Analiza danych w przemyśle farmaceutycznym

Oceniaj krytyczne dane, by uzyskać wgląd w rzeczywiste dane procesowe i podjąć właściwe decyzje.

Jednym z głównych wyzwań w przemyśle farmaceutycznym jest znalezienie równowagi między specjalizacją leku a jego dostępnością dla wszystkich. Procesy produkcyjne muszą oferować elastyczność i wydajność, podczas gdy potrzeba szybkiego dostarczania na rynek oraz presja cenowa stale rosną. Istotne jest więc, aby skupić się na innowacjach i ciągłych modernizacjach, aby pozostawać na bieżąco. Zmiana podejścia skupiającego się wyłącznie na jakości w kierunku wydajności, niezawodności i innowacyjności pociąga konieczność korzystania z danych procesowych.

Co mogę zrobić?

Uzyskaj informacje o instalacji w czasie rzeczywistym dzięki zmiennym danym pomiarowym pomagającym podejmować decyzje. Pomóż operatorom, zapewnij skuteczne rozwiązania do bezpiecznej i opłacalnej optymalizacji. Idź krok dalej i zdobądź dogłębną i rzetelną wiedzę o procesie.

 • Integruj statusy danych przyrządów horyzontalnie

 • Stosowanie tych samych technologii pomiarowych na etapie opracowywania procesu, w procesie produkcyjnym oraz w laboratorium kontroli jakości

 • Optymalizacja odstępów między wzorcowaniami

 • Technologia cyfrowa ułatwiająca wzorcowanie

 • Identyfikuj, analizuj i optymalizuj krytyczne dane produkcyjne

Dowiedz się, jak uzyskać wiedzę pozwalającą przewidywać przebieg procesu

Przegląd bioprocesu ©Endress+Hauser

Schemat procesu biologicznego

Integracja diagnostyki Heartbeat ©Endress+Hauser

Integracja diagnostyki Heartbeat

Integracja monitorowania Heartbeat ©Endress+Hauser

Integracja monitorowania Heartbeat

Integracja Memobase+ ©Endress+Hauser

Integracja Memobase+

Zastosowania

integralność danych

Integralność danych — od laboratorium po linię produkcyjną

Znaczenie zapewniania jakości stale rośnie. Spójna technologia pomiarowa pomaga pozyskiwać rzetelne dane, które są konieczne do wprowadzenia produktu na rynek. Aby obniżyć ryzyko niewłaściwych interpretacji i spadków jakości, w laboratorium oraz w procesie produkcyjnym należy stosować te same technologie pomiarowe. Technologia cyfrowa zwiększa niezawodność pomiarów podczas badań laboratoryjnych oraz pozwala zachować pełną spójność po przeniesieniu na skalę produkcji.

optymalizacja wzorcowania na podstawie danych

Większa niezawodność i dłuższe okresy między wzorcowaniem

Jakość produktu, wydajność produkcyjna oraz koszty to kluczowe czynniki w produkcji leków. Innowacyjne systemy diagnostyki przyrządów pomarowych z funkcjami monitorowania i weryfikacji znacznie zwiększają niezawodność i redukują ryzyko. Przed każdym cyklem produkcyjnym personel powinien mieć możliwość szybkiego i łatwego sprawdzenia stanu krytycznych urządzeń pomiarowych oraz wygenerowania raportu z przeprowadzonej weryfikacji. Kolejną kwestią do rozważania jest możliwość redukcji ilości pracy i kosztów dzięki wydłużeniu odstępów między wzorcowaniami.

zarządzanie danymi o instalacji

Stała jakość dzięki informacjom statusowym w czasie rzeczywistym

Niewykryte usterki czujników mogą prowadzić do braku zgodności oraz problemów z jakością. Zainstalowana aparatura pomiarowa stale dostarcza w czasie rzeczywistym informacje statusowe do systemu nadrzędnego. Ciągła optymalizacja bioprocesu na podstawie otrzymywanych danych zapewnia niezawodny przebieg procesów, przejrzystą diagnostykę oraz wydłużone okresy między wzorcowaniami. Równocześnie zyskuje się stałą jakość i niezawodność procesu.

pomiar pH w bioprocesie

Optymalizacja bioprocesu na podstawie danych dla pomiarów pH

Pomiar pH, który jest najczęściej wykonywanym pomiarem analitycznym w przemyśle przetwórczym, ma w sobie duży potencjał do optymalizacji. Jest realizowany w odniesieniu do aktywnego czynnika we wszystkich fazach od projektowania, po produkcję przemysłową i stosuje się go na wielu etapach procesu. Czujnik ma wpływ na niezawodność i dokładność pomiaru. Dane mogą być zapisywane bezpośrednio w głowicy czujnika i mogą być synchronizowane z bazą danych. Analizowanie danych historycznych pozwala na optymalizację operacji wzorcowania.

Przeglądaj naszą ofertę!

Korzyści

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki optymalizacji na podstawie danych. Uzyskiwanie cennych informacji o procesie stanowi podstawę do podejmowania właściwych decyzji. Spróbujmy wspólnie znaleźć najlepsze rozwiązanie IIoT dla procesu.

 • 1 minuta

  potrzebna do wygenerowania raportu z weryfikacji na żądanie

 • 70 %

  Zmniejszenie kosztów wzorcowania dzięki technologii Heartbeat w 10-letnim okresie pracy

 • 0,5 l – 20 m3

  Możliwość uzyskania maksymalnej wydajności — od laboratorium po linię procesową