Memobase Plus - zarządzanie pomiarami analitycznymi

Pomiar, kalibracja i dokumentacja czujników w jednym miejscu

Memobase Plus jest unikatowym systemem współpracującym z elektrodami pH i redoks, czujnikami przewodności elektrolitycznej, tlenu rozpuszczonego, chloru oraz innymi. Najważniejszą funkcją Memobase Plus jest możliwość kalibracji oraz diagnostyki; zarządzanie czujnikami z technologią Memosens odbywa się przy użyciu centralnej bazy danych. System umożliwia również graficzną prezentację wyników oraz dokumentuje wszelkie informacje o podłączonych czujnikach.

Korzyści

 • Z zarejestrowanych danych można generować raporty historii pomiarów i kalibracji spełniające wszystkie wymogi dotyczące identyfikowalności

 • Możliwość wykorzystania tych samych obliczeń, przewodów i czujników zarówno w procesie jak i w laboratorium - mierzone wartości są porównywalne

Memobase Plus umożliwia:

kalibracja i dokumentacja czujników ©Endress+Hauser
 • Jednoczesny pomiar i kalibrację do czterech podłączonych czujników Memosens

 • Automatyczne generowanie raportów oraz ich archiwizację (z możliwością eksportu plików .pdf)

 • Nadzór nad dokumentacją oraz zarządzanie pełnym cyklem życia każdego urządzenia.

Memobase Plus został zaprojektowany dla wsparcia technologii Memosens

pomiar i kalibracja czujników Memosens ©Endress+Hauser

W przypadku cyfrowej technologii Memosens transmisja sygnału jest dokonywana za pomocą połączenia bezstykowego; odtąd awarie spowodowane wilgocią lub korozją należą do przeszłości. Memosens pozwala na przechowywanie ważnych danych kalibracyjnych, diagnostycznych i procesowych bezpośrednio w pamięci czujnika, co pomaga w obsłudze i konserwacji punktów pomiarowych.

Wszystkie urządzenia z technologią Memosens mogą być kalibrowane w dogodnych warunkach laboratoryjnych, poza procesem produkcyjnym.
Wykorzystanie technologii Memosens gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i komfort obsługi
w zaawansowanych pomiarach analitycznych.

Memobase Plus jest zgodny z FDA 21 CFR (rygorystyczne wymagania dla farmacji)

Memobase Plus posiada cztery główne elementy funkcjonalne:

 • POMIAR: możliwość graficznej prezentacji wykresu wraz z opisem próbki

 • KALIBRACJA: wraz z pełnym dysponowaniem danymi roztworów wzorcowych

 • DIAGNOSTYKA: zarządzanie, przegląd statusu i informacji dotyczących czujników

 • ARCHIWIZACJA: widok bazy danych, tworzenie raportów, eksport do formatów
  .csv, .pdf.

Informacje o parametrach, typie czujnika oraz:

 • Wyświetlanie informacji o ustawieniach pomiaru w celu uniknięcia błędów przy interpretacji

 • Przypisanie czujnika do punktu pomiarowego w laboratorium

 • Monitoring – wszystkie modyfikacje istniejących danych są wykrywane i odnotowane, co zapobiega manipulowaniu danymi

 • Pomiary typu "as fund – as left" mogą być przeprowadzane opcjonalnie w celu oceny niepewności pomiaru przed regulacją

 • Wykonywanie wykresów w czasie rzeczywistym z oceną stanu przydatności czujnika do pracy

 • Analiza stanu czujnika w celu optymalizacji i prognozowania jego okresu użytkowania.