Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Znaczne obniżenie błędów pomiarowych i kosztów eksploatacji

Siedem stanowisk nalewczych wyposażonych w przepływomierze Coriolisa zastąpiło stare przepływomierze objętościowe

Arkema - ten chemiczny zakład ulokowany we Francji zatrudnia ponad tysiąc pracowników. Przypomina wielkie mrowisko, w którym każdy wykonuje swoje obowiązki zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Po przekroczeniu bram, od razu widać, jak ważne jest tu bezpieczeństwo. Produkowane w nim chemikalia są łatwopalne i toksyczne. Każdy pracownik nosi maskę przeciwgazową, obuwie ochronne, kask, skórzane rękawice, okulary oraz fartuch. Słoneczna pogoda i piękno otoczającego zakład krajobrazu wynagradzają jednak takie warunki pracy.

Wyniki

 • Natychmiastowy zwrot z inwestycji

 • Doskonała dokładność nalewu i powtarzalność pomiarów

 • Brak wymagań konserwacyjnych - tania eksploatacja

 • Łatwość i intuicyjność obsługi

 • Urządzenie pomiarowe odporne na działanie substancji żrących

Pan Richard — kierownik utrzymania ruchu

Byliśmy pod wrażeniem powtarzalności wyników zapewnionej przez przepływomierze Coriolisa produkcji Endress+Hauser. Urządzenia są wyjątkowo niezawodne i dokładne, zatem jesteśmy w pełni zadowoleni.

Pan Jean-Luc Richard, Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Arkema
Marc Puertas, operator logistyczny

Stosowany przez nas przepływomierz masowy jest niezwykle dokładny i o wiele szybszy niż nasz dotychczasowy licznik objętościowy

Pan Marc Puertas, Operator logistyczny
Arkema
Pan Vidales, kierownik ds. logistyki

Zauważyliśmy, że wcześniej stosowane przepływomierze stale dawały wynik znacznie odbiegający od rzeczywistej masy załadunku. Błąd wskazań dochodził do 200 kg.

Pan Vidales, Kierownik ds.Logistyki
Arkema

Arkema jest jednym z operatorów zakładu. Zakład wytwarza i dostarcza produkty siarkopochodne, takie jak półprodukty chemiczne i związki aromatyczne, które są wtryskiwane do sieci gazu ziemnego na potrzeby wykrywania nieszczelności. Niekończący się strumień samochodów ciężarowych i cystern w centrum logistycznym dostarcza ponad 80 ton dziennie do klientów. Operatorzy parkują samochód, podłączają wąż i przewód uziomowy, ustawiają zamówioną ilość i rozpoczynają napełnianie.

Gdy wartości odczytu na przepływomierzu i wadze się nie zgadzają.

Przed modernizacją, siedem stanowisk nalewczych było wyposażonych w przepływomierze objętościowe. Kierownik ds. Logistyki, pan Vidales, zauważył, że pomiary z przepływomierzy objętościowych były niezgodne z wartościami wskazywanymi na kontrolnej wadze pomostowej. Aby uniknąć skarg, do każdej dostawy dodawano zawsze dodatkowe 200 kg. Jednocześnie, pan Richard, zajmujący w tamtym czasie stanowisko kierownika działu utrzymania ruchu, raportował znaczne wydatki na konserwację wymaganą przez te urządzenia

Nadszedł czas na wymianę zawodnego i trudnego w utrzymaniu sprzętu pomiarowego. Zgodnie z danymi technicznymi określonymi przez pana Richarda i pana Vidalesa nowe rozwiązanie musiało być odporne na działanie żrących substancji występujących w otoczeniu. W skład dostawy wchodził projekt, komputer nalewu, przepływomierz i wyposażenie pomocnicze. Urządzenie pomiarowe musiało być dokładne, niezawodne i zdolne do generowania powtarzalnych wyników. Sprzęt musiał być również praktyczny w codziennym użytkowaniu i dostosowany do warunków pracy operatorów, noszących skórzane rękawice, a także do środowiska panującego w zakładzie przemysłowym.

Stanowisko nalewu bazujące na dokładnych przepływomierzach masowych Promass

Po przeanalizowaniu wymogów Arkemy Endress+Hauser zaproponował rozwiązanie do nalewu składające się z komputera nalewu firmy Contrec oraz przepływomierza masowego Coriolisa dla każdego stanowiska. Komputer nalewu jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Jest odporny na zabrudzenia i może być bezbłędnie obsługiwany bez zdejmowania rękawic.

Wybrano przepływomierz masowy Coriolisa Promass 80E. Zasada działania przepływomierza Coriolisa jest wysoce precyzyjna i umożliwia bezpośredni pomiar masowego natężenia przepływu bez błędów pomiarowych spowodowanych wahaniami gęstości. Przepływomierze masowe nie zawierają żadnych ruchomych części, co znacznie ogranicza zakres wymaganych prac konserwacyjnych. Przepływomierze Promass 80E są również bardzo wytrzymałe i mają małe rozmiary. Znacznie ułatwiło to etap instalacji, ponieważ nowe przepływomierze mogły zostać zamontowane w miejsce starych urządzeń, bez większych przeróbek mechanicznych instalacji.

Niemal natychmiastowy zwrot z inwestycji i pełna satysfakcja użytkownika

Pan Richard szybko obliczył zwrot z inwestycji, uwzglęniając koszt dostarczonego sprzętu i porównując go z kosztami konserwacji przepływomierzy objętościowych. Rozwiązanie zaproponowane przez Endress+Hauser zostało zaakceptowane, dostarczone i zamontowane. Po ponad roku jego stosowania wyniki są bardzo wyjątkowo pozytywne. Pan Richard jest bardzo zadowolony: „Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Operatorzy szybko przyzwyczaili się do używania nowych przepływomierzy. Są one bardzo dokładne, a błędy pomiarowe uległy zmniejszeniu z +/- 200 kg do +/-10 kg na cysternę. Jesteśmy zachwyceni współpracą i dostarczonym rozwiązaniem”.

Urządzenia do odmierzania i napełniania

Endress+Hauser oferuje ustandaryzowane i certyfikowane rozwiązanie nalewu, na potrzeby transakcji handlowych, oparte na skidzie pomiarowym do załadunku LMS 080/100/150

 • Skidy pomiarowe do załadunku zaprojektowane i certyfikowane zgodnie z dyrektywą pomiarową (MID) gwarantują zgodność z przepisami dotyczącymi transakcji handlowych.

 • Szybka instalacji, uruchamianie i integracja z systemem sterowania terminalem

 • Ograniczenie liczby błędów rozliczeniowych dzięki wydajnym i dokłądnym przepływomierzom Coriolisa Promass

 • Niskie koszty konserwacji dzięki konstrukcji odpornej na zużycie

 • Niskie koszty legalizacji

 • Niższa strata ciśnienia niż w przypadku przepływomierzy objętościowych - mniejsze zużycie pomp i oszczędność energii