Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

Analizuj krytyczne dane, by śledzić stan funkcjonalny instalacji w czasie rzeczywistym i podejmować właściwe decyzje

Jednym z głównych wyzwań w przemyśle farmaceutycznym jest konieczność przejścia z produkcji leków specjalistycznych na produkcję leków ogólnodostępnych i odwrotnie. Procesy produkcyjne muszą zapewniać elastyczność i efektywność, a jednocześnie stale rośnie potrzeba szybkiego dostarczania produktu na rynek oraz presja cenowa. Aby nadążać za tymi trendami, należy postawić na innowacyjność i ciągłe modernizacje. Aby móc zmienić orientację z wyłącznie projakościowej na ukierunkowaną w większym stopniu na wydajność, niezawodność i innowacyjność, musisz wykorzystywać dane o samym procesie.

W czym możemy pomóc?

Śledź stan instalacji w czasie rzeczywistym, analizując dane pomiarowe umożliwiające podejmowanie decyzji. Pomóż operatorom, dostarczając im skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczną i opłacalną ekonomicznie optymalizację procesów. Idź o krok dalej i uzyskaj pełną wiedzę o procesie dzięki:

 • integracji horyzontalnej danych dotyczących statusu aparatury

 • identyfikacji, analizowaniu i optymalizowaniu krytycznych danych produkcyjnych

 • stosowaniu tych samych technologii pomiaru na etapie opracowywania procesu, w procesie produkcyjnym oraz w laboratorium jakościowym

 • optymalizacji częstotliwości wzorcowania

 • wykorzystaniu technologii cyfrowych redukujących nakład pracy podczas wzorcowania

Aplikacje pomiarowe

Integralność danych — od skali laboratoryjnej po procesową

Znaczenie zapewniania jakości stale rośnie. Aby obniżyć ryzyko błędnej interpretacji i niezgodności jakościowych w laboratorium oraz w procesie produkcyjnym, należy stosować te same technologie pomiarowe.

Integralność danych od skali laboratoryjnej po produkcyjną dzięki zaawansowanej technologii analitycznej
Nasza wiedza ekspercka

W przypadku przejścia z produkcji pilotażowej do produkcji na pełną skalę spójna technologia pomiarowa ułatwia optymalizację procesów. Zastosowanie spójnej technologii po zwiększeniu skali pozwala przyśpieszyć proces wprowadzenia produktu na rynek dzięki zwalidowanym i wiarygodnym danym pomiarowym, niezależnym od skali produkcji. Nasza technologia cyfrowa zwiększa wiarygodność i spójność pomiarową zarówno podczas prób laboratoryjnych, jak i po zwiększeniu skali produkcji.

 • Technologia Memosens stosowana w analizie cieczy wykorzystuje inteligentne cyfrowe czujniki z wbudowanym mikrokontrolerem. Konwersja danych pomiarowych do postaci cyfrowej dokonywana w głowicy czujnika gwarantuje niezawodny transfer danych, niezależnie od wpływu czynników zewnętrznych.

 • Oprogramowanie Memobase Plus dokumentuje cały cykl życia czujników Memosens. Można zapisywać i eksportować dane pomiarowe i użyć identycznych czujników w warunkach laboratoryjnych i w procesie, celem uzyskania porównywalnych wyników pomiaru, bez obawy o negatywny efekt wywołany powiększeniem skali.

Większa niezawodność i dłuższe okresy między wzorcowaniami

Kluczowe elementy w produkcji leków to jakość produktu, wydajność i koszty produkcji. Innowacyjne systemy diagnostyki aparatury pomiarowej z funkcjami monitoringu i weryfikacji znacznie zwiększają wiarygodność i zmniejszają ryzyko.

optymalizacja wzorcowania na podstawie danych
Nasza wiedza ekspercka

Dzięki Heartbeat Technology masz możliwość szybkiej i łatwej weryfikacji stanu krytycznych urządzeń pomiarowych oraz wygenerowania raportu z weryfikacji przed każdą serią produkcyjną. Weryfikacja jest wykonywana bezpośrednio w punkcie pomiarowym bez przerywania procesu, co znacznie obniża koszt weryfikacji. Pozwala to wydłużyć odstęp czasu między kolejnymi wzorcowaniami.

 • Heartbeat Technology redukuje nakład pracy związany z wzorcowaniem przepływomierzy Proline Promass P 100. Cyfrowa transmisja sygnałów zapewnia swobodny dostęp do wszystkich danych urządzenia i procesu.

Stała jakość dzięki informacjom o statusie w czasie rzeczywistym

Niewykryte uszkodzenia czujnika mogą prowadzić do niezgodności, problemów jakościowych a w konsekwencji do niedoboru leków.

biotechnologia, produkcja farmaceutyczna, gospodarka zasobami
Nasza wiedza ekspercka

Nasza aparatura z Heartbeat Technology stale dostarcza dane diagnostyczne w czasie rzeczywistym, co zmniejsza ryzyko wystąpienia niezgodności. Wykorzystanie danych cyfrowych umożliwia ciągłą optymalizację niezawodności procesu, przejrzystą diagnostykę oraz wydłużenie okresów między wzorcowaniami.

Optymalizacja na podstawie danych z pomiarów pH

Pomiar pH jest najczęściej wykonywanym pomiarem analitycznym w przemyśle procesowym, dla którego istnieją duże możliwości optymalizacji. Jest on wykonywany dla substancji czynnej leków we wszystkich fazach - od prac badawczo-rozwojowych po produkcję przemysłową oraz na kilku etapach procesu. W związku z tym, spójny i wiarygodny pomiar pH jest bardzo ważny tak w produkcji laboratoryjnej, jak i w produkcji na dużą skalę.

optymalizacja bioprocesu na podstawie danych z pomiarów pH
Nasza wiedza ekspercka

Wszystkie nasze elektrody do pomiaru pH są zaprojektowane tak, aby sprostać warunkom procesu, oraz warunkom panującym podczas sterylizacji. Dane pomiarowe pH mogą być zapisywane bezpośrednio w głowicy czujnika oraz zsynchronizowane z bazą danych. Zastosowanie tej samej technologii cyfrowej w pomiarach pH niezależnie od skali produkcji zapewnia maksymalną wiarygodność pomiaru. Analiza historii danych umożliwia optymalizację czynności wzorcowania i zastosowanie zaawansowanych technik wzorcowania w laboratorium.

 • Cyfrowa elektroda Memosens CPS171D została opracowana dla bioreaktorów. Zapewnia ona wysoką niezawodność pomiaru, nawet po czyszczeniu CIP, sterylizacji SIP i autoklawowaniu. Dzięki cyfrowej technologii Memosens elektroda zapewnia maksymalną integralność danych i umożliwia wykonanie wzorcowania w warunkach laboratoryjnych.

 • Wielokanałowy przetwornik pomiarowy Liquiline CM44P to pierwszy przetwornik przeznaczony dla fotometrów i czujników Memosens. Pozwala oszczędzać czas i pieniądze dzięki łatwej i szybkiej integracji z systemami automatyki.

Dowiedz się, jak uzyskać wiedzę pozwalającą prognozować przebieg procesu

Schemat procesu biologicznego ©Endress+Hauser

Schemat procesu biologicznego

Integracja z modułem Heartbeat Diagnostyka ©Endress+Hauser

Integracja z modułem Heartbeat Diagnostyka

Integracja z modułem Heartbeat Monitoring ©Endress+Hauser

Integracja z modułem Heartbeat Monitoring

Integracja Memobase plus ©Endress+Hauser

Integracja Memobase Plus

Korzyści

Oszczędność czasu i kosztów dzięki optymalizacji opartej na danych. Tworzenie cennej wiedzy o procesie jest podstawą do podejmowania właściwych decyzji. Spróbujmy wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie IIoT dla Twojego procesu.

 • 1 minuta

  tyle czasu potrzeba do wygenerowania raportu z weryfikacji na żądanie

 • 70 %

  o tyle zmniejszą się koszty wzorcowania w przeciągu 10 lat dzięki technologii Heartbeat

 • od 0.5 l do 20 m3

  taką wydajność można uzyskać - od produkcji w skali laboratoryjnej po produkcję w skali procesowej

Przeglądaj naszą ofertę!

Powiązane realizacje

Inne gałęzie przemysłu