Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Oszczędzaj monitorując zawartość krzemionki w wodzie zasilającej kocioł

Ciągłe monitorowanie za pomocą analizatora CA71 SI

W wysokosprawnych (wielostopniowych) turbinach parowych siłowni energetycznych występują procesy korozji, erozji i tworzenia się osadów kamienia kotłowego. Do problemów z tymi osadami przyczynia się szereg czynników. Aby zapobiec uszkodzeniu turbiny, nasz klient potrzebował skutecznej kontroli osadów w wodzie zasilającej kocioł.

Krzemionka - ważny parametr, który należy monitorować ©Endress+Hauser

Cechy i zalety

  • Potencjalne oszczędności: koszt wymiany lub remontu turbiny

  • Korzyści natychmiastowe: zwiększenie sprawności i mocy turbin parowych

  • Korzyści długofalowe: obniżenie kosztów produkcji energii elektrycznej

Opis problemu

Nasz klient musiał zwiększyć kontrolę i ograniczyć do minimum proces korozji oraz odkładania się osadów kamienia kotłowego, poprzez dokładną obserwację parametrów jakościowych wody, w tym zawartości krzemionki. Chociaż krzemionka nie jest źródłem korozji, może tworzyć niezwykle twardy i gęsty osad kamienia kotłowego w kotłach i turbinach, obniżając skuteczność wymiany ciepła, jak również zwiększając ryzyko uszkodzenia mechanicznego, np. zniszczenia łopatek turbiny. Mogłoby to spowodować konieczność kosztownej naprawy lub wymiany turbiny.

Krzemionka - ważny parametr, który należy monitorować

Krzemionka jest więc istotnym parametrem, który warto monitorować. Rozpuszczona krzemionka jest słabo zjonizowana i tym samym trudna do wykrycia poprzez pomiar przewodności. Do uzyskania dokładnych pomiarów niezbędne są specjalne analizatory krzemionki. Obecność krzemionki w kondensacie może świadczyć o problemach z napowietrzaniem lub nieszczelnością skraplacza.