Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

iTEMP® TMT82 – dwa wejścia pomiarowe to więcej możliwości

Wybierz redundantny przetwornik z dwoma wejściami pomiarowymi - zwiększ niezawodność i dostępność punktu pomiaru temperatury

Przetwornik iTEMP® TMT82 z HART® i atestem SIL2/3 ma 2 wejścia pomiarowe, dzięki którym możesz korzystać z dodatkowych funkcji.

Korzyści

  • Redundancja czujnika zapewnia ciągłość pracy instalacji

  • Sygnalizacja dryftu umożliwia kontrolę procesu i utrzymanie różnicy temperatury w zadanym zakresie lub poza nim

  • Przełączanie pomiędzy czujnikami o różnych zakresach pomiarowych zależnie od wartości mierzonej temperatury

  • Pomiar średniej lub różnicy temperatur pomiędzy dwoma nitkami np. parowymi umożliwia kontrolę procesu

  • Pomiar średniej temperatury z redundancją

Redundancja:

Po awarii czujnika podstawowego, TMT82:

  • Automatycznie przełącza wyjście na sygnał z czujnika zapasowego

  • Sygnalizuje awarię czujnika do PLC po HART®

  • Zachowuje ciągłość sygnału wyjściowego

©Endress+Hauser

Dryft/Różnica:

TMT82 alarmuje jeżeli:

  • W trybie W zakresie różnica ΔT jest mniejsza niż wartość graniczna (np. brak wymiany ciepła)

  • W trybie Poza zakresem różnica ΔT jest większa niż wartość graniczna (dryft czujnika)

©Endress+Hauser