Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Rok finansowy 2016: zmniejszenie przychodów w euro z powodu różnic kursu wymiany walut

Endress+Hauser odnotował wzrost przychodów w walutach lokalnych

Pomimo trudnych warunków na rynkach, panujących w 2016 roku firma Endress+Hauser odnotowała wzrost przychodów w walutach lokalnych. Wartość skonsolidowanej sprzedaży netto w euro jednak nieznacznie spadła — o 0,2 procenta do nieco powyżej 2,1 mld euro, głównie z powodu różnic w kursach wymiany walut.

„Przychody w walutach lokalnych wzrosły o 2,1 procenta”, powiedział Dyrektor Finansowy dr Luc Schultheiss. Wstępne wyniki za rok finansowy 2016 r. pokazują, że firma trzymała koszty pod kontrolą. „Chociaż zwrot ze sprzedaży był mniejszy, nasze wyniki nadal są wysoce satysfakcjonujące”, podkreślił. Poziom zatrudnienia w Grupie utrzymał się na podobnym poziomie — pod koniec 2016 r. liczba pracowników zatrudnionych w spółkach na całym świecie wynosiła 13 003, czyli o 51 więcej niż w roku poprzednim.

Zdaniem Prezesa Zarządu Matthiasa Altendorfa na wyniki finansowe Grupy wpłynęły spowolnienie gospodarcze na świecie, a także znaczne zmiany w globalnej gospodarce. Ponadto niektóre międzynarodowe podmioty zależne zmagały się z problemami strukturalnymi. „Dwie trzecie naszych działów sprzedaży odnotowało wzrost przychodów. Niemniej jednak nie udało nam się osiągnąć ambitnych celów, jakie sobie stawialiśmy”, powiedział Prezes Grupy. „Niemniej warto odnotować, że w porównaniu do innych spółek w branży automatyki nasze wyniki były bardzo dobre”.

Optymistyczne rozpoczęcie nowego roku

Pomimo pozytywnych sygnałów z poszczególnych rynków Matthias Altendorf spodziewa się, że rok 2017 również będzie pełen wyzwań, zwłaszcza w obecnej, niepewnej sytuacji politycznej. Jednak po kilku miesiącach lepszej koniunktury grupa Endress+Hauser bardziej optymistycznie patrzy w przyszłość.

W dniu 9 maja 2017 r. w Bazylei (Szwajcaria) Endress+Hauser przedstawi zweryfikowane sprawozdanie roczne z 2016 r.

W dniu 9 maja 2017 r. w Bazylei (Szwajcaria) Endress+Hauser przedstawi zweryfikowane sprawozdanie roczne z 2016 r. ©Endress+Hauser

Kontakt