Jak zwiększamy efektywność energetyczną w naszych zakładach?

Ciągłe monitorowanie przepływu sprężonego powietrza oraz azotu pozwala zmniejszyć zużycie energii.

W ośrodku produkcyjnym Endress+Hauser Flowtec wytwarzamy precyzyjne i innowacyjne przepływomierze. W obiekcie położonym w szwajcarskim Reinach znajduje się dział projektowy, produkcja elektroniki oraz prefabrykacja czujników. Tam też montuje się urządzenia. Instalacja przemysłowa znajdująca się w fabryce należy do bardzo nowoczesnych, jednak zauważyliśmy, że jej działanie wciąż można usprawnić.

Korzyści

  • Wieloparametrowy pomiar masy i temperatury gazu oraz objętości skorygowanej bez konieczności kompensacji: Proline t-mass wykazują wysoką dynamikę pomiaru mierząc już niewielkie ruchy medium

  • Pomiar zarówno w kanałach owalnych jak i o przekroju prostokątnym: Proline t-mass wyposażone są w solidny czujnik o znakomitej stabilności długoterminowej

  • Wygodne dostosowanie przepływomierza do rodzaju gazu: Proline t-mass wyposażone są w „Gas Engine” czyli w bazę danych zawierającą własności 20 gazów stosowanych w przemyśle.

Zaskakujące wyniki pomiaru zużycia azotu

Podczas produkcji przepływomierzy wykorzystuje się gazy przemysłowe takie jak: sprężone powietrze, azot i argon. W trakcie produkcji czujników i elementów elektroniki zużywa się 18 ton ciekłego azotu na tydzień. Największa część zużycia przypada na piece lutownicze i piece próżniowe. Do tej pory sądzono, że 80% azotu przypada na produkcję elektroniki. Okazało się jednak, że rzeczywisty stosunek zużycia gazu wynosi 50:50.

Odpowiednia alokacja kosztów

Takie stwierdzenie było możliwe dzięki pomiarom ilości zużycia azotu dla poszczególnych pieców stosowanych w obu działach. Pomiary przeprowadziliśmy z wykorzystaniem termicznych przepływomierzy Proline t-mass 150 własnej produkcji. Ciągły pomiar zużycia azotu umożliwia monitoring całkowitego zużycia medium jak również pozwala na alokację kosztów produkcji dla poszczególnych podzespołów przepływomierzy. Uzyskane dane umożliwiły podjęcie niezbędnych kroków celem redukcji zużycia azotu zwłaszcza w procesie produkcji czujników.

Pomiar zużycia wykorzystywanych gazów pomaga zoptymalizować zużycie energii

Ponadto ciągły monitoring przepływu sprężonego powietrza w instalacji z użyciem t-mass 65I i t-mass B 150 pozwolił na wykrycie nieszczelności instalacji i zoptymalizowanie pracy kompresorów. Wykryte nieprawidłowości skłoniły nas do przebudowy instalacji, co w rezultacie zaowocowało uzyskaniem znaczących oszczędności. Do pomiaru zużycia energii w procesie produkcji został zastosowany system monitorujący eSight, który określa efektywność energetyczną procesu w oparciu o pomiar zużycia wykorzystywanych gazów.

Dlaczego właśnie t-mass?

Pomiar zużycia wspomnianych gazów dokonano za pomocą przepływomierzy termicznych t-mass. Zastosowanie tego rodzaju przepływomierzy jest bardzo korzystne, ponieważ charakteryzują się one dużą dynamiką pomiaru, umożliwiając pomiar bardzo małych przepływów (wykrycie nieszczelności instalacji). W zastosowanych przepływomierzach przeliczenia na przepływ objętościowy są proste i nie wymagają kompensacji temperatury i ciśnienia. Długoterminowe testy przepływomierzy t-mass przeprowadzone w warunkach rzeczywistych wykazują, że nawet w porównaniu do bardzo dokładnych przepływomierzy Coriolisa, przepływomierze t-mass wykazują dużą stabilność pomiaru.

Pomiar porównawczy w kompresorowni z Proline t-mass B 150, Proline t-mass 65 i systemem pomiarowym Coriolis o wysokiej dokładności ©Endress+Hauser

Pomiar porównawczy w kompresorowni z Proline t-mass B 150, Proline t-mass 65 i systemem pomiarowym Coriolis o wysokiej dokładności

Proline t-mass B 150 ©Endress+Hauser

Proline t-mass B 150

Przepływomierz termiczny Proline t-mass 65I ©Endress+Hauser

Przepływomierz termiczny Proline t-mass 65I

Przepływomierz termiczny Proline t-mass 65I ©Endress+Hauser

Przepływomierz termiczny Proline t-mass 65I