Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Optymalizacja procesu separacji lekkiej ropy naftowej surowej

Wyższa skuteczność procesu

Poziome separatory lekkiej ropy naftowej są przeznaczone do ropy z odwiertów o wysokim wykładniku gazowym i stałym przepływie Lekka ropa naftowa (indeks API >31.1°, gęstość poniżej 870 kg/m33 rozdziela się szybciej, niż inne gatunki ropy surowej. W tej aplikacji stosowanie tradycyjnych, mechanicznych przyrządów pomiarowych może być utrudnione. Problemy te eliminuje jedynie zastosowanie radaru falowodowego. Zapewnia także wyższą dokładność pomiaru.

Optymalizacja procesu separacji lekkiej ropy naftowej surowej ©Fotolia/Strandperle

Cechy i zalety

 • Wieloparametrowa sonda do pomiaru rozdziału faz. Dwa wyjścia prądowe sygnału poziomu rozdziału faz i poziomu całkowitego

 • Łatwy montaż i konserwacja nie wymagająca żadnych specjalnych narzędzi

 • Ten sam czujnik jest stosowany w komorze separacyjnej i komorze olejowej

 • Montaż bez rury osłonowej

 • Brak konieczności kalibracji na obiekcie

Opis problemu

Większość poziomych separatorów lekkiej ropy jest wyposażona w mechaniczne urządzenia do pomiaru poziomu i gęstości. Urządzenia mechaniczne wymagają częstej konserwacji i muszą być dostosowane do danego rodzaju pozyskiwanej ropy. Każda zmiana rodzaju pozyskiwanej ropy wymaga również wymiany urządzenia pomiarowego.

Nasze rozwiązanie

Nasz radar falowodowy z sondą koncentryczną eliminuje wpływ zmian parametrów procesowych. Czujnik jest kalibrowany fabrycznie i może zostać użyty natychmiast po rozpakowaniu. Ułatwia to proces modernizacji istniejących separatorów. Czujnik może być zainstalowany bezpośrednio w separatorze lub w rurze bocznej (komorze rurowej). Ten sam czujnik może być stosowany w komorze separacyjnej i komorze olejowej separatora. Zmniejsza to zapotrzebowanie na części zamienne.

Przetwornik Levelflex M FMP55 z sondą koncentryczną

Pomiary godne zaufania:

 • Pomiar rozdziału faz w przypadku zalegania emulsji między warstwami cieczy

 • Pomiar wzburzonej lub spienionej powierzchni cieczy

 • Pomiar przy zmianach substancji mierzonych (np. różne gęstości)

 • Wysoka dyspozycyjność

 • Zintegrowana pamięć danych i nastaw przetwornika

 • Wstępna kalibracja fabryczna

 • Intuicyjne menu użytkownika w języku polskim

 • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową

 • Dokładna diagnostyka przyrządu i procesu wspomagająca szybkie podejmowanie decyzji

 • Dopuszczenia: ATEX, IEC Ex, FM, CSA