Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

IIoT pobudza ducha innowacji

Endress+Hauser złożył w ubiegłym roku rekordową liczbę zgłoszeń patentowych

Liczba wniosków patentowych składanych przez Grupę Endress+Hauser stale rośnie. Działająca na całym świecie spółka złożyła w 2016 r. rekordową liczbę wniosków — 273 patenty. Około trzy czwarte z nich dotyczy technologii do pomiaru poziomu i przepływu oraz technologii analitycznej, a także rozwiązań do komunikacji cyfrowej i diagnostyki urządzeń. Liczba ujawnionych wynalazków również osiągnęła rekordowy poziom — 382. „Jesteśmy dumni z naszych kreatywnych pracowników. Wyniki pokazują nasz potencjał w zakresie innowacji”, mówi dyrektor generalny Matthias Altendorf.

Jako wiodący dostawca techniki pomiarowej i rozwiązań z dziedziny automatyzacji, firma kładzie duży nacisk na badania i rozwój. Przejawem tego jest m.in. uznanie zasług zatrudnianych badaczy i inżynierów na corocznym Zjeździe Wynalazców Endress+Hauser, podczas którego przyznawane są nagrody za nowe pomysły i wybitne patenty. W tym roku ponad 300 wynalazców wzięło udział w spotkaniu zorganizowanym 31 marca w Merzhausen, w Niemczech, podczas którego mogli się wymieniać wiedzą i doświadczeniami.

Przemysłowy Internet rzeczy rośnie w siłę

Endress+Hauser obecnie posiada ponad 7000 czynnych praw własnośc intelektualnej. Przed złożeniem patentu każdy nowy wynalazek jest poddawany wewnętrznej, wielostopniowej ocenie, która zazwyczaj trwa cztery miesiące. Średni odsetek zatwierdzonych patentów wśród przedsiębiorstw na całym świecie wynosi ok. 50 procent, natomiast Endress+Hauser może pochwalić się odsetkiem zatwierdzonych patentów na poziomie 63 procent w Europie, 70 procent w Stanach Zjednoczonych i 86 procent w Chinach. Odsetek zarejestrowanych patentów złożonych przez Endress+Hauser w 2016 r. wzrósł o 10 procent na wszystkich z tych trzech globalnych rynków.

Odnotowany wzrost nie był dziełem przypadku. Endress+Hauser przeznacza ponad siedem procent swoich przychodów na prace badawczo-rozwojowe. Najważniejszym obszarem jest Przemysłowy Internet Rzeczy (ang. Industrial Internet of Things — IIoT). „Naszym najlepszym argumentem handlowym są innowacyjne produkty, które zapewniają klientom rzeczywistą wartość dodaną”, wyjaśnia dr Andreas Mayr, dyrektor ds. Marketingu i Technologii.

Endress+Hauser oferuje urządzenia, które stale monitorują swój stan,pracy a jednocześnie udostępniają dane z czujników i parametry procesowe za pośrednictwem platform internetowych. Bezproblemowa integracja urządzeń z systemami automatyzacji i informatycznymi umożliwia m.in. stałą optymalizację cykli konserwacji i kontroli procesu.

Działalność na rynkach międzynarodowych

Od roku 2016 Endress+Hauser prowadzi w USA własny dział patentowy. Jego zadaniem jest zabezpieczenie przed kopiowaniem technologii analitycznych opracowanych przez podmioty zależne SpectraSensors (Houston, Texas) i Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan), a także Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Kalifornia).

„Stany Zjednoczone to jeden z naszych najważniejszych rynków — zatrudniamy tu ok. 850 pracowników”, mówi Angelika Andres, dyrektor działu patentowego Endress+Hauser. „W pierwszym roku działalności złożyliśmy 50 wniosków patentowych, co pokazało, że otwarcie działalności za oceanem było dobrym posunięciem”.

Tekst i ilustracje do pobrania znajdziesz tutaj.

Endress+Hauser uhonorował swoich wynalazców na corocznym Zjeździe wynalazców w Merzhausen, w Niemczech. ©Endress+Hauser

Kontakt