Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wypróbuj radar falowodowy Levelflex FMP53

Dokładne i powtarzalne pomiary objętości 
w tankach magazynowych

W mleczarniach i zakładach produkcji napojów klasycznym rozwiązaniem pomiaru poziomu, objętości lub masy w tankach magazynowych jest sonda hydrostatyczna. Przekonuje atrakcyjną ceną, odpornością na spienienie i konstrukcją przystosowaną do mycia. Jednak wrażliwość na zmiany gęstości cieczy, gwałtowne wychładzanie oraz bezwładność w trakcie mycia i sterylizacji zbiornika stanowią poważne wady. Ponadto, nie ma możliwości sprawdzania sondy bez rozszczelniania zbiornika, rośnie więc ryzyko utraty aseptyczności. Insteresującą możliwością zastąpienia sondy jest radarowy przetwornik poziomu z falowodem Levelflex. Przekonaj się dlaczego.

Korzyści

 • Dwuprzewodowy radar Levelflex FMP53 może być podłączony elektrycznie wprost w miejsce sondy hydrostatycznej

 • Dostęp do menu (w języku polskim) jest ograniczany hasłem i uprawnieniami użytkownika

 • Wymienne moduły elektroniki, wyświetlacza, obudowy i falowodu obniżają koszty napraw i składowania części zapasowych

 • Pamięć HistoROM® przechowuje kopię nastaw i historię zdarzeń, co ułatwia usunięcie usterki.

 • Dodatkowe wyjście sygnałowe (binarne lub ciągłe) pozwala ocenić postęp reakcji i warunki panujące w aparacie technologicznym (spienienie, osady, kondensacja, spadek przewodności) - możesz z wyprzedzeniem podjąć właściwą decyzję, by zapobiec niepożądanym przestojom lub stratom.

Pomiary poziomu i objętości odporne na zmiany gęstości cieczy

Zasada działania radaru Levelflex FMP53 z falowodem opiera się na pomiarze odległości do lustra cieczy niezależnie od bieżącej gęstości cieczy. Sygnał elektromagnetyczny ulega odbiciu od lustra cieczy, której właściwa przewodność lub stała dielektryczna w branży spożywczej, jest zawsze wysoka. W odróżnieniu od sondy hydrostatycznej, radar falowodowy Levelflex FMP53 jest odporny na szoki termiczne. Zamiast membranowego czujnika ciśnienia wypełnionego olejem manometrycznym, radar korzysta z biernego elementu, jakim jest falowód z polerowanej stali kwasoodpornej. Dzięki temu radar mierzy poprawnie również podczas mycia, płukania i sterylizacji.

Duża dokładność pomiaru w małych i dużych tankach

©Endress+Hauser

Fabrycznie wzorcowany radar Levelflex FMP53 posiada dokładność ±2 mm udokumentowaną świadectwem kalibracji. Umożliwia to pomiary cieczy o dużej wartości, w tym również w małych zbiornikach buforowych i reaktorach (zakresy mierzone zwykle zawierają się w przedziale 300...1000 mm). W takich aparatach technologicznych przetworniki ciśnienia hydrostatycznego są uciążliwe ze względu na konieczność częstej kalibracji i wrażliwość na różnice temperatur otoczenie/wnętrze zbiornika. Wszystkie materiały zwilżane posiadają dopuszczenia PZH, EHEDG, 3A i FDA. Przeszły pozytywną próbę bioreaktywności i cytotoksyczności, otrzymując atest USP klasa VI.

Walidacja sondy radarowej z zachowaniem aseptyczności zbiornika

Levelflex FMP53 jest doskonale przystosowany do procesów technologicznych branży spożywczej i farmaceutycznej, w których jest wymagane okresowe sprawdzanie właściwości metrologicznych przetwornika bez rozszczelniania zbiornika higienicznego/aseptycznego (demontażu całego urządzenia). W celu wykonania kontroli odchyłki pomiaru, część przetwornikowa radaru może być odpięta przy jednoczesnym pozostawieniu sondy w tanku. Zgodnie z wymaganiami procedur walidacyjnych, przetwornik jest poddawany badaniu porównawczemu z wykorzystaniem wzorców długości, które Endress+Hauser dostarcza na życzenie.

Zastosowanie radaru falowodowego Levelflex FMP53

 • Tanki magazynowe produktów gotowych

 • Fermentory

 • Zbiorniki buforowe z wodą przeznaczoną do spożycia

 • Zbiorniki przenośne

 • Procesy puryfikacji

 • Reaktory chemiczne

 • Mieszalniki

 • Pomiary w miejscach trudnodostępnych (wersja rozdzielna)

 • Pomiary w trakcie cykli mycia, autoklawowania i sterylizacji

 • Szybkie i powtarzalne pomiary w małych zasobnikach

©Endress+Hauser