Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Jak obniżyć wydatki na konserwację?

Przejdź na pomiar elektroniczny z użyciem rozwiązania od jednego dostawcy

Czy obecnie korzystasz z mechanicznych przepływomierzy do pomiaru przepływu polimerów w fabryce wykorzystującej żywicę? Musisz nie tylko sprostać wyzwaniu, jakim jest kontrolowanie lepkości żywicy w naczyniu mieszadłowym, ale także regularnie poddawać urządzenie czynnościom konserwacyjnym. Aby uniknąć przerywania procesów w wyniku zablokowania urządzenia, należy często czyścić filtr. Możemy Ci pomóc poprzez wykorzystanie najlepszego w swojej klasie rozwiązania — przepływomierza Coriolisa Promass 83l, który wymaga mniej czynności konserwacyjnych i zwiększa bezpieczeństwo procesów technologicznych.

Coriolis Promass 83I to alternatywa dla mechanicznego przepływomierza pozwalająca ograniczyć konieczne czynności konserwacyjne ©Endress+Hauser

Przepływomierz Coriolisa Promass 83I to alternatywa dla mechanicznego przepływomierza pozwalająca zmniejszyć liczbę wymaganych czynności konserwacyjnych