Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

E+H = °C - wzór na temperaturę

Usługi w zakresie projektowania i uruchomienia

Właściwe wsparcie w codziennej pracy. Poczynając od planowania poprzez kolejne etapy aż do uruchomienia instalacji, oferujemy wsparcie aplikacyjne oraz specjalistyczne usługi

Korzyści

  • Wybór odpowiedniego przyrządu dla punktu pomiarowego

  • Konfigurację wykonania odpowiedniego termometru przy użyciu unikatowego narzędzia Configurator+Temperature

  • Dobór osłon termometrycznych dla trudnych warunków aplikacyjnych

  • Dokładna kalibracja przeprowadzana w akredytowanym laboratorium lub na obiekcie

Dobór osłon termometrycznych

Prawidłowa konstrukcja osłony musi być oparta na dokładnych obliczeniach. Dopuszczalne obciążenia osłon dla poszczególnych warunków procesowych są obliczane w Endress+Hauser zgodnie z metodą:

  • Dittrich / Kohler, opartą na wymogach normy DIN 43772,

  • ASME / ANSI PTC 19.3, metodą Murdocka.

Dokładna kalibracja

Nasze akredytowane laboratoria kalibracyjne opierają się na wiedzy i doświadczeniu specjalistów oraz aparatury najwyższej klasy (kąpiele i piece o najwyższej stabilności, stałe punkty termometryczne, termometry wzorcowe) wykonują kalibrację termometrów kontaktowych spójną z krajowymi normami i międzynarodową skalą temperatur ITS90:

  • kalibracja punktów stałych w punkcie potrójnym wody i punkcie topnienia lodu (niepewność pomiaru <5 mK),

  • kalibracja termometrów rezystancyjnych i termopar przez porównanie z termometrami wzorcowymi,

  • indywidualna linearyzacja czujnika w przetworniku pomiarowym, zapewniająca dodatkowy wzrost dokładności.