Pomiary poziomu w podgrzewaczach regeneracyjnych wody kotłowej

Poprawisz bezpieczeństwo i dostępność bloku energetycznego

Zbyt niski poziom wody kotłowej w podgrzewaczach i w walczaku może doprowadzić do przepalenia ekranów wodno-rurowych nad paleniskiem kotła. Jeżeli jest on za wysoki, to duża zawartość wody w parze grozi uszkodzeniem turbiny. Rośnie ryzyko kosztownego zatrzymania produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pomiar poziomu wody kotłowej powinien być więc godny zaufania, dokładny i powtarzalny. Tylko wówczas system sterowania i automatyka zabezpieczeniowa spełnią swoje zadania.

Jak Twój obecny pomiar poziomu w podgrzewaczach regeneracyjnych radzi sobie ze zmianami gęstości wody, zapowietrzeniem i kamieniem kotłowym w rurkach impulsowych?

Korzyści

  • Radary Levelflex są łatwe w użyciu – bez uciążliwych torów impulsowych, naczyń schładzających i algorytmów korygujących sygnał wyjściowy

  • Radary Levelflex pomagają zwiększyć bezpieczeństwo i zmniejszyć liczbę postojów bloku - podwyższona niezawodność radaru wg SIL2/3 PN-EN 61508/61511 audyt TÜV

  • Radary Levelflex gwarantują spokojniejszą pracę - brak konieczności odkamieniania i odpowietrzania instalacji pomiarowej

Trudności w używaniu hydrostatycznych przetworników poziomu

©Endress+Hauser

Przetworniki różnicy ciśnień tradycyjnie używane są do pomiaru poziomu wody kotłowej metodą hydrostatyczną. Błędy pomiarowe wynikające ze zmian ciśnienia statycznego oraz wahań gęstości wody wymagają korekcji w systemie sterowania. Zatykanie się rurek impulsowych kamieniem kotłowym oraz ich zapowietrzanie to kolejne bolączki eksploatacyjne.

Wybierz innowacyjną i atrakcyjną alternatywę, czyli radar falowodowy Levelflex

©Endress+Hauser

Radary falowodowe Levelflex wykorzystują sygnał mikrofalowy do pomiaru poziomu wody kotłowej. Jest on odporny na zmiany gęstości wody, ciśnienia statycznego i temperatury. Dzięki temu regulacja poziomu wody, sterowanie jednostką i praca obwodów automatyki zabezpieczeniowej stają się stabilne oraz przewidywalne.

Szybka i łatwa modernizacja "pod klucz" istniejących pomiarów hydrostatycznych

©Endress+Hauser

Jeżeli masz już świadomość, że Twoje pomiary poziomu w podgrzewaczach regeneracyjnych wody kotłowej mogą być komfortowe i bezpieczne, to na pewno podejmiesz właściwą decyzję o modernizacji. Proponujemy skorzystanie z nowego naczynia pomiarowego z wbudowanym, gotowym do użycia radarem falowodowym Levelflex. Otrzymasz kompletne rozwiązanie pomiarowe wraz z projektem i dokumentacją UDT, wykorzystujące standardowe kołnierze DIN lub ANSI. Koszty montażu i rozruchu nowego pomiaru są symbolicznie niskie. Po demontażu przetworników różnicy ciśnień, używamy istniejącej pary króćców. Efektem końcowym modernizacji jest spokojna i bezobsługowa praca.

Pomiary poziomu wody w walczaku kotła wodno-parowego i w podgrzewaczach regeneracyjnych ©Endress+Hauser
Elektrownia opalana weglem kamiennym ©Endress+Hauser
Radary falowodowe Levelflex w wymiennikach regeneracyjnych ©Endress+Hauser
Radar falowodowy Levelflex FMP54 do użycia w podgrzewaczach regeneracyjnych ©Endress+Hauser