Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Heartbeat - skróć czas i uprość przegląd sondy radarowej

Heartbeat - skróć czas i uprość przegląd sondy radarowej

Regularne inspekcje sond radarowych poziomu są niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz dokładność i wiarygodność ich wskazań

Które z radarów wymagają wejścia na dachy zbiorników i sprawdzenia?
Ile czasu zabiera służbom utrzymania ruchu ta inspekcja?
Jakich narzędzi należy użyć?

Radarowe sondy poziomu Endress+Hauser wyróżniają się unikatową funkcjonalnością Heartbeat. Jest to nowe narzędzie o wysokim pokryciu diagnostycznym usterek przypadkowych i systematycznych. Użycie Heartbeat nie wymaga demontażu sondy ze zbiornika. Po raz pierwszy możesz dokonywać regularnych inspekcji jej stanu nie przerywając pomiaru, łącznie z wydrukiem pełnowartościowego raportu ze sprawdzenia. A to dowód, że radar pracuje zgodnie ze specyfikacją producenta.

Korzyści

 • Większa dyspozycyjność instalacji produkcyjnej – ciągła, samoczynna Heartbeat Diagnostyka radaru bez przerywania pomiaru poziomu z komunikatami w języku polskim i pokryciem diagnostycznym aż do 94%.

 • Weryfikacja Heartbeat sondy radarowej nie wymaga jej demontażu ze zbiornika – zyskaj większy komfort pracy i poświęć zaoszczędzony czas na inną aktywność.

 • Wydrukowane raporty z Weryfikacji Heartbeat i Heartbeat SIL Proof Test potwierdzają z prawdopodobieństwem aż do 99%, że radar pracuje zgodnie ze specyfikacją producenta.

 • Heartbeat wydłuża okresy między testami kontrolnymi automatyki blokadowej wg PN-EN 61511 i Programu Zapobiegania Awariom (PZA) – zyskaj większą elastyczność w planowaniu postojów i remontów.

Odpowiedzialność sond poziomu za bezpieczeństwo i dokładność pomiaru

Sondy radarowe są powszechnie stosowane jako nowoczesne zamienniki przetworników hydrostatycznych, nurnikowych, wag tensometrycznych i urządzeń elektromechanicznych z obciążnikiem sondującym. Ich zadaniem jest zagwarantować wysokie bezpieczeństwo w zakładzie – obniżać do poziomu akceptowalnego ryzyko przepełnienia zbiorników i chronić m.in. pompy przed suchobiegiem. Od dokładności i powtarzalności pomiaru radarem napełnienia reaktora lub mieszalnika w procesach dozowania surowców i obróbki technologicznej zależy jakość produktu końcowego. Od precyzji pomiaru podczas wydawania produktu ze zbiornika magazynowego zależy wiarygodność transakcji.

Dlaczego potrzebne są okresowe inspekcje sond poziomu?

Bez okresowych testów kontrolnych sondy poziomu rośnie prawdopodobieństwo, że automatyka blokadowa nie zadziała i dojdzie do zdarzenia niebezpiecznego. Niewykonanie inspekcji radaru podczas postoju zakładu, jeśli m.in. pracuje on w trudnych warunkach wewnątrz zbiornika, może spowodować utratę zaufania do jego wskazań. I wreszcie, gdy wartościowy produkt gotowy jest wydawany ze zbiornika magazynowego, to jak upewnić się, że sonda radarowa jego napełnienia pracuje z żądaną dokładnością?

Heartbeat - skróć czas i uprość przegląd sondy radarowej ©Endress+Hauser

Heartbeat – użycie wzorca pokładowego do weryfikacji sondy radarowej

Obok roboczego generatora kwarcowego, który steruje indukcją fali elektromagnetycznej, na pokładzie sondy Micropilot i Levelflex znajduje się wysokostabilny generator wzorcowy o identycznej amplitudzie i częstotliwość sygnału. Nim pobudzana jest cyklicznie cała sonda – przetwornik C/A, wewnętrzna ścieżka biegu mikrofali, antena, przetwornik A/C, mikroprocesory pokładowe, pamięci EEPROM i RAM oraz moduł I/O. Aby obniżyć prawdopodobieństwo, że wzorzec jest niewiarygodny, producent wprowadził jego redundancję. Odbywa się cykliczne porównywanie pracy obu wzorców od różnych poddostawców, aby zapewnić wysoki poziom ufności w testy Heartbeat.

Raport z Weryfikacji Heartbeat - dokument potwierdzający inspekcję sondy

Odpowiedź toru pomiarowego na pobudzenie wzorcem to – w z góry ustalonym czasie – dokładnie znany kształt widma mikrofalowego „ścieżki wewnątrz radaru” oraz otoczenia jego anteny. Wzorcowa odpowiedź i czas jej pojawienia się zostały zapisane w pamięci sondy podczas fabrycznej kalibracji. Są to jej linie papilarne. Zbyt duże odchylenie cech odpowiedzi bieżącej od wzorcowej spowoduje, że wynik weryfikacji Heartbeat sondy będzie negatywny. Wówczas wymaga ona szczegółowego przeglądu w warsztacie lub w serwisie producenta. W wydrukowanym do pliku pdf raporcie w języku polskim znajdą się wskazówki, który moduł składowy sondy może być wadliwy.

Heartbeat – nowe, łatwe w użyciu narzędzie dla służb remontowych zakładu

©Endress+Hauser

Postój lub remont w zakładzie to czas wytężonej pracy załogi, odpowiedzialnej za systemy automatyki i zabezpieczeń. Do sprawdzenia jest duża liczba urządzeń. Heartbeat Weryfikacja oraz Heartbeat SIL Proof Test w radarach pozwolą Ci sklasyfikować te z nich, które rzeczywiście wymagają demontażu ze zbiornika, sprawdzenia i/lub wzorcowania. Możesz podjąć decyzję, że pozostałe radary pozostaną na swoich miejscach. Dzięki Heartbeat pokrycie diagnostyczne ich usterek sięga aż do 99%. Jest to udokumentowane wydrukowanymi raportami. Skrócisz do minimum czas inspekcji. Będzie ona bardziej komfortowa a zaoszczędzone środki przeznaczysz na inne cele.

Heartbeat – obserwuj proces technologiczny i jego wpływ na pracę radaru

Antena sondy zabrudzona pyłem cementowym oraz emulsja między warstwą wody i oleju. ©Endress+Hauser

Procesy produkcyjne są prowadzone w zróżnicowanych warunkach, jakie tworzą substancje toksyczne, agresywne chemicznie, zmieniające przenikalność dielektryczną lub przewodność, gorące, parujące, oblepiające, brudzące, pylące, pieniące, wrzące itd. Kluczem do poznania ich wpływu na pracę sondy radarowej jest Heartbeat Monitoring. Informuje on system DCS/PLC, służby UR i technologów o aktualnej sytuacji w zbiorniku.

Antena sondy zabrudzona pyłem cementowym oraz emulsja między warstwą wody i oleju. ©Endress+Hauser

Poznaj cenne informacje uzyskane przy pomocy Heartbeat Monitoring

 • Zabrudzenie lub oblepienie anteny, które pogarsza jakość echa. Sonda zainicjuje jej czyszczenie.

 • Wilgoć (kondensacja) na antenie, która pogarsza jakość echa. Sonda zainicjuje jej suszenie.

 • Narastanie piany, która tłumi echo. Sonda zainicjuje jej gaszenie.

 • Narastanie emulsji między warstwami cieczy. Sonda zainicjuje jej redukcję.

 • Ryzyko przegrzania generatora kwarcowego. Sonda zainicjuje chłodzenie anteny.

 • Usterka uszczelnień anteny. Zaplanuj naprawę lub wymianę.

 • Błąd montażu w zbyt wysokim króćcu. Wymagana korekta.

 • Spadek napięcia zasilania. Potrzebna inspekcja trasy kablowej, karty wejściowej DCS/PLC, niedokręcony dławik lub pokrywa obudowy.

Heartbeat SIL Proof Test ©Endress+Hauser

Interesuje Cię Heartbeat Technology? Skontaktuj się z nami!

Do pobrania

  Broszura_113GHz.pdf

  raport_HBT_Weryfikacja_FMR62.pdf

  Magazyn klientów - Kurier Chemiczny.pdf