Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Wyższa skuteczność działań dzięki odblokowaniu danych dostępnych z urządzeń w celu uzyskania wyników, na których Ci zależy.

Wdrożenie strategii konserwacji predykcyjnej w przemyśle naftowo-gazowym

Zwiększenie dostępności i obniżenie kosztów utrzymania dzięki danym z oprzyrządowania obiektowego

Przemysł naftowy i gazowy działa w trudnych warunkach z wymagającymi wskaźnikami KPI oraz wysokimi kosztami serwisu i konserwacji, gdy coś pójdzie nie tak, jak powinno. Kierownicy i inżynierowie zakładów stoją w obliczu rosnącej złożoności systemów i ciągłej presji na obniżanie kosztów operacyjnych, poprawę niezawodności (czasu sprawności) i zwiększanie efektywności procesów. Potrzebny jest lepszy wgląd w stan urządzeń procesowych, aby uniknąć kosztownej, nieplanowanej konserwacji i skrócić czas przestojów.

W czym możemy pomóc?

Aby zwiększyć dostępność instalacji, nasze inteligentne oprzyrządowanie udostępnia zaawansowane funkcje diagnostyczne, weryfikuje wydajność oraz monitoruje dane dotyczące urządzeń i procesów. Powiązanie danych urządzenia z naszym rosnącym ekosystemem IIoT jeszcze bardziej zwiększy wydajność konserwacji, umożliwiając wdrożenie prewencyjnych i predykcyjnych strategii serwisowych oraz optymalizację procesów w całym cyklu życia.

 • Ciągła diagnostyka procesów i urządzeń, która przynosi wymierne korzyści, oraz weryfikacja urządzeń bez przerywania procesów

 • Monitoring umożliwia proaktywne planowanie prac konserwacyjnych i analizę trendów, dzięki czemu możliwe jest predykcyjne planowanie konserwacji w oparciu o stan przyrządów

 • Ekosystem IIoT Netilion uwalnia pełny potencjał oprzyrządowania obiektowego, znacznie poprawiając wydajność konserwacji i automatycznie dostarczając użyteczne informacje tym, którzy ich potrzebują przez całą dobę

 • Heartbeat Technology umożliwia uzyskanie najbogatszych informacji i korzyści z IIoT

Aplikacje pomiarowe

Stała diagnostyka urządzeń i procesów

Aby uniknąć kosztownych nieplanowanych napraw i przestojów, należy upewnić się, że oprzyrządowanie i kluczowe parametry procesowe są stale zgodne ze specyfikacją. A w przypadku problemu z urządzeniem mieć dostęp do natychmiastowej i jasnej wskazówki, co należy zrobić.

Pracujące urządzenia obiektowe prowadzą ciągłą autodiagnostykę, informując użytkownika o stanie swoim oraz procesu
Nasza wiedza ekspercka

Możliwości diagnostyczne Heartbeat Technology pozwalają naszym urządzeniom obiektowym na ciągłą samokontrolę, zapewniającą monitorowanie stanu technicznego urządzenia i procesów w celu zapewnienia zgodności kluczowych parametrów ze specyfikacją. Dzięki ciągłej kontroli diagnostycznej kompletnej pętli pomiarowej, od czujnika do sygnału wyjściowego, możesz mieć pewność, że Twoje pomiary są wiarygodne.

 • Zapewnienie wysokiej niezawodności urządzeń i bezpiecznej pracy instalacji

 • Jasne komunikaty o błędach i wskazówki naprawcze umożliwiają ekonomiczną, uproszczoną konserwację opartą na stanie technicznym

 • Wysoka wiarygodność diagnostyczna dzięki pokryciu testowemu ponad 98%

Weryfikacja przyrządu bez przerywania procesu

Okresowa weryfikacja w celu oceny sprawności funkcjonalnej przyrządu jest często wymagana do spełnienia zewnętrznych lub wewnętrznych wymogów zgodności, np. regulacyjnych, prawnych, umownych, jakościowych lub związanych z bezpieczeństwem. Potrzebujesz regularnie kontrolować, czy urządzenia działają prawidłowo przy minimalnych zakłóceniach procesu, najlepiej bez konieczności demontażu urządzenia.

Weryfikacja funkcjonalności urządzenia w dowolnym czasie i miejscu, bez przerywania procesu.
Nasza wiedza ekspercka

Heartbeat Technology pozwala na sprawdzenie poprawności działania urządzeń bezpośrednio w punkcie pomiarowym, bez konieczności przerywania procesu.. Łatwa, ukierunkowana procedura generuje raport z badań zawierający czytelne wyniki wraz z protokołem weryfikacji wymaganym przez organy regulacyjne, przepisy i normy.

 • Redukcja nakładów pracy poprzez weryfikację w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala zaoszczędzić czas spędzony na instalacji

 • Zmniejszenie kosztów badań kontrolnych i wydłużenie cykli testowych

 • Urządzenia wyposażone w Heartbeat Technology zawierają kreatory prowadzenia testów kontrolnych na potrzeby oceny SIL

Dane w czasie rzeczywistym do analizy trendów i konserwacji predykcyjnej

W urządzeniach będących w ciągłej eksploatacji mogą wystąpić problemy wynikające z wpływu procesu, które mogą zmniejszyć wydajność pomiarów i prowadzić do kosztownych nieplanowanych przestojów. Jednak określenie dokładnego stanu urządzeń i procesów oraz tego, jakie działania konserwacyjne lub procesowe są potrzebne, a także kiedy należy je wykonać, może być trudne.

Wykrywanie korozji rury przepływomierza za pomocą Heartbeat Technology
Nasza wiedza ekspercka

Funkcja Heartbeat Monitororing dostarcza szczegółowych danych o przyrządach i procesach, aby ułatwić konserwację opartą na rzeczywistym stanie technicznym. Przykłady obejmują wykrywanie stopnia nagromadzenia się osadów na antenach radarowych przetworników poziomu czy też w rurkach przepływomierza, co pozwala na optymalizację ich cykli czyszczenia. Innym przykładem jest skuteczne wykrywanie procesów korozji i ścierania w przepływomierzach. Taki wgląd w stan urządzeń i procesów pozwala na analizę trendów, dzięki czemu możliwe jest efektywne prognozowanie konserwacji.

 • Wiedza, kiedy sprzęt i aktywa będą wymagały naprawy lub mogą ulec awarii

 • Planowanie ukierunkowanych działań serwisowych w zależności od rzeczywistych potrzeb / konserwacja zapobiegawcza w celu zminimalizowania kosztownych nieplanowanych przestojów

 • Rozpoznawanie trendów na podstawie danych o przyrządach i procesach w celu umożliwienia konserwacji prognostycznej

Większa przejrzystość danych dzięki usługom cyfrowym Endress+Hauser

Twoje urządzenia obiektowe gromadzą ogromną ilość danych, a większość z nich jest nieużywana. Aby przenieść zarządzanie konserwacją na wyższy poziom, to bogactwo danych musi zostać przeanalizowane i przełożone na użyteczną wiedzę.

Ekosystem Netilion i portfolio aplikacji dają lepszy wgląd i znaczną poprawę wyników w zakresie utrzymania ruchu
Nasza wiedza ekspercka

W tym celu stworzyliśmy Netilion, nasz ekosystem IIoT. Zbudowana w oparciu o nasze ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu narzędzi do zarządzaniu cyklem życia produktu takich, jak W@Mplatforma oraz rosnąca oferta inteligentnych aplikacji uwalnia pełny potencjał oprzyrządowania obiektowego, aby zapewnić więcej informacji i możliwość znacznego zwiększenia wydajności konserwacji.

 • Wykorzystaj potencjał gromadzonych danych i analiz, aby uzyskać wyniki, na których Ci zależy

 • Urządzenia innych firm mogą się również łączyć i z nich korzystać

 • Technologia Heartbeat umożliwia uzyskanie najbogatszych informacji i korzyści z IIoT

Netilion Health: miej wszystko pod kontrolą gdziekolwiek jesteś

Kiedy na kluczowym podzespole instalacji wystąpi nieoczekiwane zdarzenie, ważne jest, aby działać szybko. Tradycyjne systemy kontroli i zarządzania aktywami mogą informować w czasie rzeczywistym o ich stanie. Często jednak konieczne jest przebywanie na miejscu, a gdy coś zostanie zgłoszone, może brakować jasnych instrukcji, jak rozwiązać problem.

Łatwiejsza konserwacja zasobów dzięki Netilion Health. Zidentyfikuj błąd i dowiedz się, jak go rozwiązać
Nasza wiedza ekspercka

Usługa i aplikacja Netilion Heath zapewniają, że niezbędne informacje są dostępne na wyciągnięcie ręki, dzięki czemu można szybko podjąć działania. Aplikacja Health identyfikuje błąd, uzyskuje dostęp do dokładnych informacji od producenta wyrobu i podaje jasne instrukcje dotyczące sposobu rozwiązania problemu. I co najważniejsze, nie ma potrzeby spieszyć się z powrotem do biura w poszukiwaniu właściwej dokumentacji - aplikacja Health dostarcza ją na smartfon lub tablet.

 • Łatwa konserwacja zasobów - odpowiednie informacje dostępne są na wyciągnięcie ręki

 • Śledzenie historii stanu technicznego kluczowych urządzeń w celu uzyskania głębszych informacji

Netilion Predict

Minimalizacja nieplanowanych i niepotrzebnych przestojów oraz określenie optymalnych ram czasowych na przeprowadzenie konserwacji urządzenia to istotne wyzwania. Potrzebujesz odpowiednich informacji we właściwym czasie i wglądu w rzeczywisty stan Twojego sprzętu.

Zaplanuj zadania związane z naprawą lub wymianą dokładnie wtedy, gdy są potrzebne
Nasza wiedza ekspercka

Już wkrótce w ofercie Endress+Hauser! Nasza aplikacja do konserwacji predykcyjnej tworzy konkretne prognozy w oparciu o stan urządzeń.. Bazując na ciągłej rejestracji i analizie danych z monitoringu, aplikacja oblicza optymalne ramy czasowe dla przeprowadzenia konserwacji urządzenia, minimalizując nieplanowane przestoje, zmniejszając koszty konserwacji i zwiększając dostępność systemu. Usługa ta będzie również wspierać oprzyrządowanie innych producentów.

W jaki sposób zaawansowane przyrządy i usługi cyfrowe mogą Ci pomóc?

Technologia Heartbeat zapewnia funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitorowania w celu zwiększenia dostępności instalacji ©Endress+Hauser

Szereg naszych inteligentnych przyrządów dla przemysłu naftowego i gazowego jest wyposażonych w Heartbeat Technology, która zapewnia wysoką dostępność systemu przy minimalnym wysiłku i jest kluczowym elementem rozwiązań IIoT.

Ekosystem IIoT przyczynia się do znacznej poprawy efektywności utrzymania zasobów i zarządzania nimi ©Endress+Hauser

Nasz ekosystem Netilion IIoT dostarcza użytecznych informacji o Twoich urządzeniach obiektowych w odpowiednim czasie, aby znacznie poprawić wydajność konserwacji. Jest on otwarty dla urządzeń obiektowych i chmur innych firm.

Aplikacje dostępne za pośrednictwem platformy Netilion dostarczają istotnych informacji i wiedzy bezpośrednio do Twoich rąk. ©Endress+Hauser

Ekosystem Netilion i portfolio dostępnych za jego pośrednictwem aplikacji odblokowują pełny potencjał oprzyrządowania obiektowego, dając wgląd w to, czego potrzebujesz, aby zredukować czas przestoju i koszty utrzymania.

Korzyści

Heartbeat Technology, zintegrowana z szeroką gamą naszych urządzeń, zapewnia dane dotyczące stanu, diagnostyki i monitorowania, co pozwala na serwisowanie i konserwację urządzenia dokładnie wtedy, gdy jest to potrzebne. W połączeniu z cyfrowymi usługami Endress+Hauser, dane pozyskane z urządzęń obiektowych i procesów mogą być analizowane w celu uzyskania szczegółowych informacji, które posłużą do planowania i prowadzenia konserwacji prewencyjnej i predykcyjnej. Dzięki temu można znacznie zwiększyć wydajność konserwacji i zoptymalizować procesy.

 • ponad 65

  lat doświadczenia w zakresie technologii procesowych oraz dziesięciolecia badań i rozwoju w dziedzinie technologii cyfrowych

 • ponad 90%

  produktów oferowanych przez Endress+Hauser jest zdolne do cyfrowej komunikacji

 • ponad 15

  lat doświadczenia i rozwoju platformy W@M Life Cycle Management

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu