Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Skuteczne i oszczędne czyszczenie w instalacji CIP

Dobór odpowiednich pomiarów ma zasadniczy wpływ na funkcjonalność i efektywność procesu czyszczenia w przemyśle spożywczym.

Endress+Hauser opracował zestaw innowacyjnych czujników przeznaczonych do pomiarów i kontroli w procesach czyszczenia chemicznego (CIP) oraz sterylizacji gorącą parą (SIP).

Korzyści

  • Niezawodne urządzenia pomiarowe dla instalacji CIP od jednego dostawcy

  • Urządzenia z menu w języku polskim

  • Stopień ochrony IP69K umożliwia mycie urządzeń z zewnątrz (T = 80 oC, p = 100 bar)

Przepływ

Pomiar przepływu jest bardzo ważnym parametrem dla uzyskania odpowiedniego efektu czyszczenia. W przepływomierzu Promag H 100 oraz Promag H 300 zintegrowane pomiary temperatury i przewodności zapewniają dodatkową kontrolę procesu CIP, pozwalając na szybką reakcję w razie przekroczenia parametrów.

Przewodność

Pomiary przewodności gwarantują utrzymanie stężenia środka czyszczącego na właściwym poziomie. Zbyt duże stężenie generuje dodatkowe koszty, natomiast zbyt niskie powoduje niedokładne wymycie instalacji i utratę warunków higienicznych.

Poziom

Sygnalizacja poziomu zapobiega przepełnieniu zbiorników i jednocześnie zapewnia ochronę pomp przed suchobiegiem. W zależności od warunków technologicznych w instalacji można zastosować czujnik pojemnościowy, który po montażu jest zlicowany ze ściankami zbiornika lub rurociągu.

Pomiar pH

Pomiar pH jest istotnym parametrem wykorzystywanym do kontroli jakości wody oraz oceny stopnia zużycia środków czyszczących w instalacji CIP. Jest także ważny pod kątem neutralizacji ścieków w oczyszczalni.

Temperatura

Przez pomiar temperatury możesz sterować i regulować system ogrzewania wody i środków myjących, żeby utrzymać warunki utrzymania higieniczności. Wygodny montaż QuickNeck, zastosowany w termometrach iTHERM zapewnia bezpieczne wyjmowanie wkładu pomiarowego podczas pracy, bez konieczności opróżniania zbiornika lub jego demontażu z instalacji rurowych. Najszybszy na świecie czujnik temperatury QuickSens niesie ze sobą znaczne oszczędności ilości ciepła zużywanego w instalacji.

Optyczny rozdział faz

Czujnik optyczny zapewnia natychmiastową identyfikację faz po pierwszym etapie czyszczenia CIP (określenie, czy woda po płukaniu może zostać ponownie użyta na podstawie jej zmętnienia). W ten sposób optymalnie kontrolujesz zużycie środków czyszczących. Za pomocą czujnika optycznego można także bardzo dokładnie określić moment identyfikacji faz: produktu lub środka czyszczącego.

Ciśnienie

Pomiar ciśnienia hydrostatycznego daje informacje o poziomie roztworów w zbiornikach. W przypadku ryzyka wystąpienia kondensacji wilgoci wewnątrz urządzeń, idealnie sprawdzają się czujniki Deltapilot FMB50.

proces CIP ©Endress+Hauser