Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Czy weryfikacja Heartbeat może zastąpić kalibrację przepływomierzy?

Regularne sprawdzanie i walidacja przepływomierzy są niezbędne, aby zapewnić dokładność i wiarygodność ich wskazań

Tradycyjna kalibracja przepływomierzy wiąże się zazwyczaj z przestojem linii technologicznej i demontażem urządzenia, co zakłóca ciągłość produkcji i podnosi jej koszty. Z drugiej strony brak regularnych kalibracji lub sprawdzeń prowadzi do błędów pomiarowych, które przyczyniają się do obniżenia jakości produktu, powstania odchyłek recepturowych, a w skrajnych przypadkach mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia nabywców produktu.

Korzyści

 • Nieprzerwana samoczynna diagnostyka bez przerywania pomiaru przepływu, niezależna od procesu i warunków otoczenia,

 • Zrozumiałe komunikaty diagnostyczne w języku polskim zgodne z NAMUR NE 107 lub NE 44, pozwalające jednoznacznie zakwalifikować urządzenie jako wymagające czynności obsługowych lub naprawczych,

 • Dodatkowo mierzone wartości do celów związanych z monitorowaniem stanu przepływomierza (status, analiza trendu),

 • Weryfikacja przepływomierza zajmuje zaledwie kilka minut i nie wymaga demontażu z instalacji,

 • Wyniki weryfikacji (uzyskiwane na bieżąco i identyfikowalne) są trwale zapisywane w samym urządzeniu pomiarowym i natychmiast dostępne do dalszych analiz lub audytów,

 • Funkcja jest dostępna poprzez dowolny interfejs – obecność personelu na obiekcie nie jest wymagana,

 • Heartbeat Technology spełnia wymagania identyfikowalnego sprawdzenia zgodnie z DIN EN ISO 9001:2008 - Rozdział 7.6 a,

 • Usunięcie potencjalnych zagrożeń wynikających z ryzyka zanieczyszczenia instalacji lub środowiska oraz ewentualnego ryzyka uszkodzenia przepływomierza wskutek jego demontażu i ponownego montażu.

Przepływomierze wyposażone w funkcję weryfikacji

©Endress+Hauser

Aby uniknąć opisanych niedogodności, wyposażyliśmy przepływomierze w Heartbeat, czyli metodę weryfikacji on-line. Funkcja ta stanowi atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnej kalibracji metodami porównawczymi. Obszarem jej zastosowań są przede wszystkim branże wysoce regulowane, gdzie reżim technologiczny wymaga regularnych, okresowych sprawdzeń potwierdzonych stosownymi protokołami.

Sprawdzenie zgodności ze specyfikacją - teraz bez demontażu przepływomierza!

©Endress+Hauser

Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń pomiarowych z wbudowaną funkcją diagnostyki. Jej zakres zazwyczaj jest ograniczony do wykrywania fizycznych uszkodzeń przyrządu lub wyjścia poza zakres nominalnych warunków pracy, wiążących się ze zmianami temperatury, ciśnienia lub wartości przepływu. Informacja o tym, czy przyrząd mierzy z dokładnością deklarowaną w specyfikacji producenta wymaga demontażu urządzenia i poddania go sprawdzeniu. Niejednokrotnie, ze względu na brak odpowiedniej aparatury kalibracyjnej, przyrząd wysyłany jest do akredytowanego laboratorium kalibracyjnego lub do zakładu producenta.

Optymalne okresy między kalibracjami "na mokro" przepływomierzy

©Endress+Hauser

Organy regulacyjne oraz normy GMP i ISO9001 nakładają obowiązek okresowej weryfikacji lub kalibracji urządzeń pomiarowych. W większości przypadków wyznaczenie częstotliwości kalibracji spoczywa na użytkowniku urządzenia i jest uzależniona od poziomu krytyczności pomiaru za jego pomocą. Określenie optymalnej częstotliwości wymaga pewnego doświadczenia. Należy znaleźć równowagę między ograniczeniem kosztów a bezpieczeństwem procesu. Wydłużenie okresów pomiędzy kalibracjami powoduje ryzyko wynikające z ograniczonej informacji o stanie przyrządu. Skracając nadmiernie te okresy, naraża się zakład na niepotrzebne koszty.

Dopuszczenie przepływomierzy do dalszej pracy na bazie raportu z weryfikacji

Niezależna jednostka certyfikująca TÜV oceniła technologię Heartbeat, stosowaną w przepływomierzach Proline 3. Wydała zaświadczenie, że Hearbeat pozwala uzyskać deklarowaną przez producenta niepewność pomiarową przy pokryciu diagnostycznym usterek (PTC) nawet do 98%.

Heartbeat gwarantuje osiągnięcie niepewności pomiarowej zgodnej z deklaracją producenta przepływomierza.

©Endress+Hauser

Czy wiesz, że Heartbeat jest dla przepływomierza tym, czym badanie EKG dla serca człowieka?Kliknij i przeczytaj więcej...

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące Heartbeat Technology.Kliknij i skontaktuj się z nami!

Z animacji dowiesz się na czym polega proces weryfikacji Heartbeat.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser
Zaświadczenie dla Hearbeat ©Endress+Hauser
Promass 200 ©Endress+Hauser
Promag 200 ©Endress+Hauser
Prowirl 200 ©Endress+Hauser
 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia