Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa

Instalacja systemu zabezpieczającego zbiorniki przed przelaniem u klienta ze Środkowego Wschodu

Nasze rozwiązanie zabezpieczające zbiorniki przed przelaniem z niezależną sygnalizacją wysokiego poziomu skutecznie zmniejsza ryzyko poważnych zagrożeń. Nasz klient, globalna grupa firm energetycznych i petrochemicznych, podjął decyzję o zainstalowaniu naszego rozwiązania w swych zakładach na Środkowym Wschodzie.

Zabezpieczenie zbiorników przed przelaniem ©Corbis RF/Strandperle

Korzyści

 • Bezpieczniejsza eksploatacja terminali zbiornikowych

 • Niska obsługowość i zautomatyzowana procedura testów kontrolnych

 • Większa wydajność eksploatacji i lepsze wykorzystanie zbiorników

 • Standaryzacja aparatury (mniej części zamiennych)

 • Rozwiązanie pod klucz, z możliwością zastosowania w wielu terminalach na całym świecie

Opis problemu

Mimo, że zbiorniki były wyposażone w automatyczny system zarządzania parkiem zbiorników (ATG), standardy naszego klienta, zgodne z najnowszymi rekomendacjami API (API2350 edycja 4), wymagały, aby system sygnalizacji wysokiego poziomu, zapobiegający przepełnieniu zbiornika, był niezależny od urządzeń i metod stosowanych w systemie ATG.

Specyfikacja przewidywała zastosowanie wibracyjnych sygnalizatorów poziomu z funkcją ciągłej autodiagnostyki, zapewniających poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3 wg IEC 61508, IEC 61511-1, z atestem TŰV.

Nasze rozwiązanie

Dostarczyliśmy spełniający wymagania klienta - standardowy system zabezpieczający zbiorniki przed przelaniem oraz usługi dodatkowe:

 • Próby i uruchomienie sygnalizatorów poziomu z atestem SIL3, szafa operatorska

 • Montaż kabli, kanałów kablowych, skrzynek połączeniowych, zasilaczy UPC, sygnalizatorów dźwiękowych i świetlnych

 • Uruchomienie, próby, rozruch technologiczny i szkolenie

 • Serwis posprzedażowy

 • Sprawdzenie zgodności i wykonanie projektu zgodnie ze standardami klienta - "zero wypadków powodujących niezdolność do pracy"

Zakres projektu

Dostarczyliśmy rozwiązanie "pod klucz" obejmujące:

 • Zakupy wszystkich materiałów i elementów AKPiA

 • Szczegółowy projekt i prace inżynierskie

 • Okablowanie

 • Montaż

 • Próby

 • Uruchomienie

 • Rozruch i oddanie do eksploatacji

 • Szkolenie operatorów

 • Wsparcie posprzedażowe

Opis aplikacji

System zabezpieczający przed przelaniem, zgodny z najnowszym standardem API 2350, to modułowe rozwiązanie do kontroli poziomu ze stopniem bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL3 i z sygnalizacją alarmu w razie wykrycia ryzyka przelania. W razie błędu lub alarmu, uruchamiana jest sygnalizacja wizualna i dźwiękowa, a odpowiednie komunikaty są wyświetlane na ekranie i w szafie operatorskiej, z możliwością uzyskania dokładnych informacji o awarii.

Szczegółowy projekt inżynierski i fabryczne próby odbiorcze

 • Lipiec 2012: Po przyjęciu zamówienia, wykonany został szczegółowy projekt obejmujący elementy AKPiA, szafę operatorską, okablowanie, wykopy i dokumentację projektową.

 • Fabryczne testy odbiorcze: Główne komponenty instalacji, w tym elementy AKPiA oraz szafa operatorska, przeszły fabryczne próby odbiorcze przed montażem, celem sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami. Do połowy listopada 2012 wszystkie komponenty zostały dostarczone i rozpoczęto prace montażowe.

Montaż na obiekcie i próby odbiorcze na obiekcie

 • Montaż na obiekcie: Cały personel przeszedł szkolenia BHP u klienta. Przed wykonaniem każdej pracy na obiekcie, opracowano opisy technologii robót, oceny ryzyka i uzyskiwano pozwolenie na pracę. Prace montażowe na obiekcie zostały wykonane terminowo, zgodnie ze wszystkimi procedurami BHP.

 • Odbiór techniczny robót: Wszystkie prace na obiekcie zakończono w grudniu 2012. System został poddany kontroli i weryfikacji zgodnie ze standardem prób funkcjonalnych klienta. Następnie przeszkolono personel i oddano system do eksploatacji.

Główne podzespoły

 • Sygnalizatory poziomu Liquiphant S FailSafe z atestem SIL3

 • Szafa operatorska wyposażona w sterowniki PLC i moduły We/Wy produkcji Allen Bradley z atestem SIL3, wyświetlacz graficzny i tekstowy, sygnalizatory dźwiękowe i świetlne z atestem SIL

 • Procedura automatycznych testów kontrolnych