową wartością naszej kultury korporacyjnej. Jako firma rodzinna chcemy łączyć sukces ekonomiczny z postępem ekologicznym i społecznym - podkreślił CEO Matthias Altendorf. Dlatego od 2014 roku Endress+Hauser wraz z raportem rocznym opracowuje raport zrównoważonego rozwoju, który odnosi się do czynników ekologicznych, społecznych i ekonomicznych.

Coroczny audyt EcoVadis służy jako kluczowy wskaźnik strategiczny dla zrównoważonego rozwoju Endress+Hauser. Celem jest ciągłe doskonalenie również w tym obszarze. -Wspieramy naszych klientów w produkcji zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego chcemy być również liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju naszego biznesu i procesów produkcyjnych - powiedział CFO dr Luc Schultheiss.

Ciągłe doskonalenie

Produkty, rozwiązania i usługi Endress+Hauser pomagają klientom z branży procesowej efektywnie wykorzystywać zasoby, redukować emisję zanieczyszczeń, unikać powstawania odpadów i chronić środowisko. Jednak firma stale poprawia również swój własny ślad ekologiczny. Przykładowo, Endress+Hauser coraz częściej zaopatruje budynki i infrastrukturę w energię wytwarzaną w sposób zrównoważony, a dzięki wideokonferencjom ogranicza liczbę podróży.

Do oceny firm na całym świecie EcoVadis stosuje 21 kryteriów zrównoważonego rozwoju, w tym środowiskowych, społecznych i etycznych. Oprócz porównania branżowego, firmy otrzymują również zalecenia poprawy. Same również mogą odpowiednio oceniać swoich dostawców, korzystając z platformy internetowej. Do tej pory certyfikat EcoVadis uzyskało około 75 000 firm na całym świecie.

Szczegółowe informacje dotyczące raportu EcoVadis oraz audytu przeprowadzonego w Endress+Hauser dotyczącego polityki zrównoważonego rozwoju są dostępne na stronie www.endress.com/ecovadis

Drzewo z małymi turbinami wiatrowymi wytwarza zieloną energię. ©Endress+Hauser

W Endress+Hauser w Gerlingen, Niemcy, "drzewo wiatrowe" z małymi turbinami generuje zieloną energię.

Stażysta Endress+Hauser podczas pracy. ©Endress+Hauser

Firma Endress+Hauser jest zaangażowana w szkolenie młodych ludzi na całym świecie.

Produkty Endress+Hauser wspierają klientów, aby ich produkcja była zrównoważona. ©Endress+Hauser

Produkty Endress+Hauser wspierają klientów, aby ich produkcja była zrównoważona.

Matthias Altendorf, Dyrektor Generalny grupy Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, Dyrektor Generalny Grupy Endress+Hauser.

Dr Luc Schultheiss, Dyrektor Finansowy Grupy Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Dr Luc Schultheiss, Dyrektor Finansowy Grupy Endress+Hauser.

Kontakt