Rozwiązania, dzięki którym uzyskasz oszczędności

Stabilne pomiary pH w najtrudniejszych warunkach: elektrody do pomiarów pH z zaporą jonową to idealne rozwiązanie do zastosowań w najtrudniejszych warunkach procesowych. Elektrody odznaczają się nawet 6-krotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z elektrodami innych producentów.

Przykładowe aplikacje z wykorzystaniem elektrod z zaporą jonową:
-Kontrola pH podczas przygotowywania masy papierniczej
-Recyrkulacja masy na wlewie maszyny papierniczej
-Pomiary pH w procesie produkcji cukru
-Monitorowanie ścieków z elektrorafinacji
-Procesy przerobu rud kopalnych
-Ciężka synteza chemiczna
-Oczyszczanie uciążliwych ścieków przemysłowych

Korzyści

 • Elektrody z zaporą jonową:

  Wysoka trwałość czujnika w środowisku zawierających jony siarczkowe, halogenki, utleniacze;

  System referencyjny zawierający wymienniki jonowe zabezpieczające elektrodę przed zatruciem;

  Bezstykowa transmisja danych do przetwornika oraz odporność na zawilgocenie;

  Zdalna diagnostyka i kalibracja.

 • Sonda ISEmax CAS40D:

  Pomiar online :

  -azotu amonowego (NH4-N),

  -azotu azotanowego (NO3-N),

  -pH;

  Brak przygotowania próbki;

  Szeroki zakres pomiarowy: 0...1000 mg/l;

  Zintegrowany układ czyszczenia sondy;

  Współpraca z przetwornikiem Liquiline M CM442;

  Niska obsługowość urządzenia;

  Opcjonalna praca w reaktorze SBR;

  Brak odczynników.

 • Czujnik rozdziału faz OUSAF11:

  Wykonanie czujnika ze stali kwasoodpornej oraz teflonu: brak szkła;

  Praca w procesach CIP oraz SIP, wykonanie higieniczne;

  Podłączenie do uniwersalnego przetwornika Memograph M CVM40;

  Możliwość wyboru różnych przyłączy technologicznych.

Sterowanie napowietrzaniem oraz recyrkulacją wewnętrzną na oczyszczalni

System elektrod jonoselektywnych w jednej sondzie pomiarowej - ISEmax CAS40D jest najnowszą generacją rozwiązania Endress+Hauser.
Kilkadziesiąt układów pracujących w Polsce podkreśla celowość stosowania urządzenia. Układ może pracować bezpośrednio w komorach osadu czynnego oczyszczalni ścieków bez potrzeby przygotowania lub transportowania próbki.

Zastosowanie sondy:

 • Sterowanie napowietrzaniem w zależności od stężenia azotu amonowego (NH4-N)

 • Kontrola recyrkulacji od zmiany zawartości azotu azotanowego (NO3-N)

 • Monitoring wlotu do komory biologicznej

 • Pomiar obciążenia ładunkiem azotu organicznego w studzienkach ściekowych

©Endress+Hauser

Natychmiastowa detekcja rozdziału faz pomiędzy wodą a mlekiem

Czujnik rozdziału faz OUSAF11 to rozwiązanie m.in. dla branży mleczarskiej. Dzięki możliwości wykrycia rodzaju medium płynącego w instalacji użytkownik może sterować procesem oszczędzając znaczne ilości cennego produktu. Bezodczynnikowe urządzenie może sygnalizować sytuację przedostania się produktów (pochodzenia mlecznego) do ścieków i zapobiec ich stratom.

Aplikacje dla czujnika OUSAF11

 • Detekcja medium (woda / mleko) przepływającego w rurociągu podczas procesu CIP

 • Rozpoznawanie zmiany faz w przemyśle wydobywczym

 • Kontrola ścieków opuszczających zakład produkcyjny

 • Sygnalizacja przejścia pomiędzy fazami drożdże / piwo w browarnictwie

©Endress+Hauser