Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

2014. Dzięki Wam to był dla nas kolejny dobry rok.

Endress+Hauser analizuje dobre wyniki za ubiegły rok

Utrzymaliśmy stabilną pozycję na niepewnym rynku. Obroty Grupy Endress+Hauser wzrosły w 2014 roku o 11% i wyniosły 2.013 miliarda €. Poczyniliśmy inwestycje na całym świecie w wysokości 126 milionów €, a pod koniec roku zatrudnialiśmy już 12,435 pracowników.

Matthias Altendorf, jako nowy Dyrektor Grupy Endress+Hauser, zaprezentował dobre wyniki przedsiębiorstwa „ na przekór wszystkim przeciwnościom, które nie zostały wkalkulowane w nasz budżet”, podkreślił. Endress+Hauser miało podwoić obrót w ciągu 8 ostatnich lat, wyjaśnił szef firmy. Zwrócił też uwagę na kolejny krok milowy w jej rozwoju : ”Po raz pierwszy w historii ponad połowa obrotów została wygenerowana poza granicami Europy”.”

Wzrost sprzedaży

Przede wszystkim dobrze funkcjonował rynek amerykański, gdzie obroty wzrosły o 17,7%, informuje Dyrektor Operacyjny Michael Ziesemer, szczególnie dotyczy to Stanów Zjednoczonych. Drugi największy odbiorca, czyli Niemcy osiągnął wzrost ośmioprocentowy i uzyskał taki sam wynik jak pozostała część Europy. W Chinach, które są naszym trzecim co do wielkości rynkiem zbytu, nastąpiło spowolnienie, za to rynek południowej Azji rozwijał się dosyć dynamicznie. W Afryce i niektórych krajach Bliskiego Wschodu dała się we znaki niestabilność polityczna.

Więcej miejsc pracy i więcej inwestycji

Pod koniec 2014 roku Grupa Endress+Hauser zatrudniała 12 tysięcy 435 pracowników, czyli o 516 osób więcej niż rok temu. Siła przedsiębiorstwa tkwi w innowacyjności. W 2014 roku zgłoszono 259 nowych wniosków patentowych, natomiast w bieżącym portfolio firmy znajduje się już 6000 opatentowanych rozwiązań.

W lutym bieżącego roku została przejęta przez Grupę Endress+Hauser szwajcarska firma Sensor Technology IST AG, będąca producentem innowacyjnych czujników i specjalizująca się w zagadnieniach dotyczących rozwiązań dla biosensoryki. Ta dyscyplina już od 2005 roku stanowi integralną część Grupy Endress+Hauser.

Rentowność i siła kapitału

Wyniki dla Grupy Endress+Hauser za ubiegły rok podatkowy zostały sporządzone przez Analytik Jena AG. Wskaźnik rentowności sprzedaży(ROS) spadł o 1,3 punkta, ale wciąż pozostaje na całkiem wysokim poziomie 13,6%. Wydajność- zdefiniowana jako wartość dodana netto w stosunku do poniesionych kosztów osobowych- lekko spadła z 1,42 na 1,37. Stabilność tego rodzinnego przedsiębiorstwa, jak podkreślał Dyrektor Finansowy, wynika z rzetelnego finansowania. Płynność finansowa wzrosła o 60, uzyskując wartość 444 mln Euro. Spadło jednocześnie zadłużenie bankowe z 5 na 45 milionów Euro. Poziom kapitału zakładowego wzrósł o 0,5 punkta, wynosząc 68,3%.

Niekorzystny wpływ franka na wyniki finansowe w 2015 roku

Wpływ zmiany kursu walut w 2014 roku był mało znaczący. Trudno będzie jednak oszacować skutki wzrostu ceny minimalnej euro, dokonane przez Szwajcarski Bank Narodowy. „Ogólnie rzecz biorąc dla Grupy Endress+Hauser wzrost wartości franka jest korzystny i wpływa wzmacniająco”, podkreślał Luc Schultheiss. Spora część przychodów może być jednak uzależniona od franka szwajcarskiego. Dyrektor Finansowy nie spodziewa się jednak zbyt wysokiego zysku, gdyż szwajcarskie firmy Grupy Endress+Hauser uległy bądź co bądź sporemu obciążeniu.

Ostrożność w inwestowaniu

Po raz pierwszy w Endress+Hauser przedłożono oprócz rocznego sprawozdania finansowego z działalności przedsiębiorstwa sprawozdanie dotyczące zrównoważenia przyszłych inwestycji. „Musimy stworzyć i pokazać naszym klientom korzyści, dopiero wtedy będą u nas kupować. Należy jednocześnie stworzyć korzyści dla spółki, bo tylko w ten sposób uda się na długo uzyskać niezbędne wsparcie”, podkreślał dyrektor firmy Matthias Altendorf. To sprawozdanie ma za zadanie sprawić, by rozwój firmy stał się wyraźny i przyniósł wymierne korzyści.

Tutaj znajdziesz Informacje dodatkowe oraz Zdjęcia.

Kontakt