Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Wzorcowanie elektrod pH w warunkach laboratoryjnych stwarza nowe możliwości

Firma Beiersdorf wykorzystuje cyfrową technologię Memosens dla zapewnienia maksymalnej dyspozycyjności aparatury pomiarowej

Zakład firmy Beiersdorf Manufacturing Hamburg GmbH (BMH) w Billbrook pracuje całą dobę w cyklu trzyzmianowym, przez pięć dni w tygodniu. Asortyment produktów umożliwia prowadzenie produkcji ciągłej. Dlatego niezwykle ważna jest wysoka dyspozycyjność systemów i urządzeń. Zakład jest zamykany tylko raz do roku na kilka tygodni na czas konserwacji i wzorcowania. Urządzenia pomiarowe, które są na stałe zainstalowane w systemie, są demontowane, testowane i wzorcowane.

cyfrowa technologia Memosens zapewnia maksymalną dyspozycyjność ©Endress+Hauser

Sven Ritz z BMH Process Engineering wykorzystuje oprogramowanie Memobase Plus do wzorcowania w laboratorium.

Korzyści

  • brak różnic jakościowych pomiędzy wzorcowaniem w warunkach laboratoryjnych i na obiekcie

  • ciągłość produkcji dzięki użyciu wstępnie wzorcowanych elektrod pH

  • dłuższa trwałość eksploatacyjna elektrod, które są utylizowane w oparciu o parametry a nie czas eksploatacji

cyfrowa technologia Memosens zapewnia maksymalną dyspozycyjność

"Naszym głównym priorytetem jest zapewnienie ciągłości produkcji. Obecnie możemy zapewnić ciągłe dostawy wstępnie wzorcowanych elektrod pH. Zmniejsza to nakład pracy na wykonanie wzorcowania."

Sven Ritz, inżynier produkcji
w zakładzie BMH w Billbrook

Opis zadania

W zakładzie stosowana jest specjalna procedura postępowania w punktach pomiarowych pH wykorzystywanych w produkcji i oczyszczaniu ścieków. Kontakt z medium procesowym powoduje ogólne zanieczyszczenie czujników pH. W rezultacie urządzenia pomiarowe muszą być poddawane regularnym inspekcjom, co generuje koszty. W przeszłości czujniki pH wymieniano po upływie określonego czasu. Technologia analogowa oznaczała, że niemożliwe było dostarczanie wstępnie wzorcowanych czujników i szybka ich wymiana.

Nasze rozwiązanie

To tłumaczy, dlaczego zakład już od jakiegoś czasu stosuje technologię Memosens. W rezultacie, w fabryce wprowadzono szereg udoskonaleń. Cyfrowe elektrody pH, a mianowicie Orbisint CPS11D, można obecnie wzorcować w laboratorium, a dane kalibracyjne są zapisane w głowicy elektrody. Elektrodę można teraz podłączyć do dowolnego przetwornika obiektowego obsługującego technologię Memosens za pomocą przewodu Memosens.