Kierunek rozwoju firmy

Wizja i misja Endress+Hauser

Sukces w biznesie wymaga jednoznacznego ukierunkowania działań firmy. Wizja określa nasz etos, a misja – wynikające z niego zadania. Dzięki nim wiemy, w jakim kierunku podążać.

Wizja i misja Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Wizja

Jesteśmy rodzinną firmą odnoszącą sukcesy. Klienci na całym świecie, działający w sektorze analityki laboratoryjnej i automatyki przemysłowej, polegają na naszych produktach, rozwiązaniach i usługach, ulepszając swoje procesy produkcyjne.

Misja

Wspieramy naszych klientów w ulepszaniu i wytwarzaniu produktów w sposób jeszcze bardziej efektywny