Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

W jaki sposób można skutecznie kontrolować proces frakcjonowania?

W porównaniu do mierników mechanicznych radar falowodowy jest wszechstronnym rozwiązaniem w zakresie pomiaru poziomu

W linii frakcjonowania olefin aktualnie wykorzystujesz mechaniczne mierniki do pomiaru poziomu. Stwarza to wiele problemów wynikających z wysokich temperatur, które mogą wpływać na działanie urządzeń mechanicznych. Może to skutkować niespodziewanymi lub nieplanowanymi przestojami. Możemy Ci pomóc poprzez wykorzystanie najlepszego w swojej klasie rozwiązania alternatywnego — radaru falowodowego Levelflex FMP54 do ciągłego pomiaru poziomu, zapewniającego niezawodność pomiarów w warunkach wysokiej temperatury.

Chcesz wiedzieć, jak kontrolować proces frakcjonowania?

Levelflex Radar FMP54 ze stali kwasoodpornej ©Endress+Hauser

Pomiary poziomu z zastosowaniem radaru falowodowego Levelflex FMP54 jako zamiennika dla mierników mechanicznych pomagają kontrolować przebieg procesu frakcjonowania olefin.