Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Terminal LNG w Polsce

Zapewnij bezpieczeństwo procesu w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego

Zmniejszenie do minimum ryzyka procesowego poprzez dobór najlepszej aparatury i rozwiązań dla branży gazu ziemnego i LNG

Poziom bezpieczeństwa w przemyśle gazu ziemnego i gazu skroplonego (LNG) jest na całym świecie bardzo wysoki. Jednak skomplikowana infrastruktura i procesy w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego wiążą się z wieloma potencjalnymi zagrożeniami co oznacza, że bezpieczeństwo nigdy nie jest dane raz na zawsze. Szybki wzrost handlu gazem i globalnie rozwijający się zintegrowany rynek gazu stanowi wyzwanie dla branży, która musi znaleźć równowagę między wzrostem i wydajnością z jednej strony, a utrzymaniem i poprawą bezpieczeństwa z drugiej.

W czym możemy pomóc?

Wiemy, co jest kluczowe dla optymalizacji i bezpieczeństwa procesów w całym łańcuchu wartości gazu. Podstawa bezpieczeństwa i wydajności procesów to dokładny, wiarygodny pomiar krytycznych parametrów procesu. Oferujemy bogaty asortyment aparatury i rozwiązań pomiarowych umożliwiających uzyskiwanie wiarygodnych danych w czasie rzeczywistym i sterowanie procesem, które pozwolą Ci sprostać wszystkim wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa, wydajności i ochrony środowiska.

 • Monitorowanie zanieczyszczeń takich, jak O2, śladowych ilości H2O i H2S w gazie ziemnym, aby chronić rurociągi gazu ziemnego i spełnić wymagania jakościowe

 • Zapobieganie korozji rurociągów i powstawania hydratów dzięki skutecznym systemom wtryskiwania substancji chemicznych

 • Dokładny pomiar i kontrola poziomu, temperatury, gęstości oraz przewidywanie zjawiska rozwarstwienia (rollover), jak również zaawansowany system zarządzania zapasami gwarantują najwyższe bezpieczeństwo i przejrzystość stanu zapasów w terminalach LNG

 • Bezpieczeństwo aparatury dzięki konstrukcji: odporne czujniki, wytrzymujące nawet ekstremalne warunki procesu. Szeroka gama aparatury z certyfikatem SIL opracowanych i zaprojektowanych do realizacji funkcji bezpieczeństwa zgodnie z normą PN_EN 61508

 • Inteligentne przyrządy obiektowe z Heartbeat Technology z funkcją ciągłej autodiagnostyki, zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa procesu i dyspozycyjności instalacji

Aplikacje pomiarowe

Pomiary zawartości H2O, H2S, CO2 i O2 zapewniają integralność rurociągów

Pomiary zawartości H2O, H2S, CO2 i O2 w rurociągach gazu ziemnego w zakładach produkcji i magazynowania, punktach transferu rozliczeniowego, stacjach sprężania, zbiornikach magazynowych i systemach dystrybucji ma kluczowe znaczenie dla ochrony rurociągów przed korozją i spełnienia wymagań jakościowych dotyczących gazu.

korozja rurociągu gazu ziemnego
Nasza wiedza ekspercka

Do ciągłego monitorowania on-line tych zanieczyszczeń w rurociągach gazu ziemnego niezwykle skuteczne okazały się analizatory wykorzystujące metodę spektroskopii laserowej (TDLAS) oraz analizatory wykorzystujące metodę wygaszania fluorescencji (QF).

 • Lasery o wysokiej rozdzielczości zapewniają selektywny i specyficzny pomiar zawartości H2O, H2S, CO2 w strumieniu gazu ziemnego o zmiennym składzie

 • Nie wymagają wzorcowania na obiekcie: laser półprzewodnikowy i elementy detektora są wzorcowane fabrycznie z użyciem mieszanki gazów symulującej gaz procesowy

 • Wysoka dokładność pomiaru, wzorcowanie fabryczne z zachowaniem spójności pomiarowej z NIST (Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii)

 • Dokładne pomiary zawartości O2 nawet w obecności H2S metodą wygaszania fluorescencji

Skidy do wtryskiwania substancji chemicznych do rurociągów gazu

Wtrysk substancji chemicznych odgrywa istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i wydajności produkcji oraz transportu gazu ziemnego. Inhibitory korozji wtryskuje się do rurociągów w celu utrzymania i wydłużenia trwałości rurociągów gazu, natomiast kinetyczne inhibitory hydratów (KHI) oraz metanol wykorzystuje się do zapobiegania powstawaniu hydratów o krystalicznej strukturze, podobnej do lodu, które mogą zatykać rurociągi i utrudniać przepływ gazu. Skuteczność tych inhibitorów zależy od wtrysku właściwej ilości substancji chemicznych.

Skid produkcji Endress+Hauser do wtryskiwania substancji chemicznych
Nasza wiedza ekspercka

Dokładny pomiar wielkości wtrysku nawet w wymagających warunkach: dokładne przepływomierze 2-przewodowe Coriolisa Proline Promass A mają wysoką stabilność przy bardzo małych wartościach przepływu i charakteryzują się minimalnymi wymiarami zabudowy ...

 • Czujnik Coriolisa jest odporny na zatykanie rury pomiarowej, dzięki samoopróżniającej konstrukcji rury

 • Dzięki dokładnemu pomiarowi ciśnienia i szybkiej odpowiedzi pomiarowej unikniesz podwyższenia lub obniżenia ciśnienia wtrysku

 • Wiarygodny radarowy pomiar poziomu dzięki algorytmom adaptacyjnym analizy widma mikrofalowego multi-echo tracking i Heartbeat Technology

Pomiary w zbiornikach LNG i bezpieczeństwo eksploatacji

Typowy zbiornik skroplonego gazu ziemnego wymaga całej gamy aparatury do pomiaru poziomu i gęstości cieczy, temperatury oraz ciśnienia cieczy i pary, temperatury płaszcza i wielu innych parametrów. Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, należy również zapewnić, aby dwie warstwy LNG o różnych gęstościach nie mogły się gwałtowne mieszać, co spowodowałoby gwałtowne parowanie skroplonego gazu i rozwarstwienie LNG (tzw. rollover).

Zbiorniki magazynowe LNG w terminalu w Polsce
Nasza wiedza ekspercka

Zapewnij bezpieczeństwo pracy instalacji i najwyższą przejrzystość zapasów z wykorzystaniem aparatury pomiarowej dedykowanej do zbiorników LNG do ciągłego podstawowego pomiaru poziomu lub do pracy redundantnej z wykorzystaniem dokładnych przetworników poziomu Proservo.

 • Pełne bezpieczeństwo instalacji (24/7) dzięki zastosowaniu niezależnych przetworników z serwosterowaniem lub radarowych przetworników poziomu do sygnalizacji wysokiego poziomu w zbiorniku. Certyfikat poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2/3

 • Monitorowanie zmian gęstości różnych warstw LNG za pomocą sond poziomu, temperatury i gęstości (LTD)

 • Zarządzanie szybkością parowania gazu LNG za pomocą dokładnych przetworników ciśnienia. Do wykrywania schłodzenia i przecieków wykorzystywany jest wielopunktowy pomiar temperatury

Otwarte i redundantne rozwiązania do zarządzania stanem zbiorników LNG

Bezpieczne i efektywne zarządzanie stanami to znacznie więcej niż tylko dobór odpowiednich czujników. Oprócz odpowiednich technologii pomiaru niezbędne są również komponenty systemów AKPiA oraz skalowalne oprogramowanie do monitorowania stanu zapasów.

Oprogramowanie do przewidywania zjawiska rozwarstwienia LNG (rollover)
Nasza wiedza ekspercka

System zarządzania zapasami Tankvision LMS zapewnia niezawodne zarządzanie stanem zbiorników LNG w czasie rzeczywistym. Posiada ono otwarty system danych z redundancją, wielodostępowy, z możliwością dostępu zdalnego

 • Oprogramowanie do przewidywania zjawiska rozwarstwienia (rollover) pozwala na wizualizację zmian temperatury, gęstości i określenie grubości warstw w zbiorniku LNG. Oprogramowanie pozwala przewidzieć wystąpienie zjawiska rozwarstwienia (rollover) i podjęcie z wyprzedzeniem odpowiednich działań

 • Oprogramowanie do wykrywania schłodzenia i przecieków, wraz z czujnikami rozmieszczonymi u podstawy, z boku i na dach zbiornika LNG służy do wykrywania wszelkich uszkodzeń płaszcza zbiornika, które może spowodować wyciek produktu

Bezpieczeństwo funkcjonalne w konstrukcji - aparatura na której możesz polegać

Procesy przemysłowe są związane z ryzkiem, którego zwykle nie możesz całkowicie wyeliminować, ale możesz je zredukować do akceptowalnego poziomu. Do tego potrzebujesz bezpiecznego fundamentu. Bezpieczeństwo procesów zależy od wiarygodności pomiaru krytycznych parametrów procesu. Sterowanie procesem i bezpieczeństwo funkcjonalne w obszarach niebezpiecznych i w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem zależy wyłącznie od tego, jakie urządzenia zostały zastosowane.

Bezpieczeństwo funkcjonalne zintegrowane w konstrukcji
Nasza wiedza ekspercka

Nasza oferta aparatury pomiarowej oraz sprzętu i oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonalnego jest zaprojektowana pod kątem spełniania surowych wymagań bezpieczeństwa i niezawodności działania. Asortyment aparatury pomiarowej Endress+Hauser posiadającej dopuszczenie SIL wg normy PN-EN 61508, przeznaczonych do stosowania w strefach niebezpiecznych i w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, skonstruowanej zgodnie ze standardami bezpieczeństwa zintegrowanego w konstrukcji, jest jednym z najbardziej wszechstronnych.

 • Bogate doświadczenie dzięki ponad 10 milionom urządzeń zainstalowanych w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem

 • Ponad 65-letnie doświadczenie w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem

 • Ponad 18 lat stosowania w konkretnych aplikacjach przepisów norm PN-EN 61508 dotyczących jakości, bezpieczeństwa i niezawodności

Diagnostyka urządzeń i procesu zapewnia niezawodność i bezpieczeństwo

Parametry funkcjonalne i niezawodność Twojej aparatury pomiarowej to klucz do zwiększenia dyspozycyjności instalacji, bezpieczeństwa procesu i obniżenia kosztów konserwacji. Chcesz znać stan funkcjonalny swych instalacji przez cały czas i mieć pewność, że Twoja aparatura pomiarowa funkcjonuje poprawnie. A jeśli nie, chcesz natychmiast wiedzieć, co musisz zrobić.

Możliwości diagnostyczne oferowane przez urządzenia z Heartbeat Technology zapewniają bezpieczeństwo i dyspozycyjność procesu
Nasza wiedza ekspercka

Szeroka gama naszych inteligentnej aparatury pomiarowej dla branży gazu ziemnego i skroplonego gazu ziemnego jest wyposażona w Heartbeat Technology, która zapewnia wysokie bezpieczeństwo procesu i dyspozycyjność systemu przy minimalnym wysiłku. Funkcja autodiagnostyki Heartbeat umożliwia urządzeniom obiektowym ciągłą kontrolę swej własnej pracy a tym samym sprawdzanie stanu funkcjonalnego Twoich przyrządów i procesów. W razie wystąpienia usterki, przejrzyste komunikaty i wskazówki diagnostyczne pozwalają na wykonywanie czynności konserwacyjnych przy minimalnych nakładach.

 • Wysokie bezpieczeństwo dzięki kompleksowej diagnostyce urządzeń i procesu przy zapewnieniu pokrycia diagnostycznego do 98%

 • Diagnostyka zgodna z wytycznymi NAMUR NE107: Alarmy w razie awarii urządzenia i ostrzeżenia w razie niekorzystnego wpływu procesu na urządzenie.

 • Niezawodne wykrywanie niebezpiecznych błędów urządzeń zmniejsza prawdopodobieństwo awarii przyrządowego systemu bezpieczeństwa (SIS)

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność procesów chemicznych

Łańcuch wartości gazu ziemnego / skroplonego gazu ziemnego ©Endress+Hauser

Łańcuch wartości gazu ziemnego / skroplonego gazu ziemnego

Schemat zbiornika magazynowego LNG wraz z aparaturą pomiarową ©Endress+Hauser

Schemat zbiornika magazynowego skroplonego gazu ziemnego wraz z aparaturą do pomiaru poziomu, temperatury i gęstości w różnych warstwach LNG

Proces w stacji sprężania gazu ziemnego ©Endress+Hauser

Proces w stacji sprężania gazu ziemnego wraz z punktami pomiarowymi

Diagnostyka urządzeń i procesu dzięki Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Wiele naszych inteligentnych urządzeń obiektowych wyposażonych jest w Heartbeat Technology, obejmującej funkcje kompleksowej diagnostyki urządzeń i procesów, celem zapewnienia bezpieczeństwa i dyspozycyjności procesu

Korzyści

Bezpieczeństwo to zapobieganie. Postępowanie z substancjami łatwopalnymi i toksycznymi w całym łańcuchu wartości gazu ziemnego, włączając w to magazynowanie LNG w temperaturach kriogenicznych, stwarza zagrożenia i stanowi wyzwanie, które wymaga właściwego rozwiązania dla zapewnienia bezpiecznej i wydajnej pracy. Dysponujemy odpowiednią aparaturą pomiarową, oprogramowaniem, rozwiązaniami i usługami, które zdecydowanie zmniejszają ryzyko procesów i aplikacji związanych z gazem ziemnym i LNG, aby chronić ludzi, wyposażenie i środowisko.

 • ponad 10 milionów

  tyle urządzeń zainstalowano w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem przez ostatnie 65 lat

 • ponad 100

  tyle jest linii produktów posiadających certyfikat SIL 2/3, będących najlepszym rozwiązaniem dla Twojej aplikacji gazu ziemnego i LNG

 • ponad 10 000

  tyle analizatorów TDLAS zainstalowano świecie.

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu