Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększona dyspozycyjność instalacji procesowej

Firmie Centauri Technologies LP udało się zminimalizować koszty i nakład pracy potrzebny do utrzymania instalacji

Firma Centauri specjalizuje się w produkcji szarżowej realizowanej na indywidualne zamówienie, która charakteryzuje się długimi czasami cyklu i zmianami medium. Cykl produkcji szarż wynosi od kilku dni do kilku miesięcy, a po każdym cyklu zbiornik musi być oczyszczony. Głównym tego celem jest uniknięcie zanieczyszczenia i zagrożenia dla bezpieczeństwa wskutek reakcji chemicznych. Podczas konserwacji niezbędne jest kompletne oczyszczenie zbiornika. Nieraz zdarzały się już problemy ze sterowaniem reaktorem wypełnionym specjalnymi chemikaliami, ponieważ układy z kapilarami nie działały właściwie.

Kolumna destylacyjna Centauri Technologies LP ©CentauriTechnologyLP

Efekty

  • Większa dyspozycyjność i niezawodność instalacji procesowej dzięki wyeliminowaniu wpływu temperatury na pomiar

  • Najniższe koszty eksploatacji dzięki skróceniu czasu potrzebnego do montażu, konserwacji oraz zamawianej ilości części zamiennych

  • Wzrost mocy produkcyjnych dzięki lepszemu sterowaniu procesem

Don Vanderslice z Centauri Technologies LP.

"Montaż w 10 minut - tylko przykręcenie kołnierzy i podłączenie elektryczne - i wszystkie nasze problemy zniknęły.

Mr. Don Vanderslice, Dyrektor Operacji
Centauri Technologies LP

Problem Klienta

Zmienne temperatury otoczenia powodowały obniżenie wiarygodności pomiarów. Niezależnie od zmiany poziomu w kolumnie destylacyjnej, rozszerzalność cieplna oleju wypełniającego kapilary powodowała zwiększenie sygnału pomiarowego. Poza tym, co 4 do 6 miesięcy kapilary ulegały zniszczeniu wskutek obciążeń mechanicznych i cieplnych. W konsekwencji sterowanie procesem było nieprecyzyjne, ale także co 4-6 miesięcy konieczny był co najmniej jednodniowy przestój w celu wymiany całego układu kapilar.

Nasze rozwiązanie

Przestarzały system kapilar zastąpiono systemem elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72 do pomiaru poziomu, złożonego z dwóch czujników ciśnienia z metalowymi membranami, podłączonych do przetwornika pomiarowego.

Opis rozwiązania

Z związku ze wspomnianymi problemami, w firmie Centauri podjęto decyzję o zastosowaniu systemu elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72, który eliminuje wszystkie typowe problemy tradycyjnych pomiarów różnicy ciśnień z użyciem kapilar.

Zwiększona zdolność produkcyjna

Dzięki wyeliminowaniu przestojów w produkcji na konserwację kapilar, zwiększono zdolność produkcyjną o co najmniej 3 dni rocznie, co spowodowało oszczędności kosztów sięgające kilkunastu tysięcy dolarów.

Dzięki temu Don Vanderslice - dyrektor ds. produkcji Centauri Technologies LP, chce zrezygnować z dalszego stosowania układów kapilarnych i wybiera system elektrycznej różnicy ciśnień Deltabar FMD72.

Aplikacja

Pomiar poziomu w kolumnie destylacyjnej:

  • Wysokość: 7m

  • 1 do 1.5bar

  • Temperatura medium: temperatura otoczenia 5°...55°C