Bezpieczeństwo danych w chmurze

Endress+Hauser uzyskał certyfikat bezpieczeństwa i niezawodności StarAudit dla swoich usług cyfrowych

Endress+Hauser stał się pierwszą firmą przemysłową, która uzyskała certyfikat StarAudit. Przemysłowy Internet Urządzeń (IIoT) oferowany przez specjalistę w przyrządach pomiarowych uzyskał certyfikat EuroCloud z wynikiem czterech gwiazdek. W ramach certyfikacji, przeglądowi podlegały wszystkie obszary istotne dla aplikacji gromadzenia danych w chmurze.

Endress+Hauser podczas tworzenia aplikacji opartych na chmurze przyznał najwyższy priorytet bezpieczeństwu danych. Thomas Schmidt, Lider projektu StarAudit powiedział "W rozmowach z klientami, prawie zawsze drugim pytaniem jest troska o nasze standardy bezpieczeństwa i środki do ich zapewnienia. Z tego względu zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie zaawansowanego audytu przez niezależną jednostkę certyfikującą".

Certyfikat StarAudit potwierdza że usługi WEB są oparte na określonych standardach bezpieczeństwa i zostały odpowiednio zwalidowane. Jawny i niezawodny proces certyfikacji zapewnił powtarzalną jakość certyfikacji usług w chmurze. Celem jest wzmocnienie zaufania klientów i użytkowników dla usług sieciowych. Certyfikat został oficjalnie przekazany w Zurychu w kwietniu.

Oferta Endress+Hauser w zakresie IIoT

Poprzez cyfrowe produkty i usługi Endress+Hauser pomaga klientom w optymalizacji procesów i zwiększeniu wydajności zakładów produkcyjnych. Za pomocą aplikacji sieciowej "Analytics" wszystkie urządzenia obiektowe w zakładzie (również te od innych producentów) można szybko skatalogować i przeanalizować. Powoduje to znaczące skrócenie czasu inwentaryzacji zainstalowanej bazy danych.

Dodatkowo, aplikacja umożliwia rozpoznawanie istotnych punktów pomiarowych i wskazuje możliwości ich standaryzacji. Są również wskazywane dalsze informacje, przykładowo możliwości zastąpienia innym produktem.

Więcej o tym co oferuje IIoT produkcji Endress+Hauser IIoT można znaleźć: www.iiot.endress.com

EuroCloud promuje przetwarzanie w chmurze

EuroCloud jest niezależną niedochodową organizacją zajmująca się promocją przetwarzania w chmurze. Została powołana w celu rozwoju wspólnego cyfrowego rynku europejskiego i otwartego dialogu między wszystkimi partnerami, aby wdrażać nowe rozwiązania.

Bezpieczeństwo danych w chmurze: Endress+Hauser uzyskał certyfikat StarAudit ©Endress+Hauser

Endress + Hauser został wyróżniony certyfikatem StarAudit firmy EuroCloud.

Prezentacja certyfikatu StarAudit w Zurychu. Netzmedien

Prezentacja certyfikatu StarAudit w Zurychu.

Endress+Hauser jest gotowy na IIoT. ©Endress+Hauser

W tym portfolio produktów Endress+Hauser posiada określone zastosowania oraz wizję technologii gotowej dla IIoT.

Kontakt