Modernizacja w celu oszczędności kosztów

Bezprzewodowe monitorowanie temperatury jako metoda wykrywania uszkodzenia łożysk

W interesie każdej firmy leży zapewnianie optymalnego działania instalacji procesowych. Wypadki skutkujące koniecznością zatrzymania instalacji mogą prowadzić nie tylko do kosztownych napraw, lecz także do istotnych strat. Ilsenburger Grobblech GmbH zoptymalizowało dostępność instalacji przez rejestrowanie temperatur łożysk walca, wdrażając bezpośredni system pomiarowy z wykorzystaniem standardu WirelessHART.

Korzyści

  • Detekcja uszkodzeń łożysk ciernych

  • Konserwacja profilaktyczna

  • Ochrona bardzo drogich łożysk ciernych

Schemat topologii systemu ©Endress+Hauser

Wyzwanie

Klatka czterowalcowa w Ilsenburger Grobblech składa się z dwóch walców roboczych, które bezpośrednio kształtują płyty stalowe, a także dwóch walców pomocniczych, które przenoszą docisk na walce robocze. Klatka czterowalcowa generuję maksymalną siłę nacisku walców na poziomie 80 000 kiloniutonów. Takie warunki są bardzo wymagające, także dla łożysk walca. Łożyska walca znajdują się po stronach napędowej i nienapędowej walców pomocniczych górnego i dolnego.

Noszą one nazwę łożysk ciernych Morgoil®. Obwód smarowania zapewnia odpowiednie smarowanie łożysk Morgoil. Konieczne jest monitorowanie temperatury na wlocie i wylocie obwodu. Zwiększenie różnicy temperatury wskazuje na wyższy stopień tarcia w łożyskach, co może prowadzić do uszkodzeń. Warunki otoczenia panujące w klatce walcowej utrudniają jednak bezpieczne podłączenie wymaganych czujników temperatury

Rozwiązanie

Do pomiaru temperatury wykorzystano termometry rezystancyjne TR15 ze spawaną osłoną termometryczną oraz wymiennym wkładem. Urządzenia te wielokrotnie udowodniły swoją wartość w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Każdy czujnik temperatury jest wyposażony w adapter umożliwiający bezprzewodową transmisję danych w oparciu o standard WirelessHART.

Ze względu na małą ilość miejsca i możliwe ograniczenia komunikacji radiowej nie zaleca się montażu adaptera bezpośrednio na czujniku temperatury. Adapter instaluje się więc zdalnie i podłącza do czujnika temperatury za pomocą krótkiego kabla. Adapter nie tylko ułatwia transmisję danych, lecz także zasila podłączone urządzenie, wykorzystując wbudowany akumulator.