Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Osłony termometryczne i tulejki ochronne

Osłony termometryczne i tulejki ochronne do czujników temperatury do różnych zastosowań przemysłowych

Osłona termometryczna jest częścią termometru wystawioną na działanie medium procesowego. Osłony termometryczne zasadniczo dzieli się na tulejki ochronne, które są wykonane z tulejek spawanych, oraz osłony termometryczne wykonane z wydrążonych prętów.
W wielu przypadkach termometry nie mogą zostać bezpośrednio umieszczone w medium, ale muszą być chronione przed warunkami procesowymi. Ponadto osłona termometryczna umożliwia wymianę wkładki pomiarowej bez zakłócania przebiegu procesu.

Opis oferty

Nasza bogata oferta osłon termometrycznych i tulejek ochronnych obejmuje:

  • Gwintowane, spawane, wciskane i kołnierzowe przyłącza procesowe do zastosowań higienicznych i innych

  • Osłony termometryczne niestandardowe

  • Osłony termometryczne prętowe

Przemysłowa osłona termometryczna TT511 ©Endress+Hauser

W automatyzacji procesów jako standard przyjęto dwie zasady pomiaru temperatury

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD): zasada pomiaru

Rezystancja elektryczna czujnika RTD zmienia się wraz ze zmianą temperatury. Przyrządy mogą mierzyć temperaturę w zakresie od -200°C do około 600°C, wyróżniając się przy tym wysoką precyzją pomiarów i długotrwałą stabilnością. Najczęściej stosowanym elementem pomiarowym jest termometr Pt100. Standardowo czujniki RTD oferowane przez Endress+Hauser są zgodne z wymogami normy PN-EN 60751, klasa dokładności A.

Termopary (TC): zasada pomiaru

Termopara jest elementem wykonanym z dwóch różnych metali połączonych ze sobą na jednym końcu. Jeśli swobodne końce zostaną poddane działaniu różnych temperatur, w wyniku zjawiska Seebecka na otwartym końcu powstaje potencjał elektryczny (siła termoelektryczna). Korzystając z tabel referencyjnych dla termopar (norma PN-EN 60584), można wywnioskować temperaturę na połączeniu (spoinie pomiarowej).

Termopary mogą mierzyć temperaturę w zakresie od 0°C do +1800°C. Wyróżniają się krótkim czasem odpowiedzi oraz dużą odpornością na wibracje.

Korzyści

  • Zwiększają trwałość wkładki pomiarowej, chroniąc ją przed wpływem medium procesowego

  • Umożliwiają wymianę wkładki pomiarowej w warunkach procesowych

  • Zapewniają stabilność mechaniczną w warunkach ciśnienia i przepływu