Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Detekcja spienienia osadu w ZKF za pomocą radaru Micropilot Evolution

Obniż ryzyko szkód i powstania dodatkowych kosztów

Nowe radary bezkontaktowe Micropilot Evolution spełniają wysokie wymagania użytkowników w branży wodno-ściekowej. Z wyprzedzeniem informują m.in. o niepożądanym narastaniu spienienia osadu w zamkniętej komorze fermentacyjnej (ZKF).

Korzyści

 • Możliwość zapobiegania wydostania się piany z komory fermentacyjnej

 • Minimalizacja kosztów związanych z czyszczeniem komory fermentacyjnej

 • Micropilot FMR53/54: jednoczesny pomiar napełnienienia zamkniętej komory fermentacyjnej i sygnalizacja niebezpiecznego spienienie powierzchni osadu

Radary Micropilot Evolution – bezpieczne, dokładne, inteligentne
Nasze urządzenia zapewnią Ci spokojną pracę. Radarowe przetworniki poziomu FMR5x z rodziny Micropilot Evolution już od roku służą w zakładach przemysłowych na terenie Polski. Wyróżniają się gwarancją wysokiego bezpieczeństwa i są cenione przez użytkowników za wysoką, uwierzytelnioną przez metrologów PTB/NMi dokładność pomiaru (5-punktowe wzorcowanie fabryczne) oraz rozpoznawanie sytuacji zagrażających ciągłości pracy procesu przetwórczego.

Bardziej inteligentny, radarowy przetwornik poziomu dla ZKF

Każdy przetwornik poziomu FMR5x z rodziny radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution rozpoznaje zabrudzenie lub zawilgocenie anteny, spienienie powierzchni cieczy, postępującą korozję lub uszkodzenie izolacji trasy kablowej, zagrożenie przegrzania elektroniki urządzenia. Użytkownik otrzymuje informacje, umożliwiające podjęcie natychmiastowych działań przez służby utrzymania ruchu i/lub system sterowania automatycznego. W ten sposób maleje ryzyko powstania szkody i źródła dodatkowych kosztów na oczyszczalni ścieków bytowych, jeżeli regulacja poziomu osadu w zamkniętej komorze podczas fermentacji metanowej opiera się na pracy radaru.

©Endress+Hauser

Problem niepożądanej piany w komorze fermentacyjnej

Proces mikrobiologiczny rozkładu osadu ściekowego w komorze fermentacyjnej jest prowadzony przez mikroorganizmy w warunkach beztlenowych i z okresowym mieszaniem mechanicznym - powstaje wtedy użyteczny biogaz. Częstym zjawiskiem w komorze fermentacyjnej jest pojawianie się niepożądanej, grubej piany na powierzchni osadu, której wydostanie się z komory powoduje duże szkody i koszty związane z czyszczeniem. Dozowanie środka przeciwpiennego jest kosztowne szczególnie jeśli brakuje informacji czy piana w ogóle się pojawiła. Spryskiwanie osadu „w ciemno" skutkuje nierzadko zatruciem mikroorganizmów i zakłóceniem gospodarki osadowej oczyszczalni.

Jak radar rozpoznaje spienienie osadu w ZKF?

Amplituda sygnału mikrofalowego odbitego od powierzchni osadu maleje wraz ze wzrostem grubości piany. Moduł wnioskujący Advanced Diagnostic, zaszyty w oprogramowaniu przetwornika obserwuje zmianę amplitudy i z wyprzedzeniem informuje o zagrożeniu wydostania się piany z komory fermentacyjnej. Komunikat pojawia się, gdy poziom osadu znajdzie się w ustalonym zakresie. Dzięki temu można wypracować w systemie PLC/DCS np. automatyczne gaszenie piany w ZKF środkiem przeciwpiennym tylko wówczas, gdy jest to konieczne. W ten sposób można kontrolować koszty jego zużycia i zapewnić bezpieczeństwo mikroorganizmom odpowiedzialnym za proces fermentacji.

©Endress+Hauser

Od standardowych radarów po urządzenia do najtrudniejszych zadań pomiarowych

Do ponad 1 miliona przetworników poziomu Endress+Hauser w technologii Time-of-Flight (ToF), dostarczonych na instalacje przemysłowe na całym świecie, dołączyła rodzina radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution. Składa się na nią siedem bezpiecznych, dokładnych i inteligentnych przetworników – od wykonań ekonomicznych, przez standardowe radary dla typowych aplikacji przemysłowych, aż po wyrafinowane sondy do najtrudniejszych zadań pomiarowych.

Proszę o kontakt w sprawie radarowych przetworników poziomu Micropilot

Detekcja spienienia osadu w ZKF ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia