Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Endress+Hauser Polska z akredytacją PCA w zakresie wzorcowania urządzeń pomiarowych  

Firma Endress+Hauser Polska sp. z o.o. otrzymała akredytację ISO17025 w zakresie wzorcowania przepływomierzy masowych, przetworników ciśnienia i temperatury. 

Data publikacji: 15.12.2021

Pierwsza w Polsce akredytowana kalibracja przepływu masowego na obiekcie

Proces przygotowania firmy do akredytacji trwał kilka lat. Ostatnim etapem była ocena Polskiego Centrum Akredytacji. Audytorzy monitorowali system zarządzania wzorcowaniami, sposób ich wykonywania i wszelkie zapisy systemowe.  

- Akredytacja ISO17025 nie tylko zwiększa naszą konkurencyjność na rynku, ale przede wszystkim otwiera przed nami nowe możliwości i nowe branże. Dziś możemy zaoferować klientom nową usługę i skierować ofertę do tych sektorów, w których wymaga się, aby wzorcowanie było wykonane przez akredytowane podmioty. Dotyczy to m.in. branży farmaceutycznej, motoryzacyjnej, jak również po części spożywczej –podkreśla Damian Terech, kierownik działu serwisu w Endress+Hauser Polska sp. z o.o. 

Akredytacja ISO17025 jest najwyższą dostępną na rynku formą potwierdzenia jakości i rzetelności wykonywanych wzorcowań. To nie tylko stwierdzenie zgodności systemu zarządzania z określoną normą, ale długotrwałe, formalne postępowanie, w którym upoważniona jednostka – w Polsce jedynie Polskie Centrum Akredytacji - wydaje pisemne oświadczenie, że laboratorium wzorcujące ma zaimplementowany odpowiedni system zarządzania i jest kompetentne do wykonywania określonych wzorcowań. 

Błędne dane to niższa jakość produktów

Dlaczego wzorcowanie w przemyśle jest tak ważne? Wprowadzane konsekwentnie kolejne wymogi jakościowe i prawne niejednokrotnie stawiają producentów przed koniecznością wytwarzania wyrobów wyższej jakości przy zachowaniu lub obniżeniu kosztów produkcji. Jednym z czynników wpływających na spełnienie tych wymogów jest zoptymalizowany proces zarządzania zasobami linii produkcyjnej, gdzie kluczowe znaczenie mają wiarygodne wskazania aparatury pomiarowej np. przepływomierzy masowych.  

- Urządzenia, które wskazują błędne dane, mogą zagrażać bezpieczeństwu, a także obniżać jakość produktu, co w konsekwencji może doprowadzić do strat produkcyjnych. Dlatego opracowanie planu wzorcowań dla poszczególnych przyrządów często wymaga wsparcia producenta urządzenia oraz laboratorium wzorcującego z doświadczeniem przemysłowym. W niektórych branżach urządzenia kluczowe dla procesu produkcji mogą wymagać wzorcowania nawet raz na kwartał – tłumaczy Damian Terech.  

Więcej informacji o nowej usłudze, można uzyskać kontaktując się z Działem Serwisu: serwis.pl@endress.com

Do pobrania

    Certyfikat akredytacji ISO 17025

    Akredytacja ISO17025 .zip

Lista subskrybentów

Otrzymuj kolejne komunikaty dla prasy i aktualności bezpośrednio do Twojej skrzynki odbiorczej. Bądź na bieżąco, zapisując się na listę subskrybentów Endress+Hauser.

Endress+Hauser press list

Endress+Hauser regularly sends out press releases on current topics and company information to media professionals.

Select the topics you are interested in: *
Select the industries you are interested in:

Do you want to receive invitations to Endress+Hauser (digital or live) press events? 

Personal data

Fields marked with * have to be filled out. You will receive an email with a confirmation of your subscription and the related internet link. Your data will only be used for personalizing your newsletters and will not be passed on to any third party. The information enlisted is voluntarily. For statistical reasons we will perform anonymous link tracking.

Kontakt