Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Przekonaj się, co to znaczy nowoczesny pobór próbek

Pobieraj próbki w łatwy, bezpieczny i nowoczesny sposób. Poznaj stację Liquistation CSF48 z platformą przetworników pomiarowych.

Pobieranie próbek cieczy stało się niezwykle proste. Nasze samplery Liquistation CSF48 gwarantują pobór próbek cieczy oraz ich przechowywanie zgodne z wymogami norm PN-EN 25667, PN-EN ISO 5667, PN-EN 16479-1. Wydajny i niezawodny system chłodzenia oraz zabezpieczenie przeciw wałamaniowe zapewniają najwyższe bezpieczeństwo. Dodatkowo, niespotykana łatwość obsługi oraz programowania, a także brak potrzeby używania narzędzi to wielka oszczędność czasu. A możliwość rozbudowy do nowoczesnej mini stacji pomiarowej to wyjątkowa elastyczność dla przyszłych potrzeb związanych np. z monitoringiem odpływu.

Korzyści

 • Dwukomorowa obudowa zapewnia bezpieczne przechowywanie próbek z oddzieleniem od elektroniki

 • Komora przechowywania próbek z wewnętrzną wykładziną i wymuszonym chłodzeniem powietrza

 • Programowanie poboru próbek: np. pobór wyzwalany czasowo i zdarzeniowo

 • Łatwość demontażu elementów toru poboru próbek upraszcza czyszczenie i konserwację

 • Komunikacja poprzez sieci obiektowe i Ethernet: pełna integracja z systemami nadrzędnymi

Przykładowe zastosowania stacji poboru próbek

Liquistation CSF48 jest stacją do poboru próbek we wszystkich aplikacjach, a w szczególności:

 • Miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków:
  - Kontrola skuteczności procesu oczyszczania,
  - Monitorowanie zrzutu ścieków do kanalizacji,
  - Kontrola wybranych studzienek kanalizacyjnych

 • Monitoring wód powierzchniowych:
  - Kontrola jakości wód powierzchniowych,
  - Kontrola bezpośrednich i pośrednich źródeł zanieczyszczeń,

 • Zastosowanie w innych dziedzinach:
  - Laboratoria i instytuty hydrologiczne,
  - Pobór próbek mediów ciekłych w wielu gałęziach przemysłu

©Endress+Hauser

Sprawdź, jak nowoczesne urządzenia pomogą Ci w codziennej pracy

Kliknij w obrazek i pobierz broszurę

Proszę o kontakt w sprawie nowoczesnych stacji poboru próbek