Oprzyrządowanie dla projektu nowoczesnej mleczarni

MILEI korzysta z technologii pomiarowej Endress+Hauser

Nazwa MILEI 2.0 odnosi się do nowego zakładu w Leutkirch, który zapewnia 15 600 metrów dodatkowej przestrzeni produkcyjnej, w której z maksymalną wydajnością wytwarzane są produkty najwyższej jakości. W tym dużym projekcie Endress+Hauser odpowiada za oprzyrządowanie wykorzystywane w standardowych i bardziej wymagających instalacjach higienicznych.

MILEI korzysta z technologii pomiarowej Endress+Hauser ©MILEI
Filtracja membranowa w procesach frakcjonowania mleka i serwatki ©MILEI

Filtracja membranowa to najważniejszy aspekt procesów frakcjonowania mleka i serwatki: ciśnienie i temperatura są monitorowane za pomocą czujników Cerabar PMP55 oraz iTHERM TM411

Wyniki

  • Ponad 2.500 punktów pomiarowych przez cały czas w sposób niezawodny monitoruje poszczególne wartości

  • W ramach strategii standaryzacji oprzyrządowania różnorodność urządzeń zredukowano do poziomu nieprzekraczającego 50 typów

  • Endress+Hauser udowodnił swoją wartość jako efektywne ogniwo łączące Milei z producentami urządzeń

Gert Henke, Milei GmbH, Niemcy

Standaryzacja urządzeń w nowych systemach wiąże się z ogromnym nakładem pracy. Z tego względu zdecydowaliśmy się przenieść całą odpowiedzialność za dobory i technologie pomiarowe na Endress+Hauser.

Gert Henke, Dyrektor działu inżynierii
MILEI GmbH, Leutkirch, Niemcy

Wyzwanie dla klienta

Budowa nowego zakładu stanowiła dla MILEI wyzwania, ponieważ wiązała się z wymianą całej technologii, poprawą standardów jakościowych oraz wytwarzaniem nowych produktów z mleka i serwatki przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i efektywności. W MILEI od początku zdawano sobie sprawę z faktu, że największym problemem będzie harmonizacja technologii pomiarowych i standardów higienicznych u wszystkich partnerów. Oznaczało to konieczność znalezienia kompetentnego partnera, który mógłby pomóc sprostać tym wymaganiom.

Nasze rozwiązanie

Endress+Hauser dołączył do projektu już we wczesnej fazie planowania. Dzięki reputacji Endress+Hauser jako fachowego partnera i dostawcy kompleksowych rozwiązań posiadającego rozległą wiedzę branżową, Milei podzlecił nam wykonanie projektu „standaryzacji oprzyrządowania”. W ten sposób zapewniono instalację odpowiedniego oprzyrządowania w obszarach higienicznych, a także, jeśli było to możliwe, zagwarantowano standaryzację technologii pomiarowych w zakresie wszystkich dostawców oprzyrządowania.