Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sterowanie za pomocą systemu Liquiline Control

Zautomatyzowany proces usuwania azotu w oczyszczalni w Stadtlohn

W oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn proces redukcji azotu jest kontrolowany za pomocą systemu Liquiline Control. System sterowania reguluje dopływem powietrza do komór napowietrzania w zależności od aktualnego stężenia substancji biogennych w ściekach.

System Liquiline Control steruje fazą nitryfikacji i denitryfikacji w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Jedna z komór napowietrzania w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. System Liquiline Control monitoruje pomiary online zawartości tlenu i jonów amonowych, aby sterować procesem nitryfikacji i denitryfikacji.

Cyfrowa sonda ISEmax CAS40D mierzy zawartość jonów amonowych i azotanowych w oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn. ©Endress+Hauser

Cyfrowa sonda ISEmax CAS40D mierzy zawartość jonów azotanowych i amonowych. W oczyszczalni ścieków w mieście Stadtlohn sonda została zainstalowana na wylocie każdej z komór.

Wyniki

  • Zachowanie wartości dopuszczalnych.

  • Stabilna praca.

  • Optymalne zużycie energii.

  • Wysoka przejrzystość procesu w połączeniu z prostotą obsługi.

  • Po modernizacji sposobu działania komór reaktorów biologicznych z pracy równoległej na kaskadową, nie pojawiły się żadne problemy dla systemu sterowania.

Ewald Rathmer

Dzięki systemowi Liquiline Control skutecznie zapewniamy przestrzeganie dopuszczalnych wartości granicznych na wylocie z oczyszczalni, bez marnowania energii wskutek nadmiernego napowietrzania.

Ewald Rathmer, Kierownik zakładu
Oczyszczalnia ścieków w Stadtlohn (Niemcy)
Markus Pries

Główne zalety systemu Liquiline Control to łatwość obsługi i przejrzystość. Jego obsługa wymaga ustawienia jedynie kilku parametrów. Jest to dla nas duże ułatwienie.

Markus Pries, technik elektryk
Oczyszczalnia ścieków w Stadtlohn (Niemcy)

Opis zadania

Klient potrzebował systemu sterowania, który miał zautomatyzować proces redukcji azotu, jednocześnie zapewniając zgodność z dopuszczalną zawartością azotu na wylocie z oczyszczalni (azot ogólny ≤ 8 lub 12 mg/l, w zależności od pory roku). Dodatkowym wymaganiem była zdolność układu sterowania do adaptacji po zmianie sposobu działania komór reaktorów biologicznych z pracy równoległej na sekwencyjną. Obecnie pierwsza komora reaktora pracuje w fazie szczytowego obciążenia, natomiast druga w fazie niskiego obciążenia.

Stężenie azotu na wylocie oczyszczalni powinno utrzymywać się na stałym poziomie zarówno w fazie szczytowego, jak i niskiego obciążenia. Ponadto, rozwiązanie musiało być łatwe w obsłudze, aby zapewnić pracownikom możliwość szybkiego i łatwego wprowadzania ustawień podczas dyżurów nocnych i weekendowych.

Nasze rozwiązanie

Operator oczyszczalni ścieków zdecydował się na kompleksowe rozwiązanie składające się z kilku różnych modułów:

  • Po jednym czujniku tlenu w każdej komorze, oraz sonda jonoselektywna azotu amonowego i azotanowego.

  • Sterownik programowalny (PLC) z oprogramowaniem Liquiline Control, do indywidualnego sterowania obiema komorami.

  • Ekran dotykowy, służący do sterowania systemem z dyspozytorni.

  • Różne usługi, takie jak: doradztwo, projektowanie i konfiguracja sterownika, integracja z procesem, szkolenie z obsługi systemu.

W oczyszczalni sterowanie napowietrzaniem zależy od obciążenia ładunkiem

Klient chciał mieć możliwość niezależnego napowietrzania obu komór. Sondy zainstalowane w obu komorach mierzą stężenie azotu amonowego i azotanowego oraz tlenu. W oparciu o wartości pomiarowe, system Liquiline Control określa dynamicznie zmienną wartość zadaną stężenia tlenu: w zależności od stężenia jonów amonowych, pompowana jest dokładnie określona ilość powietrza, niezbędna do całkowitego usunięcia jonów amonowych (NH4-N). Zapewnia to stabilność procesu, a jednocześnie optymalizuje zużycie energii do napędu dmuchaw.

Oprócz tego, sterownik w sposób dynamiczny zmienia czas trwania fazy nitryfikacji i denitryfikacji. Poprawia to skuteczność usuwania azotu (ogólnego) i zapewnia jego stały poziom na wylocie z oczyszczalni.

Zdalny dostęp do systemu sterowania Liquiline Control

W oczyszczalni ścieków w Stadtlohn sterownik został wyposażony w jednostkę zdalnego sterowania. W ten sposób personel pełniąc dyżur w sterowni może kontrolować proces i interweniować w razie potrzeby.