Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wytwarzanie i dystrybucja pary wodnej

Precyzyjna kontrola produkcji i dystrybucji pary pozwala obniżyć koszty eksploatacji i konserwacji

Para wodna jest najczęściej wykorzystywanym nośnikiem ciepła w wielu gałęziach przemysłu: do ogrzewania, sterylizacji, czyszczenia lub jako medium robocze w turbinach. Nic więc dziwnego, że w przemyśle aż 40% paliw kopalnych wykorzystuje się do wytwarzania pary w kotłach. Rozsądne wykorzystanie paliw, takich jak ropa naftowa lub gaz ziemny, to tylko jeden z celów zarządzania energią. Obecnie gospodarka parą wodną obejmuje znacznie więcej niż sprawdzanie poziomu wody, przewodności, wartości pH, temperatury i ciśnienia w kotle.

Korzyści

 • Odpowiedni dobór aparatury pomiarowej zapewni wiarygodną ocenę efektywności energetycznej. Moduł Steam Plant oprogramowania narzędziowego Applicator stanowi wsparcie inżynierskie przy projketowaniu pomiarów cieplnych w instalacjach wytwórczych, sieciach przesyłowych oraz układach obiorczych.

 • Pomiar stopnia suchości za pomocą Przepływomierza Prowirl 200 pozwala śledzić jakość pary w sposób ciągły i zapobiega błędom w obliczeniu gęstości i entalpii właściwej. Parametry termodynamiczne pary zostają wyznaczone prawidłowo dla każdego stanu cieplnego.

 • Wykorzystanie modułu Flow-Sizing oprogramowania narzędziowego Applicator przy projektowaniu układów regeneracji kondensatu, eliminuje ryzyko pracy przepływomierzy w warunkach kawitacji lub z nadmierną stratą ciśnienia.

 • Parametry cieplne i wskaźniki efektywności energetycznej mogą być wyznaczane z użyciem rejestratora Memograph RSG45 z dedykowanymi kanałami obliczeniowymi z funkcjami cieplnymi. Wszystkie obliczenia cieplne pary i wody w urządzeniach Endress+Hauser wykonywane są zgodnie z IAPWS/IF-97.

 • Pomiary jakościowe czynnika obiegowego (pH, przewodność, mętność, tlen, SiO2, inne) zabezpieczają obieg wodno-parowy przed wytrącaniem się osadów i przyspieszoną korozją, a także zapewniają bezpieczną pracę turbin i wymiennników ciepła.

Monitorowanie sprawności instalacji cieplnej – minimalizacja zużycia paliwa

Systemy parowe charakteryzują się sporym potencjałem w zakresie oszczędzania i odzyskiwania energii, zarówno w zakresie wytwarzania, dystrybucji, rozliczania, jak i poprawy sprawności kotła. Endress+Hauser może dostarczyć wszystkie przyrządy pomiarowe, niezbędne do zapewnienia potencjalnej poprawy, w tym przyrządy do kompleksowej analizy jakościowej wody:

 • Monitoruj energochłonność produkcji i sprawność kotła

 • Dziel koszty wytworzenia ciepła pomiędzy centra kosztowe

 • Analizuj dane historyczne i trendy zużycia ciepła

 • Wykryj i usuń nieszczelności w zaworach regulacyjnych, rurociągach i układach odwadniania

 • Mierz stopnień suchości pary, bezpośrednio w rurociągu (para mokra, para nasycona, para przegrzana)

 • Oblicz zyski wynikające z optymalizacji zużycia energii

Wytwarzanie i dystrybucja pary

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (strumień objętości pary, wilgotność, obliczenia cieplne)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) to wieloparametrowy przepływomierz wirowy (z komputerem przepływu) do bezpośredniego pomiaru masy i objętości pary nasyconej lub przegrzanej, z najlepszą dokładnością w swojej klasie. Opcjonalnie można rozszerzyć pomiar o zintegrowany pomiar ciśnienia i temperatury, do obliczania strumienia masy i ciepła, obliczeń wewnętrznych, możliwość podłączenia zewnętrznego licznika ciepła. Najwyższa dokładność pomiarowa gwarantowana dzięki kalibracji “Premium Cal”.

Pomiar przepływu (strumień objętości pary)

Pomiar przepływu metodą różnicy ciśnień używany jest do masowego i objętościowego pomiaru przepływu pary nasyconej lub przegrzanej. Średnice nominalne: DN 10 do 1000 (₃⁄₈ do 40"). Jest to uznana tradycyjna technika pomiaru, znormalizowana od 1929 roku (ISO 5167). Dla wyznaczenia strumienia masy i ciepła wymagana jest dodatkowa kompensacja od ciśnienia statycznego i temperatury.

©Endress+Hauser

Pomiar ciśnienia

Cerabar PMP51 używany do wiarygodnego pomiaru ciśnienia pary na wyjściu z kotła lub w głównym kolektorze pary. Jest odporny na wysokie temperatury i drgania. Posiada dodatkowe wyposażenie w postaci zaworu odcinającego i rurki syfonowej (akcesoria). Zapewnia wysoką dokładność pomiaru (±0.15% lub ±0.075%).

Pomiar zużycia paliwa

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (gaz ziemny)

T-mass 65F lub 65I (przepływomierz termiczny) używany do pomiaru zużycia gazu ziemnego (strumień masy, objętość normalna). Pomijalnie mała strata ciśnienia. Wysoka zakresowość (do 100:1). Dostępne wykonanie kołnierzowe (65F) lub zanurzeniowe (65I).

Do pomiaru biogazu zalecamy przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic Flow B 200, umożliwiający również pomiar zawartości metanu i wartości opałowej biogazu.

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (olej opałowy)

Promass E 200 (przepływomierz Coriolisa) używany do pomiaru zużycia (przepływ masowy/przepływ objętościowy) paliw ciekłych. Bezpośredni i bardzo dokładny pomiar gęstości. Wysoka dokładność pomiaru (±0.25%) i zakresowość (ponad 1000:1).

Promass I 300 oferuje również ciągły pomiar lepkości w przepływie, co umożliwia pełniejszą kontrolę procesu podawania paliwa do palników.

Pomiary kondensatu, wody zasilającej i uzupełniającej

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda zasilająca)

Prowirl F 200 (przepływomierz wirowy) używany do pomiaru przepływu objętościowego, masowego oraz energii wody. Opcjonalnie możliwość wyposażenia w wbudowany pomiar temperatury, który umożliwia obliczanie ciepła różnicowego oraz przepływu energii. Solidna konstrukcja, wykorzystywany w ponad 400 000 instalacjach na świecie.

©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (woda świeża)

Promag 10W (przepływomierz elektromagnetyczny) zapewnia ekonomiczny pomiar objętościowego przepływu wody o przewodności >50 μS / cm. Gwarantuje brak straty ciśnienia. Wysoka dokładność pomiarowa (±0.5%). Bardzo szeroka zakresowość (1000:1).

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Pomiar przepływu (kondensat)

Prosonic Flow 92F lub Prosonic E100 (przepływomierze ultradźwiękowe) używany do objętościowego pomiaru przepływu gorącego kondensatu – niezależny od przewodności elektrycznej oraz niskich wartości przepływu. Odpowiedni dla temperatur do 200°C. Odporny na osady magnetytu. Gwarantuje brak straty ciśnienia. Pomiar ultradźwiękowy dostępny również w wersji clamp-on z czujnikami na zewnątrz rurociągu, bez ingerencji w jego strukturę.

©Endress+Hauser

Pomiar temperatury

Moduline TM131 w osłonach kołnierzowych lub do wspawania używany do pomiaru temperatury wody uzupełniającej, kondensatu i wody zasilającej w celu określenia zawartości energii. Zapewnia szybki czas odpowiedzi, dzięki specjalnej konstrukcji osłony. Wysoka odporność na drgania, dla czujnika w wersji StrongSens do 60g.

Rejestracja i analiza danych

©Endress+Hauser

Rejestracja/analiza danych

Memograph M RSG45 używany do wizualizacji i rejestracji danych dotyczących sprawności i zużycia ciepła, jak również do obliczania energii cieplnej i zagregowanych przepływów energii na
podstawie zmierzonych wartości przepływu, temperatury i/lub ciśnienia. Posiada wejścia HART, serwer www, interfejsy Ethernet/Profinet, Modbus, Profibus. Obliczenia zgodne ze standardem IAPWS-IF97/ASME.

Pomiar przepływu i jakości pary za pomocą Proline Prowirl 200

Jedyne na rynku rozwiązanie bezpośredniego pomiaru suchości pary dla zwiększenia bezpieczeństwa i sprawności instalacji cieplnych.

Proline Prowirl 200 to wieloparametrowy przepływomierz wirowy, łączący wszystkie niezbędne w ciepłownictwie parametry: przepływ objętościowy, temperatura i ciśnienie statyczne, a także strumień masy, gęstości oraz entalpii pary i gazów. Dodatkowe zaawansowane algorytmy pozwalają określić również stopień suchości pary. Prowirl umożliwia kompleksowe zarządzanie energią, nawet w przypadku płynów ściśliwych, takich jak para lub gaz.

Dowiedz się więcej o Proline Prowirl 200 >>>

Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), informujemy o fakcie przetwarzania Państwa danych osobowych. Więcej informacji o tym, jak spełniamy wymogi RODO, znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności Endress+Hauser. >>>

 • Produkty podstawowe

 • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty standardowe

 • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty zaawansowane

 • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

 • Produkty specjalistyczne

 • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
 • F
 • L
 • E
 • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Do pobrania