Panelowe układy analityczne dla energetyki cieplnej i zawodowej

Technologia Memosens oraz przetwornik Liquiline CM442 Endress+Hauser dostarczają rozwiązania "pod klucz" dla branży energetycznej

Inżynierowie Endress+Hauser wspomagając klientów w realizacji ich oczekiwań odnośnie aparatury kontrolno-pomiarowej opracowali przetwornik Liquiline M CM442 z obsługą zaawansowanych funkcji matematycznych, szczególnie przydatnych w branży energetycznej. W połączeniu z technologią Memosens, kompletne układy analityczne wykonane w konfiguracji panelowej są dostępne dla użytkowników zakładów energetyki cieplnej oraz zawodowej.

Wspomaganie procesów:

©Endress+Hauser

Wielokanałowy, czteroprzewodowy przetwornik Liquiline M CM442 to idealne rozwiązanie dla branży energetycznej.

Kluczowe cechy:

 • Współpraca ze wszystkimi czujnikami z technologią Memosens

 • Automatyczny zapis danych w pamięci przetwornika z możliwością transferu

 • Graficzna prezentacja danych procesowych

 • Możliwość zdalnego programowania przetwornika przy użyciu komputera PC

 • Dodatkowe funkcje matematyczne: wyznaczanie przewodności kationowej; możliwość obliczania wartości pH; monitoring przewodności różnicowej

 • Duży, czytelny wyświetlacz z polskim menu obsługi

 • Obsługa protokołu HART

 • Stopień ochrony obudowy IP66/IP67

Zalety i oszczędności:

Technologia Memosens daje użytkownikom przede wszystkim możliwość kalibracji czujników w laboratorium (z użyciem innego przetwornika). Zaawansowane funkcje diagnostyczne, prewencyjna obsługa oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa danych, dzięki bezstykowemu połączeniu, to cechy wyróżniające rozwiązania Endress+Hauser z zakresu analizy fizykochemicznej cieczy.

Panele pomiarowe mogą być swobodnie ze sobą łączone. Kompletny system dostarczany jest klientom wraz z układem przygotowania próbki, który jest niezbędny do uzyskania wiarygodnych pomiarów, w pełni zgodnych z obowiązującymi normami.

W zależności od konfiguracji, panelowe układy analityczne realizują pomiary fizykochemiczne wody zasilającej, kotłowej lub obiegowej spełniając wymagania zakładów energetyki cieplnej i zawodowej.

Są to parametry takie jak:

 • PH, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony

 • Przewodność różnicowa, przewodność kationowa

 • Zasadowość ogólna lub mineralna

 • Zawartość specyficznych związków: krzemionka, sód, żelazo, mangan, hydrazyna, azot amonowy.