Skuteczne i oszczędne czyszczenie w instalacji CIP

Dobór odpowiednich pomiarów ma zasadniczy wpływ na funkcjonalność i efektywność procesu czyszczenia w przemyśle spożywczym.

Endress+Hauser opracował zestaw innowacyjnych czujników przeznaczonych do pomiarów i kontroli w procesach czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji gorącą parą (SIP).

Korzyści

  • Niezawodne urządzenia pomiarowe dla instalacji CIP od jednego dostawcy

  • Urządzenia z menu w języku polskim

  • Stopień ochrony IP69K umożliwia mycie urządzeń z zewnątrz (T = 80 oC, p = 100 bar)

©Endress+Hauser

Przepływ

Pomiar przepływu jest bardzo ważnym parametrem dla uzyskania odpowiedniego efektu czyszczenia. W przepływomierzu Promag H 100 oraz Promag H 300 zintegrowane pomiary temperatury i przewodności zapewniają dodatkową kontrolę procesu CIP, pozwalając na szybką reakcję w razie przekroczenia parametrów.

©Endress+Hauser

Przewodność

Pomiary przewodności gwarantują utrzymanie stężenia środka czyszczącego na właściwym poziomie. Zbyt duże stężenie generuje dodatkowe koszty, natomiast zbyt niskie powoduje niedokładne wymycie instalacji i utratę warunków higienicznych.

©Endress+Hauser

Poziom

Sygnalizacja poziomu zapobiega przepełnieniu zbiorników i jednocześnie zapewnia ochronę pomp przed suchobiegiem. W zależności od warunków technologicznych w instalacji można zastosować czujnik pojemnościowy, który po montażu jest zlicowany ze ściankami zbiornika lub rurociągu.

©Endress+Hauser

Pomiar pH

Pomiar pH jest istotnym parametrem wykorzystywanym do kontroli jakości wody oraz oceny stopnia zużycia środków czyszczących w instalacji CIP. Jest także ważny pod kątem neutralizacji ścieków w oczyszczalni.

©Endress+Hauser

Temperatura

Przez pomiar temperatury możesz sterować i regulować system ogrzewania wody i środków myjących, żeby utrzymać warunki utrzymania higieniczności. Wygodny montaż QuickNeck, zastosowany w termometrach iTHERM zapewnia bezpieczne wyjmowanie wkładu pomiarowego podczas pracy, bez konieczności opróżniania zbiornika lub jego demontażu z instalacji rurowych. Najszybszy na świecie czujnik temperatury QuickSens niesie ze sobą znaczne oszczędności ilości ciepła zużywanego w instalacji.

©Endress+Hauser

Optyczny rozdział faz

Czujnik optyczny zapewnia natychmiastową identyfikację faz po pierwszym etapie czyszczenia CIP (określenie, czy woda po płukaniu może zostać ponownie użyta na podstawie jej zmętnienia). W ten sposób optymalnie kontrolujesz zużycie środków czyszczących. Za pomocą czujnika optycznego można także bardzo dokładnie określić moment identyfikacji faz: produktu lub środka czyszczącego.

©Endress+Hauser

Ciśnienie

Pomiar ciśnienia hydrostatycznego daje informacje o poziomie roztworów w zbiornikach. W przypadku ryzyka wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz urządzeń, idealnie sprawdzają się czujniki Deltapilot FMB50.

proces CIP ©Endress+Hauser