Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Dystrybucja i wytwarzanie pary wodnej

Precyzyjna kontrola produkcji i dystrybucji pary pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji

Para wodna to powszechnie znany nośnik energii w wielu gałęziach przemysłu: do ogrzewania, sterylizacji, czyszczenia lub jako medium robocze w turbinach. Nic więc dziwnego, że w przemyśle aż 40% paliw kopalnych wykorzystuje się do wytwarzania pary w kotłach. Rozsądne wykorzystanie paliw, takich jak ropa naftowa lub gaz ziemny, to tylko jeden z celów zarządzania energią. Obecnie gospodarka parą wodną obejmuje znacznie więcej niż sprawdzanie poziomu wody, przewodności, wartości pH, temperatury pary i ciśnienia w kotle.

Korzyści

 • Odpowiedni dobór aparatury pomiarowej zapewni wiarygodną ocenę efektywności energetycznej. Moduł Steam Plant oprogramowania narzędziowego Applicator stanowi wsparcie inżynierskie przy projektowaniu pomiarów cieplnych w instalacjach wytwórczych, sieciach przesyłowych oraz układach odbiorczych.

 • Pomiar stopnia suchości za pomocą Przepływomierza Prowirl 200 pozwala śledzić jakość pary w sposób ciągły i zapobiega błędom w obliczeniu gęstości i entalpii właściwej. Parametry termodynamiczne pary zostają wyznaczone prawidłowo dla każdego stanu cieplnego.

 • Wykorzystanie modułu Flow-Sizing oprogramowania narzędziowego Applicator przy projektowaniu układów regeneracji kondensatu, eliminuje ryzyko pracy przepływomierzy w warunkach kawitacji lub z nadmierną stratą ciśnienia.

 • Parametry cieplne i efektywność energetyczna mogą być wyznaczane z użyciem rejestratora Memograph RSG45 z dedykowanymi kanałami obliczeniowymi z funkcjami cieplnymi. Wszystkie obliczenia cieplne pary i wody w urządzeniach Endress+Hauser wykonywane są zgodnie z IAPWS/IF-97.

 • Pomiary cieplne i pomiary jakościowe czynnika obiegowego (pH, przewodność, mętność, tlen, SiO2, inne) zabezpieczają obieg wodno-parowy przed wytrącaniem się osadów i przyspieszoną korozją, a także zapewniają bezpieczną pracę turbin i wymiennników ciepła.

Monitorowanie sprawności instalacji cieplnej – minimalizacja zużycia paliwa

Systemy parowe charakteryzują się sporym potencjałem w zakresie oszczędzania i odzyskiwania energii, zarówno w zakresie wytwarzania, dystrybucji, rozliczania, jak i poprawy sprawności kotła. Endress+Hauser może dostarczyć wszystkie przyrządy pomiarowe, niezbędne do zapewnienia potencjalnej poprawy, w tym przyrządy do kompleksowej analizy jakościowej wody:

 • Monitoruj energochłonność produkcji i sprawność kotła

 • Dziel koszty wytworzenia ciepła pomiędzy centra kosztowe

 • Analizuj dane historyczne i trendy zużycia ciepła

 • Wykryj i usuń nieszczelności w zaworach regulacyjnych, rurociągach i układach odwadniania

 • Mierz stopnień suchości pary, bezpośrednio w rurociągu (para mokra, para nasycona, para przegrzana, para nienasycona)

 • Oblicz zyski wynikające z optymalizacji zużycia energii

 • Kontroluj bilans cieplny i straty ciepła

Dystrybucja i wytwarzanie pary

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (strumień objętości pary, wilgotność, obliczenia cieplne)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) to wieloparametrowy przepływomierz wirowy (z komputerem przepływu) do bezpośredniego pomiaru masy i objętości pary nasyconej lub przegrzanej, z najlepszą dokładnością w swojej klasie. Opcjonalnie można rozszerzyć pomiar o zintegrowany pomiar ciśnienia i temperatury, do obliczania strumienia masy i ciepła, obliczeń wewnętrznych, możliwość podłączenia zewnętrznego licznika ciepła. Najwyższa dokładność pomiarowa gwarantowana dzięki kalibracji “Premium Cal”.

Pomiar przepływu pary (strumień objętości pary)

Pomiar przepływu pary metodą różnicy ciśnień używany jest do masowego i objętościowego pomiaru przepływu pary nasyconej lub przegrzanej. Średnice nominalne: DN 10 do 1000 (₃⁄₈ do 40"). Jest to uznana tradycyjna technika pomiaru, znormalizowana od 1929 roku (ISO 5167). Dla wyznaczenia strumienia masy i ciepła wymagana jest dodatkowa kompensacja od ciśnienia statycznego i temperatury.

©Endress+Hauser

Pomiar ciśnienia

Cerabar PMP51 używany do wiarygodnego pomiaru ciśnienia pary na wyjściu z kotła lub w głównym kolektorze pary. Jest odporny na wysokie temperatury i drgania. Posiada dodatkowe wyposażenie w postaci zaworu odcinającego i rurki syfonowej (akcesoria). Zapewnia wysoką dokładność pomiaru (±0.15% lub ±0.075%).

Pomiar zużycia paliwa

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (gaz ziemny)

T-mass 65F lub 65I (przepływomierz termiczny) używany do pomiaru zużycia gazu ziemnego (strumień masy, objętość normalna). Pomijalnie mała strata ciśnienia. Wysoka zakresowość (do 100:1). Dostępne wykonanie kołnierzowe (65F) lub zanurzeniowe (65I).

Do pomiaru biogazu zalecamy przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic Flow B 200, umożliwiający również pomiar zawartości metanu i wartości opałowej biogazu.

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (olej opałowy)

Promass E 200 (przepływomierz Coriolisa) używany do pomiaru zużycia (przepływ masowy/przepływ objętościowy) paliw ciekłych. Bezpośredni i bardzo dokładny pomiar gęstości. Wysoka dokładność pomiaru (±0.25%) i zakresowość (ponad 1000:1).

Promass I 300 oferuje również ciągły pomiar lepkości w przepływie, co umożliwia pełniejszą kontrolę procesu podawania paliwa do palników.

Pomiary kondensatu, wody zasilającej i uzupełniającej

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda zasilająca)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) używany do pomiaru przepływu objętościowego, masowego oraz energii wody. Opcjonalnie możliwość wyposażenia w wbudowany pomiar temperatury, który umożliwia obliczanie ciepła różnicowego oraz przepływu energii. Solidna konstrukcja, wykorzystywany w ponad 400 000 instalacjach na świecie.

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda świeża)

Promag 10W (przepływomierz elektromagnetyczny) zapewnia ekonomiczny pomiar objętościowego przepływu wody o przewodności >50 μS / cm. Gwarantuje brak straty ciśnienia. Wysoka dokładność pomiarowa (±0.5%). Bardzo szeroka zakresowość (1000:1).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (kondensat)

Prosonic Flow 92F lub Prosonic E100 (przepływomierze ultradźwiękowe) używany do objętościowego pomiaru przepływu gorącego kondensatu – niezależny od przewodności elektrycznej oraz niskich wartości przepływu. Odpowiedni dla temperatur do 200°C. Odporny na osady magnetytu. Gwarantuje brak straty ciśnienia. Pomiar ultradźwiękowy dostępny również w wersji clamp-on z czujnikami na zewnątrz rurociągu, bez ingerencji w jego strukturę.

©Endress+Hauser

Pomiar temperatury

Moduline TM131 w osłonach kołnierzowych lub do wspawania używany do pomiaru temperatury wody uzupełniającej, kondensatu i wody zasilającej w celu określenia zawartości energii. Zapewnia szybki czas odpowiedzi, dzięki specjalnej konstrukcji osłony. Wysoka odporność na drgania, dla czujnika w wersji StrongSens do 60g.

Rejestracja i analiza danych

©Endress+Hauser

Rejestracja/analiza danych

Memograph M RSG45 używany do wizualizacji i rejestracji danych dotyczących sprawności i zużycia ciepła, jak również do obliczania energii cieplnej i zagregowanych przepływów energii na
podstawie zmierzonych wartości przepływu, temperatury i/lub ciśnienia. Posiada wejścia HART, serwer www, interfejsy Ethernet/Profinet, Modbus, Profibus. Obliczenia zgodne ze standardem IAPWS-IF97/ASME.

Jakość i przepływ pary - Proline Prowirl 200

Jedyne na rynku rozwiązanie bezpośredniego pomiaru suchości pary dla zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności instalacji cieplnych.

Proline Prowirl 200 to wieloparametrowy przepływomierz wirowy, łączący wszystkie niezbędne w ciepłownictwie parametry: przepływ objętościowy, temperatura pary i ciśnienie statyczne, a także strumień masy, gęstości oraz entalpii pary i gazów. Dodatkowe zaawansowane algorytmy pozwalają określić również stopień suchości pary. Prowirl umożliwia kompleksowe zarządzanie energią, nawet w przypadku płynów ściśliwych, takich jak para lub gaz.

Dowiedz się więcej o Proline Prowirl 200

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania