Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Heartbeat Technology™ — niezawodna diagnostyka, weryfikacja i monitoring

Inteligentna alternatywa w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego

W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem przepływomierze muszą spełniać najwyższe wymogi pod względem niezawodności. Dzięki technologii Heartbeat™ nowa generacja urządzeń Proline zapewnia niezwykle szeroki zakres funkcji diagnostycznych. Gwarantuje to bardzo niskie ryzyko awarii. Udokumentowane wzorcowanie w zakładzie i nadmiarowe wewnętrzne wartości referencyjne stanowią uzupełnienie bezpiecznej konstrukcji, co gwarantuje minimalny odsetek awarii zgodnie z normą PN-EN 61508.

Korzyści

  • Przepływomierze Proline: maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność

  • Maksymalna elastyczność podczas planowania testów kontrolnych — zoptymalizowane procedury testów kontrolnych lub wydłużone odstępy pomiędzy wymaganym wzorcowaniem pozwalają na zminimalizowanie nakładów pracy związanych z testowaniem

  • Testy zgodne z przepisami dzięki identyfikowalnym wartościom referencyjnym

  • Udokumentowana walidacja funkcjonalności urządzenia: Wyniki weryfikacji dostępne na żądanie zapewniają przejrzystość wyników

  • Zwiększona dostępność systemu — testowanie bez osiągania punktu wyzwolenia

  • Minimalne nakłady pracy: Bez potrzeby przeprowadzania prac w terenie — maksymalne bezpieczeństwo dzięki zautomatyzowanemu i prostemu procesowi testowania

  • Zakres testu na poziomie co najmniej 95%: Minimalna liczba niewykrytych niebezpiecznych błędów λDU

Technologia Heartbeat™ zapewnia maksymalną elastyczność podczas planowania testów kontrolnych. Proste procedury testów minimalizują ryzyko błędów i zwiększają poziom bezpieczeństwa personelu obsługującego instalację technologiczną.

Maksymalne bezpieczeństwo i niezawodność

W zakładach chemicznych i petrochemicznych bezpieczeństwo jest kwestią priorytetową. Przepływomierze muszą zatem zapewniać maksymalną niezawodność. Chociaż są kosztowne, testy kontrolne stanowią ogólnie przyjętą metodę walidacji niezawodności funkcjonalnej. Technologia Heartbeat pozwala na zminimalizowanie nakładów pracy i ryzyka, na które narażony jest personel wykonujący takie rutynowe działania.

Niezawodność dzięki zminimalizowaniu ryzyka awarii

Przepływomierze Proline są wytrzymałe i niezawodne — doskonale sprawdzają się w wymagających zastosowaniach. W szczególności zdołaliśmy znacznie obniżyć odsetek niewykrywanych niebezpiecznych awarii zgodnie z normą PN-EN 61508.

  • Szeroki zakres funkcji diagnostycznych i kontrolnych zintegrowanych w urządzeniu

  • Moduły elektroniczne poddawane w pełni udokumentowanym testom fabrycznym

  • Wzorcowanie przepływomierzy Proline przeprowadzane na akredytowanych stacjach kalibracyjnych

Elastyczne możliwości konserwacji dzięki technologii Heartbeat

Zgodność z normą PN-EN 61508 i wymogami dotyczącymi poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa ©Endress+Hauser

Uznawana na całym świecie norma PN-EN 61508 określa prawdopodobieństwo awarii przy żądaniu usługi (PFD) jako podstawy czynnik, który należy uwzględnić przy planowaniu konserwacji urządzeń. Dzięki zminimalizowanej progresji PFD w czasie użytkownicy przepływomierzy Proline mogą planować testy kontrolne według potrzeb operacyjnych. W ten sposób technologia Heartbeat zapewnia znaczne usprawnienie procesów i zmniejszenie kosztów.

Konserwacja zgodna z przepisami i elektroniczne zarządzanie walidacją

Technologia Heartbeat ©Endress+Hauser

Technologia Heartbeat™ zapewnia funkcję diagnostyki, weryfikacji oraz ciągłego monitoringu bez zakłócania procesów. Komunikaty diagnostyczne są zgodne z normą NE107. Wyniki testu można odczytać na miejscu prowadzenia pomiaru lub zdalnie przy użyciu narzędzia FieldCare, a następnie wysłać do systemu. Ostatnie osiem raportów jest zapisywanych na karcie pamięci flash SD urządzenia.

Zakład chemiczny © Diamond

Z animacji dowiesz się na czym polega proces weryfikacji Heartbeat™ .