Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Automatyczne stacje poboru próbek

Mobilne i stacjonarne stacje poboru próbek wody, ścieków, wody deszczowej i wód powierzchniowych

Istnieje wiele powodów, dla których konieczne jest monitorowanie parametrów wody lub ścieków. Często jest to podyktowane wymogami prawnymi. Pobieranie próbek pozwala także chronić wody powierzchniowe, monitorować procesy w oczyszczalniach ścieków lub wykryć zrzuty ścieków do kanalizacji. Oferujemy zaawansowane i sprawdzone automatyczne stacje poboru próbek wody. Całkowicie zautomatyzowane systemy poboru próbek znajdują zastosowanie w przemysłowych i miejskich oczyszczalniach ścieków, gospodarce wodnej i zakładach przemysłowych — wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność.

Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody doskonale sprawdzają się w następujących zastosowaniach:

 • Pobieranie próbek wody

 • Pobieranie próbek wody deszczowej

 • Pobieranie próbek wód powierzchniowych

 • Pobieranie próbek wody rzecznej

 • Pobieranie próbek wody ze studni

 • Monitorowanie działów wodnych

 • Monitorowanie wody procesowej

 • Pobieranie próbek produktów na potrzeby kontroli jakości

 • Pobieranie próbek ścieków

 • Pobieranie próbek osadu nieoczyszczonego

 • Monitorowanie instalacji ściekowych

Kliknij poniższy przycisk, aby poznać naszą ofertę przenośnych i stacjonarnych stacji poboru próbek.

Automatyczne pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków za pomocą stacji Liquistation CSF48. ©Endress+Hauser

Automatyczne pobieranie próbek w oczyszczalni ścieków za pomocą stacji Liquistation CSF48.

Automatyczne pobieranie próbek wody z rzeki za pomocą przenośnej stacji Liquiport CSP44. ©Endress+Hauser

Automatyczne pobieranie próbek wody z rzeki za pomocą przenośnej stacji Liquiport CSP44.

Automatyczne stacje poboru próbek w oczyszczalniach ścieków, kanalizacji ściekowej i deszczowej oraz wód powierzchniowych ©Endress+Hauser

Automatyczne stacje poboru próbek wody Liquistation i Liquiport w kilku konfiguracjach butelek na próbki i dugości węży.

Pobieranie próbek wody i ścieków zależne od czasu

Pobieranie próbek wody i ścieków za pomocą naszych automatycznych stacji poboru jest łatwe i niezawodne: wystarczy wprowadzić żądany czas oraz objętość próbki w menu, a urządzenie wykona pozostałe operacje, zachowując pełną zgodność ze stosownymi przepisami. Nasze stacje poboru próbek mogą schładzać pobrane próbki i są odporne na wandalizm. Dzięki nim zawsze będziesz dysponować reprezentatywnymi próbkami wymaganymi przez władze.

Pobieranie próbek wody i ścieków zależne od przepływu

Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody są wyposażone w przetwornik odbierający sygnały zewnętrzne (np. z przepływomierza). Pozwala to dostosować tempo pobierania próbek do natężenia przepływu: im większy przepływ, tym wyższa częstotliwość próbkowania. Operatorzy instalacji zawsze będą dokładnie znać wprowadzaną objętość ładunku.

Pobieranie próbek wody i ścieków na podstawie zdarzeń

Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody z czujnikami analitycznymi potrafią wykrywać duże ilości przepływającej wody lub ścieków i samoczynnie rozpocząć próbkowanie. Pozwala to na wykrywanie szczytowych poziomów wód powierzchniowych (np. rzek czy jezior) lub ścieków doprowadzanych do oczyszczalni. Zainstalowanie automatycznych stacji poboru próbek w kanałach ściekowych pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie wysokiego poziomu ścieków i skierowanie ich do zbiorników retencyjnych, zanim zostaną doprowadzone do oczyszczalni.

Korzyści

 • Elastyczne programy pobierania próbek zastosowane w automatycznych stacjach pozwalają na pobieranie próbek zależnie od czasu oraz zdarzeń przez jedno urządzenie. Próbki są pobierane do pojedynczych butelek.

 • Nasze stacje poboru Liquistation wyposażono w niezawodny system chłodzący oraz odporną na wandalizm obudowę, która zapewnia bezpieczeństwo próbek wody i ścieków.

 • Przenośna stacja poboru Liquiport doskonale nadaje się do przenośnego pobierania próbek wody, wód powierzchniowych, rzek, wód ze studni i ścieków. Wbudowany akumulator pozwala na korzystanie z urządzenia w każdym miejscu.

 • Nasze automatyczne stacje poboru próbek wody są wyposażone w przetwornik. Po podłączeniu czujnika pH, przewodności, tlenu, zmętnienia itp. uzyskamy w pełni zautomatyzowaną stację pomiarową np. do badania parametrów wody powierzchniowej lub ścieków.

 • Po zainstalowaniu naszych całkowicie zautomatyzowanych stacji poboru próbek na wlocie i wylocie instalacji oczyszczalni ścieków można określić skuteczność rozkładu zanieczyszczeń oraz ilość zużytej energii.