Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sygnalizator poziomu do pracy w systemach SIL3 w architekturze 1-kanałowej

Wibracyjny sygnalizator poziomu Liquiphant FTL 81 z wyjściem 4-20 mA DC zapewnia oszczędność kosztów eksploatacji i niższe ryzyko

Projektanci systemów bezpieczeństwa mają teraz dodatkowe możliwości, poparte doświadczeniem ponad miliona systemów pomiarowych opartych na wibracyjnych sygnalizatorach poziomu. Zamiast konwencjonalnego sygnalizatora przekaźnikowego, system sygnalizacji poziomu jest oparty na sygnalizatorze FTL81 z wyjściem 4-20 mA DC . Zaawansowane funkcje diagnostyczne i możliwość ciągłej transmisji danych czujnika, bezpośrednio do sterownika bezpieczeństwa gwarantują poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3 w architekturze 1-kanałowej.

zakład chemiczny ©Strandperle

Korzyści

 • Bezpieczeństwo i nieprzerwana praca zbiornika procesowego w trudnych warunkach procesu

 • Niższe koszty konserwacji/ryzyko dzięki mniejszej częstotliwości prób sprawdzających w warunkach procesowych

 • Mniejsze zagrożenie dla środowiska dzięki minimalnej ilości przyłączy technologicznych

 • Parametry umożliwiające stosowanie w obwodach zabezpieczeniowych SIS

 • Ciągła autodiagnostyka przetwornika zapewnia prawidłowa pracę przez cały czas

Opis problemu

 • Procesy prowadzone nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu lub przez długie okresy czasu w przemyśle petrochemicznym: rzadka zmiana asortymentu, rzadkie przestoje

 • Rzadko lub wcale nie wykonywane czynności konserwacyjne/ kontrolne, a jeśli wykonywane, to bez przerywania procesu

 • Wysoka temperatura, ciśnienie i inne trudne warunki procesu

 • Minimalna ilość przyłączy technologicznych może być istotna dla zmniejszenia zagrożeń dla środowiska

 • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne/dyspozycyjność przy niskich kosztach konserwacji i niewielkim ryzyku związanym z realizacją obwodów zabezpieczeniowych SIS

 • Ograniczona liczba przyłączy technologicznych

Nasze rozwiązanie

©Endress+Hauser

Sygnalizator poziomu FTL81 Liquiphant Failsafe zainstalowany na wejściu zbiornika procesowego w przyrządowym systemie bezpieczeństwa (SIS) zapewniającym poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL3. Podwójne uszczelnienie zgodne ze standardami ANSI/ISA pozwala wyeliminować koszty i ryzyko związane z instalacją zewnętrznego uszczelnienia na obiekcie.

Zakres projektu

Dostarczamy rozwiązania "pod klucz" obejmującego:

 • Zakup wszystkich materiałów i aparatury

 • Szczegółowy projekt i koncepcję inżynierską

 • Okablowanie

 • Montaż

 • Próby

 • Uruchomienie

 • Rozruch i oddanie do eksploatacji

 • Przeszkolenie operatorów

Ciągła, bezpieczna praca

Sygnalizator Liquiphant 4-20 mA DC jest zasilany poprzez moduł We/Wy sterownika bezpieczeństwa, który w sposób ciągły monitoruje wartości alarmowe prądu, sygnały cyfrowe na wyjściu sygnalizatora a w ten sposób stan funkcjonalny całej instalacji. Jeśli zbiornik procesowy musi pracować nieprzerwanie przez kilka lat, sygnalizatory Liquiphant idealnie nadają się do tego zadania ze względu na 12-letni okres między testami sprawności obwodu blokady ESD.

Ekstremalne warunki

Czujnik wibracyjny może pracować w temperaturach powyżej 280 °C i ciśnieniach rzędu 100bar i jest odporny na takie czynniki procesu, jak turbulencje, pęcherze gazów, czy drgania instalacji.

Niższe koszty konserwacji i niższe ryzyko

Sygnalizatory FTL81 Liquiphant Failsafe mogą być poddawane częściowym testom sprawdzającym w warunkach procesowych. Dzięki szerokiemu zakresowi częściowych testów sprawdzających, czas między testami całościowymi może być znacznie wydłużony, co powoduje obniżenie kosztów eksploatacji. Dzięki zmniejszeniu częstotliwości całościowych testów sprawdzających, ryzyko systematyczne (tzn. możliwość uszkodzenia podczas demontażu i ponownego montażu czujnika czy okablowania) oraz ryzyko dla personelu jest niższe.