Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Szkolenia online i dyżury ekspertów Endress+Hauser

Skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i konsultacji on-line

Szkolenia online to szybki i wygodny sposób na poszerzenie wiedzy w warunkach pracy zdalnej. Dedykowani eksperci odkryją przed uczestnikami tajniki technik pomiarowych, odpowiedzą na indywidualne pytania. Aby się zarejestrować, wystarczy przejść do odpowiedniego formularza zapisu. Skorzystaj również z otwartych sesji, jakimi są dyżury eksperckie, gdzie na żywo odpowiadamy na pytania techniczne.

Korzyści

  • Z każdego miejsca na świecie

  • Wygodnie

  • Interaktywnie

  • Z komputera lub urządzenia mobilnego

Szkolenia online w języku polskim

Wskaźniki efektywności energetycznej w przemysłowych układach wytwarzania i dystrybucji pary
Prowadzący: Janusz Zajączkowski, Industry Manager Power & Energy
29.09.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Industry 4.0: monitoring poziomu w zbiorniku z każdego miejsca na świecie
Prowadzący: Mariusz Szwagrzyk, Product Manager Level
30.09.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Platforma przetworników Liquiline do zaawansowanych pomiarów fizykochemicznych cieczy
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science
7.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Przepływomierze elektromagnetyczne Promag W - nowe możliwości w pomiarach wody i ścieków
Prowadzący: Łukasz Wołoszyn, Product Manager Flow
8.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Pobór próbek wód i ścieków wg najnowszych norm. Propozycje rozwiązań i możliwości techniczne urządzeń Endress Hauser
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science
14.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Przetworniki temperatury Endress+Hauser
Prowadzący: Janusz Zajączkowski, Industry Manager Power & Energy
20.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Wielozadaniowe sygnalizatory wibracyjne Liquiphant FTL51B z Heartbeat Technology
Prowadzący: Mariusz Szwagrzyk, Product Manager Level
21.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Sondy jonoselektywne dedykowane do komunalnych oczyszczalni ścieków
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science
27.10.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Pomiary kolorymetryczne stosowane w branży wodno-ściekowej. Nowości od Endress+Hauser
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science
5.11.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Industry 4.0: bezpieczne izotopowe pomiary poziomu i gęstości w energetyce, papiernictwie, petrochemii i cukrownictwie
Prowadzący: Mariusz Szwagrzyk, Product Manager Level
18.11.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>

Pomiary mętności - precyzja gwarancją najlepszej kontroli procesów uzdatniania wody. Szyte na miarę panele pomiarowe
Prowadzący: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager Life Science
19.11.2020, godz. 10:00 – 11:00
Bezpłatna rejestracja >>>