Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zamień nurnik na radar

Czyszczenie, kalibracja i wymiana elementów eksploatacyjnych stanowią znaczną część wydatków. Jak temu zaradzić?

Wysłużona komora nurnikowa niejednokrotnie wymaga wymiany. Jest to doskonała okazja do modernizacji, która polega na zastąpieniu jej nowym naczyniem pomiarowym – radarem falowodowym, zmontowanym i gotowym od użycia. Efektem modernizacji jest użytkowanie nowego, bezobsługowego pomiaru poziomu cieczy z radarem Levelflex Evolution, odpornym na zmiany gęstości, temperatury, parowanie, spienienie i wzburzenie lustra cieczy.

Korzyści

 • Radar Levelflex Evolution jest odpornym na zmiany gęstości, temperatury, parowanie, spienienie i wzburzenie lustra cieczy

 • Kompletne rozwiązanie pomiarowe od jednego dostawcy

 • Bezobsługowy pomiar poziomu cieczy to spokojna i komfortowa praca

 • Niskie koszty montażu i uruchomienia

Uciążliwe wady pomiaru nurnikowego poziomu cieczy

nurnik ©Endress+Hauser

Nurnik to tradycyjny przetwornik poziomu cieczy w technice elektrycznej lub pneumatycznej do montażu typowo w naczyniu połączonym ze zbiornikiem, zwanym komorą nurnikową. Zaletą nurnika jest prosta i zrozumiała zasada działania oraz wieloletnie doświadczenie służb utrzymania ruchu w ich użytkowaniu. Nurniki mają jednak zasadnicze, uciążliwe wady:

 • brak odporności na zmiany gęstości cieczy i oblepianie,

 • podatność na zarastanie rdzenia i sprężyn przeciwskrętnych, na których nurnik wisi w komorze,

 • długi czas odpowiedzi pomiarowej,

 • podatność pomiaru na drgania instalacji.

Radar pozbawiony jest uciążliwych wad nurnika

©Endress+Hauser

Dobrą alternatywą dla nurnika jest pomiar poziomu cieczy radarem falowodowym Levelflex Evolution – w tej samej komorze po jego usunięciu. Nie wymaga to zmian w dokumentacji branży mechanicznej i przechodzenia ponownej kontroli dozorowej.

Radar jest odporny na:

 • zmiany gęstości cieczy,

 • spienienie,

 • wrzenie cieczy,

 • drgania instalacji pomiarowej.

Jego działanie nie zależy od siły wyporu. Falowód radaru jest zanurzony w cieczy mierzonej podobnie, jak nurnik. Radar mierzy odległość do lustra cieczy z czasem odpowiedzi pomiarowej już od 0,8 sekundy. Brak części ruchomych (mechanicznego systemu podwieszenia) gwarantuje zupełną bezobsługowość radaru.

100-krotnie większa niezawodność

Radar falowodowy Levelflex Evolution jest zgodny z normami bezpieczeństwa funkcjonalnego PN-EN 610508:2010 i 61511:2010. Warstwa sprzętowa przetwornika ma atest SIL2, a warstwa oprogramowania – atest SIL3 nienaruszalności bezpieczeństwa. Radar falowodowy jest dopuszczony do użytkowania w odpowiedzialnych obwodach blokadowych ESD/SIS. Współczynnik uszkodzeń bezpiecznych (SFF) przetwornika jest najlepszy na rynku i może on być stosowany w tzw. redundancji homogenicznej obwodów ESD SIL3. Każdy nowy, radarowy przetwornik poziomu posiada udokumentowaną ponad 100-krotnie większą niezawodność niż tradycyjne pomiary za pomocą nurnika.

Modernizacje komór nurnikowych pod klucz

Wysłużona komora nurnikowa niejednokrotnie wymaga wymiany. Jest to doskonała okazja do modernizacji, która polega na zastąpieniu jej nowym naczyniem pomiarowym – radarem falowodowym, zmontowanym i gotowym od użycia. Inwestor otrzymuje od jednego dostawcy gotowe rozwiązanie pomiarowe wraz z projektem i dokumentacją UDT (certyfikat materiałowy, zdjęcia spawów). Koszty montażu i uruchomienia są symbolicznie niskie - wykorzystujemy istniejącą parę króćców łączeniowych w zbiorniku, na których pracowała uprzednio komora nurnikowa oraz istniejącą trasę kablową do podłączenia elektrycznego radaru.

Proszę o kontakt w sprawie modernizacji pomiaru nurnikowego

Zamień nurnik na radar ©Endress+Hauser

Separator woda/węglowodory po modernizacji pomiaru poziomu i rozdziału faz z użyciem radarów Levelflex

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia