Testy sprawności obwodów SIS/ESD chroniących zbiorniki przed przelaniem

Popraw bezpieczeństwo instalacji produkcyjnej

Systemy służące bezpieczeństwu (ang. Safety Instrumented Systems – SIS) tworzą jedną z warstw obniżających ryzyko awarii lub katastrofy przemysłowej. Mają one na celu realizację tzw. funkcji bezpieczeństwa przez wykluczenie lub ograniczenie występowania zdarzeń zagrażających ludziom, środowisku naturalnemu i trwałemu majątkowi.

Korzyści

  • Okresowe testy sprawności obwodów SIS/ESD, chroniących zbiorniki z cieczami niebezpiecznymi przed przelaniem, i których elementami są przetworniki poziomu Endress+Hauser, są wykonywane z mniejszym nakładem sił i środków użytkownika, dzięki czemu praca staje się spokojniejsza i bardziej wydajna

  • Urządzenia Endress+Hauser atestowane na poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 lub SIL3, zawsze z udziałem podmiotu niezależnego od producenta, co zwiększa rzetelność wykonanych badań niezawodnościowych

  • Udokumentowana, najwyższa jakość

Atest SIL

Nasze przetworniki poziomu są atestowane przez zewnętrznego audytora według poziomów nienaruszalności bezpieczeństwa SIL1...SIL4 (ang. Safety Integrity Level – SIL) w oparciu o szczegółowe badanie ich niezawodności, kontrolę procesu projektowania i produkcji. Atest SIL potwierdza zgodność z normą bezpieczeństwa PN-EN 61508:2010 w zakresie warstwy sprzętowej i oprogramowania wewnętrznego przetwornika. Dzięki temu są one dopuszczone do użytkowania w obwodach SIS pełniących funkcję wykrywania zagrożenia przelaniem zbiorników magazynowych i technologicznych m.in. w branży chemicznej, rafineryjno-gazowej i energetyki zawodowej.

©Endress+Hauser

Okresowe testy sprawności obwodu SIS/ESD

W ramach programu zapewnienia bezpieczeństwa instalacji produkcyjnej wykonuje się regularne testy sprawności obwodu SIS/ESD w celu wykluczenie błędów przypadkowych w obwodzie. Pełny test systemu bezpieczeństwa gwarantuje, że średnie prawdopodobieństwo niezrealizowania funkcji bezpieczeństwa, polegającej na wykryciu zagrożenia przelania zbiornika (PFDAVG), będzie mniejsze niż 0,01. Po wykonaniu testu częściowego tego systemu parametr PFDAVG nie osiągnie równie dobrej wartości, ponieważ pokrycie diagnostyczne potencjalnych usterek przetwornika poziomu jest wówczas ograniczone. Jednak jest on łatwiejszy i szybszy w realizacji.

©Endress+Hauser

Test sprawności obwodu SIS z sygnalizatorem poziomu cieczy Liquiphant FailSafe

©Endress+Hauser

Im wyższy poziom SIL obwodu SIS/ESD, tym mniejsze ryzyko przelania zbiornika. Aby obniżyć prawdopodobieństwo poniżej wartości 0,001 (jedno przelanie na 1000 możliwych), obwód SIS powinien posiadać atest SIL3. Zwykle jest on osiągalny tylko przez zastosowanie redundancji, a więc przez użycie co najmniej dwóch sygnalizatorów poziomu SIL2. Wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant FailSafe rozwiązuje ten problem - posiada atest SIL3 dzięki wewnętrznej nadmiarowości toru pomiarowego z automatyczną diagnostyką wszystkich usterek wykrywalnych (1oo2D) na poziomie skuteczności 98% (SFF).

Test sprawności obwodu SIS z radarem Levelflex lub Micropilot

Nasze radary otrzymały atest SIL2 na warstwę sprzętową i SIL3 na warstwę oprogramowania wewnętrznego przetwornika, zgodnie z normą PN-EN 61508:2010. Nie jest zatem możliwe zbudowanie z ich użyciem obwodu SIS/ESD z atestem SIL3 w architekturze jednokanałowej. Radary te wyróżnia możliwość użycia w obwodzie bezpieczeństwa SIL3 o architekturze z nadmiarowością (1oo2) w wariancie homogenicznym (jeden typ urządzenia od jednego dostawcy użyty dwukrotnie).Wykonanie pełnego testu sprawności wymaga całkowitego odstawienia zbiornika. Użycie Levelflex lub Micropilot oddala tę perspektywę do 3 lat dzięki 10-minutowym corocznym testom częściowym.

Inicjalizacja z nastawni testu częsciowego ©Endress+Hauser

Proszę o kontakt w sprawie obwodów SIS