Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Co potrafi przepływomierz?

Zaawansowane techniki i metody pomiaru pozwalają wydobyć z przepływomierzy więcej informacji niż tylko wartość przepływu

Pomiar wieloparametrowy
Aby zautomatyzować proces przemysłowy musimy mierzyć wiele parametrów procesowych. Temperatura, ciśnienie, poziom i przepływ to najczęstsze. Każdy przyrząd to w instalacji dodatkowy króciec montażowy, a zatem potencjalne źródło nieszczelności i wycieków. Zastosowanie urządzeń pomiarowych, które w jednym punkcie instalacji mogą określić różne parametry procesowe jest korzystne, szczególnie jeśli połączymy to z komunikacją cyfrową. W kontekście wieloparametrowego charakteru pomiaru na uwagę zasługują przepływomierze, które wbrew nazwie, potrafią znacznie więcej niż mierzenie przepływu.

Korzyści

 • Promag 55:

  udostępnia informacje o poziomie szumu czy potencjale elektrod,

  w połączeniu z gęstościomierzem radiometrycznym, np. Gammapilot M układ pozwoli zrealizować pomiar przepływu masowego,

  potrafi rozdzielić sumaryczny przepływ na części składowe określając przepływ suchej masy oraz przepływ cieczy transportującej.

Masowe przepływomierze Coriolisa

Jeśli brać pod uwagę wieloparametrowość pomiaru wśród przepływomierzy, te wykorzystujące zasadę Coriolisa są bezkonkurencyjne. W sposób bezpośredni mierzą 3 wielkości fizyczne: strumień masy, gęstość i temperaturę. Strumień masy, jako jednostka wielkości przepływu chwilowego lub licznika jest używana coraz chętniej. 1 kg substancji w 20 °C jest tym samym co 1 kg w dowolnej innej temperaturze. Cechą charakterystyczną przepływomierzy masowych jest zatem brak wpływu rozszerzalności temperatury cieczy lub gazów na zmierzoną ilość.

Rzeczywista wartość gęstości jest parametrem jakościowym, stosowanym bardzo często do kontroli przebiegu procesu. Jej odchyłki od wartości oczekiwanych, mogą świadczyć o problemach w procesie produkcji, a tym samym o trudnościach w uzyskaniu wysokiej i stabilnej jakości. Mierząc gęstość i temperaturę, Promass 83 potrafi obliczać stężenia czy koncentracje roztworów. Przysłowiową wisienką na torcie jest ciągły pomiar lepkości cieczy. Podobnie jak gęstość, jest to parametr jakościowy, wykorzystywany do monitorowania poprawności przebiegu procesu produkcji. Promass 83I jest jedynym przepływomierzem na świecie, oferującym pomiar lepkości.

Przepływomierze elektromagnetyczne

Przepływomierz elektromagnetyczny jest przeznaczony do pomiaru strumienia objętości cieczy. Promag H 100, oprócz wielkości przepływu mierzy też przewodność cieczy oraz temperaturę. Mierzona temperatura wykorzystywana jest do kompensacji temperaturowej przewodności. Tego typu informacja pozwala na określenie, jaka ciecz aktualnie płynie w instalacji, np. produkt / CIP.Promag 55S to przepływomierz elektromagnetyczny przeznaczony do pomiaru przepływu cieczy o dużej zawartości części stałych. Dzięki zaawansowanej obróbce sygnału z czujnika, Promag 55 daje stabilną i dokładną wartość pomiarów nawet w najtrudniejszych zastosowaniach.

Przepływomierze ultradźwiękowe

Prosonic Flow B200 to przemysłowy przepływomierz ultradźwiękowy, który powstał specjalnie z myślą o niezawodnym i dokładnym pomiarze przepływu biogazu lub gazu fermentacyjnego, nawet przy bardzo zmiennych warunkach pracy. Procesy fermentacji nie zawsze przebiegają w jednakowy sposób. Warunki pracy mogą ulegać znacznym wahaniom, co skutkuje zmieniającym się stężeniem metanu (CH4) w biogazie, które musi być stale monitorowane. Prosonic Flow B200 równolegle z pomiarem przepływu, umożliwia ciągły pomiar stężenia metanu i temperatury bezpośrednio w rurociągu, bez potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń.

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia