Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Terminal skraplania gazu ziemnego

Zwiększ niezawodność procesów skraplania gazu ziemnego w swojej instalacji

Minimalizuj nieplanowane wyłączenia i postoje ciągów technologicznych przeróbki i skraplania gazu

Skroplony gaz ziemny (LNG) to gaz ziemny schłodzony do temperatury −162 °C (−260 °F). Przeróbka gazu ziemnego na gaz ciekły w instalacji skraplania zwykle obejmuje cztery zasadnicze procesy: wstępne oczyszczanie, usuwanie gazów kwaśnych i odwadnianie, frakcjonowanie celem usunięcia węglowodorów ciężkich i skraplanie. Każdy z tych procesów produkcji LNG wymaga precyzyjnej, niezawodnej kontroli procesu, celem zapewnienia ciągłego funkcjonowania niezbędnego do terminowego załadunku i wysyłki skroplonego gazu ziemnego.

W czym możemy pomóc?

We współpracy z naszą firmą dobierzesz odpowiednią aparaturę obiektową do pomiaru krytycznych parametrów i niezawodnego sterowania procesem w Twojej instalacji produkcji LNG, od obróbki wstępnej po operacje skraplania. Obejmuje ona przyrządy do bardzo dokładnych pomiarów przepływu cieczy z zawartością gazu oraz w aplikacjach o bardzo niskich wartościach przepływu, monitoring celem zapewnienia usuwania zanieczyszczeń podczas produkcji gazu skroplonego do ilości śladowych; niezawodne czujniki temperatury oraz inteligentne przyrządy obiektowe zapewniające wysoką dyspozycyjność systemu.

 • Pomiar wieloparametrowy za pomocą przepływomierzy Coriolisa, optymalna dokładność pomiaru przepływu cieczy zawierających gazy — technologia wieloczęstotliwościowa (MFT)

 • Wieloparametrowy przepływomierz wirowy o najwyższej dokładności pomiaru przy małych wartościach przepływu

 • Zapewnienie, aby gaz spełniał specyfikacje kriogenicznego procesu skraplania LNG: Analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS) zapewniają szybki pomiar on-line siarkowodoru (H2S) i dwutlenku węgla (CO2) w jednostce oczyszczania aminami

 • Najwyższa dyspozycyjność i bezpieczeństwo dzięki niezawodnej technologii czujników temperatury

 • Technologia Heartbeat: funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitoringu zapewniają wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo systemu przy minimum wysiłku

Aplikacje pomiarowe

Dokładne pomiary przepływu cieczy zawierających gazy

Pomiary przepływu cieczy kriogenicznych w stacji skraplania LNG niosą ze sobą wyzwania związane z przepływem dwufazowym. Zmiany temperatury i spadek ciśnienia powoduje odparowanie lub porywanie cząsteczek gazów, powodujące zaniżanie lub zawyżanie wskazań lub nawet całkowite wstrzymanie pomiaru.

Przepływomierze Coriolisa produkcji Endress+Hauser doskonale nadają się do pomiaru cieczy zawierających gaz
Nasza wiedza ekspercka

Innowacyjne przepływomierze masowe Coriolisa to unikatowe rozwiązanie dla aplikacji pomiaru przepływu mediów zawierających gazy. Opatentowana technika pomiaru wieloczęstotliwościowego zapewnia wiarygodny i ciągły pomiar, dane w czasie rzeczywistym i wysoką dyspozycyjność.

 • Wysoka dokładność pomiaru gęstości, strumienia masy i objętości nawet w przypadku mediów zawierających gaz

 • Dopuszczenie do pomiarów rozliczeniowych LNG wg OIML R117 oraz dyrektywą MID MI-005

 • Bezobsługowa i kompaktowa konstrukcja zapewnia swobodę montażu

 • Technologia Heartbeat umożliwia weryfikację przyrządu bez przerywania procesu

Przepływomierze wirowe - wysoka dokładność przy niskich wartościach przepływu

Przepływomierze wirowe to wszechstronne urządzenia w instalacjach LNG, zarówno do pomiaru przepływu cieczy, jak i gazów. Ich wadą jest niezdolność do mierzenia bardzo małych przepływów - dokładność pomiaru spada dla liczby Reynoldsa poniżej 20 000.

Przepływomierz wirowy zamontowany w instalacji kriogenicznej
Nasza wiedza ekspercka

Pomagamy Ci sprostać tym i wielu innym wyzwaniom. Przepływomierz wirowy produkcji Endress+Hauser stanowi doskonały wybór ze względu na wysoką dokładność przy małych wartościach przepływów, odporność na szoki temperaturowe i wibracje, oraz możliwość pomiaru wieloparametrowego (ciśnienia i temperatury). Jest on przeznaczony do pomiaru przepływu gazów, cieczy i pary.

 • Ulepszony algorytm przetwarzania sygnału powoduje zwiększenie zakresowości: możliwość rozpoczęcia pomiaru przy liczbie Reynoldsa niższej o 16% w porównaniu z innymi przepływomierzami wirowymi dostępnymi na rynku, a o 76% w przypadku wersji z wbudowaną redukcją średnicy wewnętrznej o dwa stopnie

 • Dla płynów o liczbie Reynoldsa minimum Re 10 000 – liniowa charakterystyka niepewności pomiaru czujnika

 • Wersja PremiumCal charakteryzuje się znakomitą dokładnością pomiaru +/- 0.65% (ciecze) / +/- 0.9% (gazy), co zapewnia najwyższą dyspozycyjność instalacji LNG przy niskich wartościach przepływu

Pomiary temperatury podczas przeróbki gazu

Precyzyjny pomiar temperatury odgrywa istotną rolę w stacjach przeróbki gazu. Różnice temperatur między gazem ziemnym a aminą / glikolem, które wchodzą do kontaktora w jednostkach słodzenia i odwadniania gazu, większe od określonych wartości granicznych, powodują kondensację gazu, wytwarzanie piany i straty. Poza tym, detekcja osadów wymaga wiarygodnego pomiaru temperatury na ściankach wymiennika ciepła.

Zdjęcie termometru Endress+Hauser iTHERM ModuLine
Nasza wiedza ekspercka

Odporne czujniki temperatury naszej produkcji dzięki innowacyjnej, wiodącej technologii, skracają do minimum czas przestoju instalacji.

 • Redundantny czujnik na wypadek usterki, bez przerywania wskazań wartości mierzonych

 • Wykrywanie dryftu i korozji czujnika

 • Bogaty asortyment osłon wg norm międzynarodowych

 • Pomiar temperatury powierzchni ścianek rurociągów

 • Innowacyjny czujnik StrongSens odporny na wstrząsy i drgania powyżej 60g

Analiza on-line zawartości H2S i CO2 podczas "słodzenia" gazu

W procesach "słodzenia" z surowego gazu ziemnego usuwane są gazy kwaśne (H2S i CO2), aby zachować zgodność ze specyfikacją skraplania kriogenicznego. Pomiar stężenia H2S i CO2 w gazie wsadowym na wlocie i gazie "słodkim" na wylocie jednostki oczyszczania aminami jest ważny dla kontroli i optymalizacji procesu oczyszczania, aby zapewnić odpowiednią jakość gazu wsadowego do instalacji skraplania LNG i zapobiec potencjalnym uszkodzeniom urządzeń podczas skraplania.

Jednostka oczyszczania aminami
Nasza wiedza ekspercka

W pomiarze tych krytycznych parametrów niezwykle skuteczne okazały się analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS).

 • Niezwykle szybka reakcja na zmiany stężenia H2S i CO2, to istotny parametr sterowania jednostką oczyszczania aminami

 • Opatentowana metoda spektroskopii różnicowej pozwala mierzyć zawartość H2S na poziomie rzędu kilku ppm

 • Niskie koszty konserwacji i koszty eksploatacyjne, ponieważ do przeprowadzenia pomiaru nie są konieczne butle z gazem nośnym, gazem palnym ani taśma detekcyjna z octanem ołowiu

 • Bezkontaktowy pomiar laserowy pozwala uniknąć zanieczyszczenia i korozji, zapewniając niezawodne i długotrwałe działanie instalacji LNG

Diagnostyka, weryfikacja i monitoring stanu urządzeń

Aparatura pomiarowa w przemyśle rafineryjno-gazowym funkcjonuje w trudnych warunkach pracy. Poszukujesz możliwości uzyskania lepszej informacji o stanie swych urządzeń procesowych, aby uniknąć kosztownej nieplanowanej konserwacji i przestojów, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć dyspozycyjność systemu.

Funkcje diagnostyki, weryfikacji i monitoringu zapewniają wysoką dyspozycyjność i bezpieczeństwo systemu przy minimum wysiłku
Nasza wiedza ekspercka

Wiele naszych inteligentnych urządzeń obiektowych wyposażonych jest w Technologię Heartbeat, która zwiększa dyspozycyjność instalacji i zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki unikalnym wbudowanym funkcjom diagnostyki, weryfikacji i monitoringu.

 • Funkcja ciągłej autodiagnostyki zapewnia bieżącą kontrolę stanu urządzeń i procesów, a w razie problemu otrzymujesz jasne wskazówki postępowania

 • Weryfikacja w dowolnym czasie, z dowolnego miejsca, bez przerywania procesu, czy Twoje urządzenia działają poprawnie

 • Funkcja Heartbeat Monitoring dostarcza szczegółowych danych dotyczących przyrządu i procesu, które umożliwiają analizę trendów, co pozwala na diagnostykę predykcyjną

 • Netilion - nasz ekosystem IIoT oraz szereg inteligentnych aplikacji wykorzystuje dane Heartbeat, dając Ci użyteczne informacje i dodatkowe korzyści

Korzyści

Nasza aparatura zapewnia wysoką dokładność pomiaru i lepszą kontrolę procesu, której potrzebujesz dla zapewnienia nieprzerwanej pracy swych instalacji skraplania gazu ziemnego. Aparatura obiektowa wyposażona w najnowocześniejszą technologię skraca czas uruchomienia, pozwala uniknąć nieprzewidzianych przestojów i zapewnia najwyższą dyspozycyjność instalacji. Inteligentne urządzenia obiektowe z funkcjami zaawansowanej diagnostyki, weryfikacji i monitoringu dostarczają Ci informacji potrzebnych do podjęcia właściwych decyzji dotyczących konserwacji.

 • ponad 30 milionów

  tyle obiektowych przyrządów pomiarowych zostało zainstalowanych na całym świecie

 • ponad 800 000

  tyle przepływomierzy Coriolisa zainstalowano z powodzeniem w wielu różnych branżach przemysłu

 • ponad 40

  w tylu krajach na całym świecie istnieją oddziały oraz centra serwisowe Endress+Hauser. Na całym świecie do Państwa dyspozycji jest zespół ponad 1000 specjalistów serwisu, którzy udzielają wsparcia w zakresie optymalizacji procesów skraplania gazu ziemnego

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu