Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dlaczego warto stosować przepływomierze elektromagnetyczne na ujęciu wody?

Sterowanie pracą pomp ujmujących wodę ze studni wymaga wiedzy i doświadczenia.

Eksploatacja ujęć głębinowych to zadanie szczególnie odpowiedzialne. Do podjęcia decyzji niezbędne są informacje dotyczące parametrów procesowych takich jak:

 • wartość chwilowa oraz licznik przepływu,

 • aktualne ciśnienie w rurociągu tłocznym,

 • poziom zwierciadła,

 • jakość ujmowanej wody.

Kompletne wyposażenie studni głębinowej nie może obyć się bez zestawu nowoczesnych przyrządów pomiarowych, do których należą:

 • przepływomierz elektromagnetyczny,

 • sonda hydrostatyczna poziomu,

 • przetwornik z czujnikiem ceramicznym ciśnienia,

 • sonda przewodności.

Co wybrać - przepływomierz czy wodomierz?

Przepływomierz elektromagnetyczny – podobnie jak wodomierz - spełnia rolę licznika ilości ujmowanej wody - ale tu wspólne cechy się kończą. Używając przepływomierzy Promag 400 Endress+Hauser, zyskujesz dodatkowo:

 • informację o faktycznej chwilowej wydajności pompy,

 • odporność na uderzenia hydrauliczne,

 • większą odporność na osady,

 • informacja o awarii pompy -> detekcja pustej rury DPR,

 • kontrolę jakości ujmowanej wody -> pomiar przewodności,

 • zdalna diagnostyka poprzez wbudowany webserwer,

 • generowanie raportów o weryfikacji wskazań zgodnych z ISO 9001

 • zatwierdzenie do rozliczeń MID

Przeczytaj cały artykuł

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400

Przepływomierz elektromagnetyczny Promag 400 spełnia wymagania oraz posiada niezbędne dopuszczenia do rozliczeniowych pomiarów zużycia wody wg MID MI-001 i OIML R49 oraz dopuszczenia do kontaktu z wodą pitną dla wszystkich czujników Promag W, L i D. Każdy przepływomierz jest wzorcowany na akredytowanym stanowisku (ISO/IEC 17025), zapewniając spójność wyników pomiarów z wzorcami metrologicznymi. Stanowi to gwarancję wysokiej dokładności i stabilności pomiaru w całym okresie eksploatacyjnym.

Dowiedz się więcej o Promag 400