Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Ciągła rejestracja patentów

Endress+Hauser wzmacnia ochronę własności intelektualnej dzięki specjalnemu programowi

Innowacyjne produkty są niezwykle istotne dla sukcesu firmy technologicznej. Dlatego Grupa Endress+Hauser od dwóch dekad zwraca szczególną uwagę na ochronę własności intelektualnej. Najnowsze dane potwierdzają powodzenie tej inicjatywy: 318 wstępnych wniosków w 2019 r. oraz portfel ponad 8000 patentów i wniosków patentowych na całym świecie wyznacza nowy rekord.

Od 20 lat oddzielny dział w Endress+Hauser zajmuje się wyłącznie ochroną własności intelektualnej. W 1999 r. firma połączyła i uporządkowała wszystkie działania w tej dziedzinie. Obecnie 30 pracowników - 26 w Weil am Rhein w Niemczech i czterech w Greenwood, Indiana w USA - zajmuje się kwestiami patentowymi, ochroną znaków towarowych i związanymi z nimi umowami. Jednocześnie uruchomiono Program Wspierania Praw Patentowych. Zachęca on pracowników Grupy do zgłaszania informacji o wynalazkach.

“Jeśli chcemy chronić się przed nieautoryzowanymi naśladowcami, musimy być świadomi wszystkich istotnych osiągnięć", mówi Angelika Andres. Fizyk i rzecznik patentowy kieruje działem praw własności intelektualnej Grupy od 1999 roku. Jej zespół ocenia, czy zgłoszone wynalazki są wartościowe i kwalifikują się do ochrony. Ma to zastosowanie w czterech na pięć przypadków. Następnie specjaliści przygotowują zgłoszenie patentowe, które zapewnia kompleksową ochronę wynalazku.

Sukces można mierzyć w liczbach

W 1999 roku firma Endress+Hauser złożyła 55 wstępnych zgłoszeń patentowych - w 2019 roku ich liczba osiągnęła imponujący poziom 318. "Pierwszy roku po wprowadzeniu Programu Wspierania Praw Patentowych okazał się zdecydowanym krokiem wprzód, bo zarejestrowaliśmy prawie dwa razy więcej patentów", mówi dyrektor operacyjny dr Andreas Mayr. “Od tego czasu liczby te stale rosną.” Rośnie udział patentów związanych z cyfryzacją, a obszar technologii analitycznych - strategiczny punkt odniesienia - również zyskuje na znaczeniu.

W ubiegłym roku firma Endress+Hauser uzyskała 677 patentów na całym świecie, chroniących jej produkty na wszystkich głównych rynkach europejskich, a także w Chinach i USA. Obecnie cały portfel praw własności intelektualnej Grupy obejmuje ponad 8000 patentów i wniosków. Wynika to głównie z pracy ponad 1100 pracowników w dziale badań i rozwoju. “Ale każdy pracownik może złożyć wniosek o ujawnienie wynalazku", podkreśla Andreas Mayr. “Innowacyjność nie ogranicza się do konkretnych obszarów.”

Nagrody za wynalazki, ale nie tylko

Spotkanie innowatorów Endress+Hauser powinno było odbyć się po raz 20. w 2020 r., ale zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa. Spotkania koncentrują się na wymianie doświadczeń między wynalazcami. Jednocześnie przyznawane są nagrody: Endress+Hauser honoruje patenty o dużym znaczeniu gospodarczym, szczególnie aktywnych innowatorów, doskonalenie procesów i procedur - oraz ponowne wykorzystanie już przyznanych patentów. Angelika Andres: "Nie zawsze trzeba wymyślać koło od nowa!”

Dyrektor Operacyjny dr Andreas Mayr jest odpowiedzialny za innowacje w Grupie Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Dyrektor Operacyjny dr Andreas Mayr jest odpowiedzialny za innowacje w Grupie Endress+Hauser.

Dyrektor korporacyjny ds. praw własności intelektualnej Angelika Andres kieruje działem patentowym Grupy Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Dyrektor korporacyjny ds. praw własności intelektualnej Angelika Andres kieruje działem patentowym Grupy Endress+Hauser.

Na całym świecie w dziale badań i rozwoju Endress+Hauser pracuje ponad 1 100 osób. ©Endress+Hauser

Innowacyjny duch: Ponad 1100 osób na całym świecie pracuje w Endress+Hauser w dziedzinie badań i rozwoju - jak tutaj w Greenwood, w stanie Indiana, USA.

W Endress+Hauser coraz większa liczba patentów dotyczy rozwoju Przemysłu 4.0. ©Endress+Hauser

Cyfrowa zmiana: W Endress+Hauser coraz większa liczba patentów dotyczy rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy i Przemysłu 4.0.

Na dorocznym spotkaniu innowatorów wynalazcy Endress+Hauser Group prezentują swój dorobek (zdjęcie archiwalne z 2017 r). ©Endress+Hauser

Wymiana: Na dorocznym spotkaniu innowatorów wynalazcy Endress+Hauser Group prezentują swój dorobek (zdjęcie archiwalne z 2017 r.).

Kontakt