Zredukuj średnicę rurociągu zachowując dokładność pomiaru przepływu

Prowirl – przepływomierze typu Vortex ze zintegrowanym przewężeniem rurociągu

Prowirl - rodzina przepływomierzy wirowych typu Vortex została rozszerzona przez Endress+Hauser o wersje ze zintegrowanym przewężeniem rurociągu. Dla większości tego typu przepływomierzy zredukowanie ich średnicy w stosunku do średnicy rurociągu oznacza pewien kompromis skutkujący obniżeniem dokładności pomiarowej. Nie dotyczy to jednak nowych przepływomierzy Prowirl FS oraz FR, które przewężenie rurociągu integrują w korpusie czujnika.

Nowe przyrządy w znacznym stopniu upraszczają montaż na rurociągu i umożliwiają obniżenie jego kosztu do minimalnego poziomu - redukcje, ekspandery oraz odpowiedniej długości odcinki proste rurociągów są teraz zbyteczne. W standardowej ofercie Endress+Hauser znajdują się przepływomierze typu Vortex redukujące odcinek pomiarowy o jedną (wersja FR) lub dwie (wersja FS) średnice nominalne. Zastosowanie wersji z redukcją średnicy nie zmienia przy tym długości zabudowy przepływomierza. Możliwe jest zatem zastosowanie przepływomierzy o trzech średnicach odcinka pomiarowego na tym samym rurociągu bez konieczności jego przebudowy.

Co najważniejsze, w przeciwieństwie do innych przepływomierzy wirowych dostępnych na rynku, nowe wersje przyrządów Endress+Hauser Prowirl zachowują wszystkie zalety rodziny, do której należą. Zastosowana w nich i sprawdzona w wielu aplikacjach, chroniona patentem technologia czujnika DSC z pojemnościowym czujnikiem pomiarowym gwarantuje dokładny, powtarzalny i wiarygodny pomiar, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Najważniejsze cechy charakteryzujące przepływomierze Prowirl:

  • Odporność na drgania rurociągu (ponad 1g we wszystkich osiach)

  • Niewrażliwość na szoki temperaturowe (>150K/s)

  • Odporność na osady

  • Odporność na tzw. młoty wodne i parowe

  • Dopuszczenia ATEX do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

  • Niskie koszty instalacji i obsługi

©Endress+Hauser

Funkcje autodiagnostyki w sposób ciągły monitorują pracę urządzenia i informują o problemach związanych z wydajnością systemu pomiarowego. Dzięki swoim zaletom, Prowirl jest idealnym rozwiązaniem do pomiaru przepływu pary wodnej. Zintegrowany czujnik temperatury pozwala przepływomierzom Prowirl 73 w sposób bardzo dokładny mierzyć przepływ masowy pary wodnej zgodnie z obowiązującym standardem IAPWS-IF97/ASME. Wyjścia sygnałowe HART, PROFIBUS PA lub FOUNDATION Fieldbus umożliwia łatwą i szybką integrację pomiaru w systemach automatyki.

prowirl 73f ©Endress+Hauser