Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja zdolności produkcyjnych klinkieru

Zintegrowany, ciągły monitoring i optymalizacja zarządzania paliwami zwiększa zdolności produkcyjne klinkieru

Produkcja cementu jest procesem energochłonnym. Dobór paliw oraz składu mieszaniny paliwa podstawowego i paliw alternatywnych oddziaływuje na środowisko, jak i na ekonomię procesu. W procesie tym całkowity koszt energii może stanowić 65-75% kosztów zmiennych. Aby zaoszczędzić energię, w nowoczesnych cementowniach mieszanina surowców jest podgrzewana przed umieszczeniem jej w piecu obrotowym. Dodatkowo, celem zmniejszenia produkcji energii, stosuje się spalanie wtórne z użyciem paliw alternatywnych.

Optymalizacja zdolności produkcyjnych klinkieru, produkcja klinkieru ©Endress+Hauser

Cechy i zalety

  • Znaczne obniżenie kosztów energii

  • Zapobieganie blokadzie podgrzewaczy cyklonowych

  • Dokładna kontrola procesów chemicznych w piecu obrotowym

  • Optymalizacja mocy palnika

  • Redukcja emisji toksycznych gazów celem ochrony środowiska

Opis problemu

W cementowni pracującej z wykorzystaniem technologii suchej, głównym etapem jest proces pirometalurgiczny. Jest to faza, która generuje największą część kosztów operacyjnych, ale także daje największe możliwości doskonalenia procesu. Główne wyzwania w tej fazie produkcji klinkieru, to zapobieżenie blokadzie podgrzewaczy, dokładny pomiar parametrów procesu oraz maksymalizacja produkcji w ciężkich warunkach pracy i wysokiej temperaturze.

Nasze rozwiązanie

Celem uzyskania najlepszej wydajności procesu produkcji klinkieru, Endress+Hauser oferuje kompleksowy pakiet, służący do optymalizacji efektywności energetycznej. Rozwiązanie polega na doborze odpowiedniej aparatury pomiarowej (Cerabar S, Omnigrad S, Deltabar S, Solicap S/Soliwave M, Micropilot FMR57, Gammapilot M). Zapewnieniu dyspozycyjności instalacji służy także kompleksowy asortyment naszych usług.

Szczegóły aplikacji 1

- Do wykrywania blokady podgrzewaczy cyklonowych służą przetworniki ciśnienia Cerabar S
- Pomiar temperatury procesu jest wykonywany za pomocą termopary Omnigrad S NiCo (niklowo-kobaltowa) lub SiN (ceramika na bazie azotku krzemu) podłączonych do przetworników o szybkiej odpowiedzi pomiarowej
- Pomiar spadku ciśnienia w głowicy pieca obrotowego jest wykonywany za pomocą przetworników różnicy ciśnień Deltabar S
- Do sygnalizacji poziomu na wyjściu z chłodnika służy wysokotemperaturowa sonda pojemnościowa Solicap S lub sonda mikrofalowa Soliwave M.

Szczegóły aplikacji 2

- Pomiar poziomu na ruszcie chłodnika jest wykonywany za pomocą radaru Micropilot FMR57 w wersji wysokotemperaturowej (maks. 400 °C/752 °F)
- Pomiar strumienia masy klinkieru i odzyskanego pyłu na przenośniku taśmowym metodą nieinwazyjną za pomocą przetwornika Gammapilot M
- Ciągły pomiar poziomu w zbiorniku klinkieru metodą bezkontaktową za pomocą radaru Micropilot M FMR57 (maks. 400 °C/752 °F przy antenie)
- Sygnalizacja poziomu metodą pojemnościową za pomocą sondy linowej Solicap S FTI77 do gorących materiałów sypkich

Aparatura do optymalizacji zarządzania paliwami pieca obrotowego

- Radar Micropilot M do montażu swobodnego: pomiar poziomu oleju opałowego w zbiorniku
- Przepływomierz Coriolisa Promass F: pomiar strumienia masy oleju opałowego ciężkiego
- Stacja Memograph M RSG40: monitorowanie kotła parowego opalanego olejem odpadowym
- Przepływomierz ultradźwiękowy Prosonic S: pomiar poziomu węgla w zasobnikach
- Radar falowodowy Levelflex M: pomiar poziomu w zbiornikach paliw alternatywnych
- Bariera mikrofalowa Soliwave M: sygnalizacja poziomu paliw alternatywnych
- Przepływomierz Coriolisa Promass lub termiczny przepływomierz masowy T-Mass 65: pomiar przepływu gazu ziemnego i biogazu

Kluczowe wskaźniki efektywności procesu

  • Dokładna regulacja temperatury i ciśnienia w komorze każdego podgrzewacza cyklonowego

  • Obliczenie czasu retencji klinkieru w podgrzewaczu i w piecu

  • Pomiar przepływu spalin pieca przez obejście, celem uniknięcia blokady

  • Pomiar emisji CO2, NOx

  • Chłodzenie warstwy klinkieru przeciwprądem powietrza