Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Jakie pomiary należy zapewnić w granicy bilansowej jednostki kogeneracji?

Podstawowymi pomiarami dla jednostek kogeneracji są pomiary energii elektrycznej, cieplnej oraz chemicznej.

O ile pierwsze dwie są łatwo mierzalne, o tyle pomiar energii chemicznej biogazu niesie ze sobą pewne trudności, ponieważ wymaga pomiaru objętości oraz wartości opałowej tego paliwa gazowego. Jest również kłopotliwy z uwagi na silną zależność od wilgotności oraz okresowych wahań temperatury.

Znormalizowany pomiar przepływu oraz stężenia metanu

Przepywomierz Prosonic Flow B 200 przeszedł pozytywną weryfikację niezależnego audytora zewnętrznego, posiada zintegrowany pomiar temperatury. W zestawieniu z kompensacyjnym pomiarem ciśnienia Cerabar M PMC51, zapewnia znormalizowany pomiar przepływu oraz pomiar stężenia metanu w biogazie w czasie rzeczywistym.

Jest to istotne, ponieważ z prawnego punktu widzenia tego typu urządzenia nie podlegają legalizacji. Wymagana jest natomiast bieżąca kontrola metrologiczna, którą w ramach kontraktu serwisowego realizuje Endress+Hauser.

Przeczytaj cały artykuł

©Endress+Hauser

Dowiedz się więcej o przepływomierzu Prosonic Flow B

©Endress+Hauser

©Endress+Hauser